Co je to kvantování? Jak vám může zlepšit život?

Když ocituji Wikipedii, zřejmě z její definice nebudete úplně moudří: "Kvantová teorie pole je obecný teoretický rámec pro popis fyzikálních systémů s mnoha interagujícími částicemi. Umožňuje vytvořit kvantově-mechanický model zvoleného fyzikálního pole, který je konzistentní s kvantovou teorií a zároveň speciální teorií relativity. Používá se v částicové fyzice a fyzice pevných látek. Je potřeba zejména v situacích, kdy se počet částic v systému může měnit – částice vznikají a zanikají. Také standardní model je formulován jako relativistická kvantová teorie pole."

Pokud chcete více odborných informací, pak na internetu se to jenom hemží odbornými texty na téma „Co je to kvantová fyzika.“ Mým cílem je přiblížit tento fenomén co největší části veřejnosti a najít srozumitelnější formu. Tyto informace využije každý, kdo má chuť ve svém životě něco změnit a chce se posunout dále. Proto opouštím od penza informací, které nabízí kvantová teorie či základy kvantové fyziky a pokusím se o přeložení výše uvedeného textu do jazyka našeho kmene.

V kvantovém poli dochází k neustálému pohybu a částic. Kvantoví fyzikové je nazývají fotony, bosony, kvarky, protony, neutrony či ultrakvarky. Tyto částice mezi sebou neustále kmitají (vibrují) a stávají se nosiči informací. Ty do kvantového pole dává stvořitel (Vesmír, Bůh, Univerzum, či jak to chcete nazývat), ale také člověk prostřednictvím své mysli. Myšlenka je totiž prapůvodní síla, která dokáže cokoliv ve Vesmíru ovlivnit.

Jak je to možné? Právě z toho důvodu, že částice světla přebírají informaci z našich myšlenek a realizují provedení náplně konkrétních myšlenek. V případě, že máte pozitivní myšlenky (prospěšné myšlení), tvoříte si pozitivní situace, vztahy, předměty, okolnosti... Samozřejmě lze kvantové pole využít i negativně, tedy vložit do něj informaci, která není vysokovibrační. Tím naopak tvoříte situace, z nichž člověk není zrovna nadšený. Téma jsem blíže rozebíral v příspěvku "Na co nejvíc myslíte, to žijete."

A takto se tvoří svět okolo nás.

Lidé dostávají přes média informace destruktivního charakteru. Ty zpracovávají ve své mysli, přidávají k nim své vlastně vytvořené scénáře a vkládají je do kolektivního vědomí (kvantového pole). Proto stále a vytrvale všem doporučuji, abyste opustili od poslechu zpravodajství, televizních pořadů a mainstreamových médií. Jejich vnímání světa je silně negativní a nízkovibrační. Je zcela lhostejné, zda člověk používá svou mysl vědomě či nevědomě. Realitu si tvoříme všichni svými myšlenkami.

Nástrojem tvorby naší reality je mysl a myšlenky. To je základní nástroj, který se může vylepšit o jakýsi zesílený program, jímž jsou emoce a pocity. Také představy (vizualizace) jsou jakýmsi nástrojem či prostředníkem mezi myšlenkami a emocemi (pocity). Zavřete si oči a představujte si, jak si rozkrojíte šťavnatý citrón. V představě se do něj zakousněte a vnímejte dužinu i chuť citrónu. A teď se zamyslete, jaké máte pocity. Mně osobně se sbíhají sliny. A tak si můžete vědomě tvořit cokoliv.

Zbavit se emocí či myšlenek je poměrně náročné, ale je to možné.

Vrátím-li se ke kvantové vlně, ta je následně pouze nosičem našeho konkrétního záměru (myšlenky). Nejúčinnější zadávání záměrů do kvantového pole funguje přes srdce, které je zhruba 5000x silnější rezonátor než mozek. Srdce už se postará o vyslání záměru do kvantového pole. Lidské srdce totiž na energetické úrovni každé cca 2 vteřiny vysílá signál, kterým předává informaci do kvantového pole (chcete-li do Vesmíru). Tento impulz je vlastně ona kvantová vlna.

Jakmile informaci, vyslanou srdcem, převezmou zmíněné částice světla, kvantová vlna se rozpadá a dochází k tzv. zhroucení kvantové vlny. A takto funguje kvantování na nevědomé úrovni. Vědomé se kvantování stává v okamžiku, kdy jej začneme využívat cíleně a cíleně pracujeme se záměry, které si tvoříme. Pak se tato technika stává mnohem účinnější v našem životě než například afirmace a práce s nimi, protože je rychlejší a není třeba záměry opakovat.

Tím jsem zjednodušeně popsal vztah mezi jednotlivými aspekty práce s kvantovou vlnou. Pokud bychom chtěli spekulovat nad tím, co je účinnější, pak se dostáváme na úroveň práce s levou hemisférou a nemá cenu dále pokračovat, protože nám pak vědomá práce s kvantovou fyzikou v praxi nebude fungovat.

To je právě onen hlavní rozdíl v pojetí klasické fyziky a kvantové fyziky, neboť právě v tomto okamžiku dochází ke zcela jinému pohledu každého z nás. U klasické fyziky máme například vzorec S = V x T. Tedy dráhu vypočítáme tak, že rychlost vynásobíme časem. Ale z hlediska kvantové fyziky se můžeme zamyslet nad změnou počtu částic v interakci během interakce či nad spekulací, zda obsah krabice je skutečně v krabici, pokud není přítomen pozorovatel.

Jak mí pravidelní příznivci vědí, přes kvantové pole komunikuji s jemnohmotnou bytostí Tamarinou. Co mi pověděla k této tématice?

"Lidé ji často vyzdvihují na piedestal mezi dalšími fenomény, neboť díky kvantu můžete docílit čehokoliv. Tedy lépe řečeno při lepším pochopení kvantové tématiky. Jakmile si jí totiž začnete uvědomovat a přestanete jí dávat velký význam, tak právě v tomto okamžiku se začne něco dít. To je na kvantové vlně nejkrásnější, neboť váš svět vás učí tlačit, tlačit, tlačit a když se něco nedaří, tak ještě více tlačit. A co na to říká kvantová fyzika? Nedávejte svým myšlenkám důležitost a věci se budou dít. To je zajímavé, co?

Pusťte vše, na čem vám záleží a dejte tomu čas. Potom bude planeta Země plná šťastných lidí, kteří budou navíc vědomí. Proto se snažte pochopit, jak se vlastně tvoří přes kvantovou vlnu a ulehčíte život především sobě, ale i svému okolí, které se od vás má vždy co učit. A proč mu neukázat něco prospěšného pro všechny zúčastněné? Potom můžete mít všichni skvělé partnerské vztahy, finanční prosperitu a naplněné zdraví. Proč to tedy neděláte? Odpovím s dovolením za vás. Jste líní vystoupit z programů, ve kterých je vám dobře. Ano, slyšíte dobře, protože v těch starých vzorcích máte jistotu. Tedy alespoň si to myslíte. Jistota všedního dne se může zhroutit jedním vstoupením do frekventované vozovky nebo špatnou volbou velikosti obuvi. Chápete to? Jakou tedy chcete jistotu?

Máte daleko větší možnost svůj život žít šťastně a s partnerem, v prosperitě a zároveň mít pevné zdraví nebo jen fňukat, litovat se nebo si neustále připomínat staré viny. Je proto lepší pochopit kvantovou tématiku a říct si, co je to síla myšlenek. Potom budete svobodní. Využívejte pozitivní myšlení v praxi a naučte se ho transformovat právě přes osobní rozvoj například právě do kvantového posunu. Kvantový skok můžete totiž udělat pouze, máte-li vysoké vibrace. Co jsou to vysoké vibrace? Jsou to pozitivní vibrace - tedy pozitivní myšlení. To je věda, co? Pak již nemusíte plakat a litovat se, ale tvořit. Tvořit prosperitu, vztahy, zdravé tělo i mysl. A to vám nestačí? Začněte už konečně a ve vašem životě nastane kvantový posun ve všech směrech."

Jiří Lexa

Autor je lektor kvantování a kvantový terapeut. Jeho kurzy prošlo již několik tisíc absolventů. Podobně jako ve světě např. Esther Hicks umí načítat informace z kvantového pole a předává tuto dovednost ostatním. Zde o něm najdete více informací.

Tamarina

Jemnohmotná kvantová bytost, s níž Jiří Lexa komunikuje díky své každodenní práci s kvantovým polem. Pomáhá nám pochopit, jaké zákonitosti ovlivňují naše životy a jak je využít ve svůj prospěch. Více v příspěvku Kdo je Tamarina?

Online kurz - Kvantový posun

Chcete ve svém životě něco změnit? Využijte techniky kvantování a realizujte své sny a záměry přes Vaše srdce. Jeho tvůrčí síla je ve srovnání s naším mozkem nesrovnatelná a přesto vše "tlačíme" právě rozumem. Zkuste to jinak - přes srdce! Zvládne to každý, tak proč toho nevyužít?

Není náhoda, že jste se dostali k tomuto video kurzu. Nyní už záleží jenom na Vás, jak rychlý Váš posun bude. Máte k dispozici doslova unikátní nástroj pro Váš osobní rozvoj a duchovní posun. Výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti