Proč je výhodné získat informace z kvantové fyziky?

Víte, co znamená, když se řekne "kvantová fyzika"? Jaký je rozdíl mezi obecnou a kvantovou fyzikou? Jak můžete kvantovou fyziku využít ve svém každodenním životě? Proč je kvantová fyzika vhodná právě pro vás? Na tyto a další otázky naleznete odpověď právě v tomto videu, které jsme pro vás tradičně níže přepsali také do textové podoby.

Už jste určitě slyšeli pojem "kvantová fyzika". My všichni, kdo jsme absolvovali základní školu, jsme navštěvovali předmět, který se jmenoval jednoduše "fyzika". Jak funguje obecná fyzika si dovedeme tedy velmi dobře představit. Tam si prostě řeknete, potřebuju spočítat, jak rychle se pohybuje nějaké těleso, tak si spočítám čas, jak dlouho absolvuje nějakou trať plus si spočítám délku té trati, a to vynásobím a vznikne mi rychlost, jakou se pohybuje toto těleso.

Tam je to tedy naprosto daný a všechno je krásně změřený, protože klasická obecná fyzika se dá jednoduše měřit. Všechno má svůj vzoreček, což je fantastické, ale má to i jednu nevýhodu. Je to vlastně předmět, který má vazbu na informace, které jsou v podstatě konstantní, tedy neměnné. Když si řekneme třeba Newtonův zákon o gravitaci, což je také obecná fyzika, ale když si řekneme, jak vlastně fungují ty částice té síly, která nás přitahuje k zemi? Jak vlastně vlastně vypadají ty částice? Co je to za částice?

Pojďme do nitra té síly, kterou jsme přitahování k zemi. Protože vy víte, že když vezmete předmět, pustíte ho k zemi, tak on padá určitou rychlostí. Rychlost toho předmětu, kterou padá k zemi, je odvislá od síly, kterou je přitahován k zemi a od jeho váhy. To znamená, že my když skočíme třeba z letadla, neotevřeme si padák a budeme padat dolů, tak se na určité rychlosti, teď jestli se nemýlím, tak mi tuším někdo říkal, že to je okolo 200-220 km/hod., zase záleží, kolik kilogramů člověk váží, tak se prostě ta rychlost ustálí. Pak už letíme dolů jednou rychlostí.

Teď pojďme k té kvantové fyzice. Kvantová fyzika nám na rozdíl od té obecné fyziky umožňuje takovou jakoby větší svobodu. V čem? V tom, že my máme volné pole působnosti, protože ty veličiny, které zkoumáme v kvantové fyzice, mění svoji strukturu, mění svoji polohu, mění svoji rychlost... My zde pracujeme s tzv. kvanty. Proto je to kvantová fyzika.

A co to jsou kvanta? To jsou ty nejmenší částice, které se nachází ve vesmíru. Někdo tomu říká částice světla a třeba kvantoví fyzikové tomu říkají fotony, bosony, kvarky, protony, dokonce ultrakvarky. Mně se líbí právě to, že kvark prý ještě nikdo nikdy neviděl, ale vědci již objevili, že jsou i tzv. ultrakvarky, které jsou ještě menší. Ale co je na nich zajímavého, je to, že vlastně to jsou částice, které postupně skládají ty větší a větší předměty, seskupují se.

Co je na tom ještě více zajímavého, že my jako lidé můžeme tyto jemné částice ovlivňovat třeba našimi myšlenkami, protože i naše myšlenky jsou složeny právě z těchto částic. Naše myšlenky jsou vlastně neseny těmito částicemi a je to vlastně energie, která nějakým způsobem se též zapisuje do toho kvantového pole. Možná, že je to pro vás teď složité do této chvíle, co vám tady říkám, ale je to velmi důležité pro vaše uvědomění, jak můžete kvantovou fyziku využít ve svém každodenním životě.

Vy samozřejmě tu kvantovou fyziku využíváte ve svém životě, ale neuvědomujete si, že to je kvantová fyzika. Ani není podstatné si vymezovat nějaký název: "Tak a dneska se budu věnovat kvantové fyzice." Vy se jí věnujete stejně jako té obecné fyzice. Tu také využíváte v běžném životě a nepřemýšlíte nad tím, že jde o fyziku. Jedete například do práce, pohybujete se určitou trasou a určitou rychlostí. Tím pádem do práce přijedete v určitém čase. To všechno si můžete spočítat. Nebo něco nesete třeba v igelitových taškách a utrhnou se vám ucha. Proč? No protože jste tam dali víc, než je ta taška schopná unést. To je všechno obecná fyzika.

Na druhou stranu vy třeba jedete do té práce a říkáte si po cestě, tyjo, já zase přijedu pozdě, zase dostanu vynadáno od šéfa. Pravděpodobně se stane co? Správně, přijedete pozdě a dostanete vynadáno od šéfa. Víte, jak jste toho docílili? Vy jste ovlivnili tyto nejmenší částice, které nesou zároveň informace, že jste si prostě připravili ten děj tak, že jste si to přáli. Kvantové pole neřeší, jestli to chcete nebo jestli to nechcete. Kvantové pole řeší, co ve skutečnosti děláte.

Proto nemáte vůbec šanci uspět s tím, když lžete, nebo když mluvíte ironicky. Při "práci" s těmito částicemi nemáte šanci uspět, protože tam dáváte tu skutečnou sílu těch vašich emocí. Tomu kvantovému poli je jedno, jestli si říkáte, no, tak já to nestihnu, ale v duchu si říkáte, ale já si to přeju stihnout, ale už jste smířený nebo už vnitřně si říkáte, já to nestihnu. To kvantové pole jednoduše tvoří to, co vy si tvoříte, o čem vy jste přesvědčení.

Nebo nesete tu tašku s tím nákupem a řeknete si, no ještě by se mi mohla ta taška utrhnout. Bum, a ta ucha se vám utrhnou. Proč? Protože vy jste tomu dali ten impuls. Já jsem takhle šel jednou vynést sáček s odpadky. Moje žena mi dala tu důvěru, protože většinou to chce vynášet ona. Asi ví proč... Jednou mi řekla, pomoz mi, máme dva sáčky. Tak jsem šel, vzal jsem jeden a než jsem vyšel z bytu, tak říkám, no, teď by se mi mohl krásně protrhnout. A hádejte, co se stalo? No, tak se krásně protrhnul. Ale tak, že všechny ty odpadky byly na celým schodišti...

No a čím se to stalo? Tím, že ten sáček z hlediska obecné fyziky nějakým způsobem zkolaboval? Ne. Stalo se to tím, že já jsem tomu dal ten impuls tou jednou jedinou myšlenkou. Samozřejmě, někdo může říct, to je totální blbost, věříš kravinám a běž se zahrabat s tímhle. Pokud ale pochopíte smysl těchto věcí, tak zjistíte, že se vám určité děje ve vašem životě dějí právě proto, že nepoužíváte své myšlenky vhodně. A to je právě praktické využití té kvantové fyziky.

Mně někteří lidé píší třeba e-mail nebo do různých komentářů, co to tam plácáš o kvantovým poli, proč tomu říkáš kvantová vlna, když ono to všecko je jinak, já jsem studoval kvantovou fyziku, nebo četl jsem knížky o kvantové fyzice... Já těmto lidem vždy říkám, že se snažím vysvětlit, jak tu kvantovou fyziku využívat v praxi.

Mám kamaráda, který se zaobírá kvantovou fyzikou a ten mi taky řekl, hele, ale proč tomu takhle říkáš, ono to je trošku jinak. Tak jsme si sedli, začali jsme si o tom povídat a já mu říkám, to znamená, že z hlediska kvantové fyziky se toto neděje? Ne, děje se to, ale říká se tomu trošku jinak. Aha, takže vlastně ono se tak děje, akorát že já nejsem ten kvantový fyzik, proto na to mám trošičku jiný pohled, proto se tomu věnuji trošičku jinak, trochu na to jinak koukám, ale ve skutečnosti to je úplně stejné, akorát že používám jiné termíny. Takže, prosím vás, na to kašlete. Podstatné je, jak vám to funguje.

Jen jsem vám chtěl tady tímto videem naznačit, že pokud se dostanete k informacím o kvantové fyzice, tak se nebojte se nechat těmito informacemi políbit. Může vám to velmi pomoci v životě. Velmi vám to může ten život usnadnit.

A proč je kvantová fyzika vhodná právě pro vás? No, z tohoto důvodu. Protože vy najednou můžete zjistit, že třeba jenom obyčejné pozitivní myšlení vám může změnit život absolutně o 180 stupňů. Ale je potřeba si uvědomit, že to neudělá za vás nějaká kvantová fyzika, že to neudělají za vás znalosti kvantové fyziky, ale udělají to za vás vaše činy. To znamená, když zjistíte, že můžete myslet pozitivně, že můžete ovlivňovat ty nejmenší částice světla, o kterých jsme tady hovořili, tak je začněte ovlivňovat. Tak začněte takto myslet.

Ale chce to vytvářet dlouhodobě, protože v momentě, když to budete ovlivňovat krátkodobě, tak se vrátíte třeba k těm starým původním návykům. Ale v momentě, když to budete ovlivňovat dlouhodobě ve svém životě, tak se k těm starým návykům nevrátíte a vytvoříte si návyky nové. Takže takto funguje kvantová fyzika a takovýhle je rozdíl mezi kvantovou a obecnou fyzikou.

Zkuste se na to dívat tak jako "sportovně" a berte to s lehkostí. Neberte to vůbec jako předmět, který vás někdo učil ve škole a vy jste se báli chodit do hodin fyziky, protože prostě to třeba pro vás byla španělská vesnice jako pro mě. Já můžu říct, že dodneška, když se mě někdo ptát, co umím z fyziky, tak já s oblibou říkám "házet kamením". Ale ve skutečnosti pak jsem třeba i fyziku potřeboval ke svému životu, abych si dokázal vypočítat délku dráhy.

Jakožto sportovní pilot jsem se musel naučit tyto vzorečky, abych věděl, jak si spočítám, jak dlouho poletím, jak dlouho mi vydrží palivo, když poletím určitou rychlostí a letadlo má určitou spotřebu, abych si dokázal spočítat, jak poletím rychle určitým směrem, když v určitém směru mi fouká vítr a mám určité množství paliva, jestli na to palivo doletím atd. To jsou věci, které mne třeba osobně vedly k tomu, že jsem tu fyziku musel oprášit.

Na druhou stranu je zase důležitá věc, abychom to nebrali jako nějakou nucenou informaci, nějaké nucené zlo, ale naopak, abychom si uvědomili, že my si tím můžeme velmi zjednodušit život. Takže, zkuste se na to podívat a pokud byste někdy chtěli se naučit používat tu kvantovou fyziku v té praxi, tak se můžete podívat na náš video kurz, který se jmenuje "Kvantový posun" a tam dostanete návody na to, jak využívat kvantovou vlnu, jakým způsobem pracovat s kvantovým polem, jak si dokonce otevírat kvantové pole, což je velmi důležitý počin právě proto, aby vám fungoval ten celý proces tvorby vaší reality v kvantovém poli.

Těch informací je velké množství a já věřím, že toto není poslední v video na toto téma, ale věřím, že se k vám dostanu zase s dalšími videi a jsem stoprocentně přesvědčen, že vám to pomůže změnit váš život.

Jiří Lexa

Autor je lektor kvantování a kvantový terapeut. Jeho kurzy prošlo již několik tisíc absolventů. Podobně jako ve světě např. Esther Hicks umí načítat informace z kvantového pole a předává tuto dovednost ostatním. Zde o něm najdete více informací.

Online kurz - Kvantový posun

Chcete ve svém životě něco změnit? Využijte techniky kvantování a realizujte své sny a záměry přes Vaše srdce. Jeho tvůrčí síla je ve srovnání s naším mozkem nesrovnatelná a přesto vše "tlačíme" právě rozumem. Zkuste to jinak - přes srdce! Zvládne to každý, tak proč toho nevyužít?

Není náhoda, že jste se dostali k tomuto video kurzu. Nyní už záleží jenom na Vás, jak rychlý Váš posun bude. Máte k dispozici doslova unikátní nástroj pro Váš osobní rozvoj a duchovní posun. Výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti