Jak být v dnešní době neutrální?

V Klubu Hovory s Tamarinou probírá Jiří Lexa s jemnohmotnou bytostí Tamarinou různé otázky, které jí klade on či členové klubu. Přinášíme textovou verzi nahrávky, která je k dispozici se spoustou dalších právě těm z vás, kteří tvorbu těchto nahrávek chcete podpořit a přidat se tak k naší klubové komunitě. Děkujeme.

Jiří: Jste v dnešní době psychicky v pohodě? Reagujete na zprávy zvenčí podrážděně, anebo jste pevní ve svých kořenech? Jste v dnešní době neutrální vůči všem okolnostem, co se dějí, anebo naopak vás to rozhodí, když se dozvíte nějakou negativní zprávu? Jak být v dnešní době neutrální, tak na to si odpovíme v dnešním videu s Tamarinou.

Tamarina: Víš, že už jsem dlouho čekala, až se na něco takového zeptáš? Protože mnoho lidí v dnešní době má své zdravotní problémy právě kvůli tomu, že nevědí, kam se otočit, kam se vrhnout. Oni by na jednu stranu chtěli mít v sobě ten svůj klid, po kterém touží, který tak nějak instinktivně vnímají, protože jejich vědomí jim ho stále připomíná, ale tím, že zároveň chtějí být, což je poměrně hloupé, ale většina lidí nebo téměř všichni lidé to neví, chtějí být součástí toho systému, který je vlastně okolo vás a který vám dává najevo, pojď ke mně, pojď ke mně, buď mojí součástí, já ti budu sloužit. 

A přitom to je přesně obráceně. Vy sloužíte tomu systému. Systém neslouží vám a nikdy to tak nebude. Každý systém využívá ty lidi, aby sloužili jemu. Ale záleží, jestli je ten systém postavený na rovnováze nebo na nerovnováze. To je vlastně jediný rozdíl, tzn. vy máte několik možností.

Buďto být v systému, který vás vysává, to znamená, není v žádném případě postaven na rovnováze. Anebo může být postaven na rovnováze, to znamená, pak to může být nějaký systém, který vám bude vyhovovat, který bude skvělý, který bude podle vašeho gusta, ale tam je zase další problém. Vychází z vnějších vlivů, to znamená, dříve či později se do něj dostane ten šotek, když to tak nazveme, toho nerovnovážného vlivu.

To znamená, že může být sebelepší systém. Podívej se do historie, může být sebelepší systém, ale jak to bylo? Byla nějaká komunita, která fungovala, která byla přátelská, mírumilovná, láskyplná a najednou se do ní vložil ten nějaký faktor té nerovnováhy, jaký jsem nazvala tím šotkem, který to prostě začal rozeštvávat, začal to popichovat a najednou i ten rovnovážný systém přešel do nějakého z mírumilovného systému do nějakého otevřeného boje.

Takže jakmile je systém zvenčí, nemůže fungovat. Ale pokud se tento systém vytvoří na pevný základech vědomí každého jednotlivce, to znamená, že každý jednotlivec si v první řadě vybuduje ty svoje pevné základy, tu svoji neutralitu, to znamená, že bude vlastně vstřícný jenom sám k sobě, že bude dělat jenom to, co jemu dělá dobře pocitově. Nemyslím materiálně. Nemyslím, že bude sloužit sám sobě a svému egu, ale že bude v první řadě poslouchat svoji duši, své vědomí, které ho intuitivně řídí. 

Jakmile toto docílíte, tak se stáváte automaticky neutrálními a začínáte potom tvořit ten okolní svět, ale ne tak, že ho stavíte násilím nebo tlakem nebo nějakým chtěním, ale ten svět stavíte tak, že je založen na vibrací, která z vás vyzařuje. To znamená, ten svět vás začíná kopírovat, začínáte na sebe nabalovat lidi a situace s podobnou vibrací, jako máte vy. A ta vibrace už potom dotváří. Problém je, když toto chcete vytvořit přes vnější svět násilím. Nevím, jestli mi dostatečně rozumíš...

Jiří: Já ti rozumím, Tamarino, přijde mi to, že to má naprosto logiku a myslím, že spoustě lidem by to mohlo dát krev do žil v dnešní době, ale nechci tě přerušovat. Pokračuj. 

Tamarina: No, já chtěla jenom říct tu důležitou poznámku, že v okamžiku, když vy budete v první řadě sbírat své vlastní zkušenosti, budete hledat své poznatky, věnujte se pouze tématům, která ve vás vyvolávají pocit radosti. A poznáte to úplně jednoduše, když se budete dívat celý večer na nějaký film, který je založen na katastrofách, na negativních vjemech, tak zjistíte, že jste z toho rozhození, máte z toho negativní pocity, negativní emoce a vlastně postupně, když to budete sledovat často, tak vás to stahuje dolů a ty vibrace vám to snižuje. 

Když si však budete poslouchat nebo sledovat nějaké filmy nebo videa nebo nahrávky, anebo si budete číst knihu s tématikou, která ve vás probouzí radost, to znamená třeba ten váš osobní rozvoj, vaše duše, vaše vědomí a probouzí ve vás pocity naprostého klidu a rovnováhy, tak zjistíte, že na tom rostete.

A když se tomuto budete pravidelně věnovat, tak vy to budete vyzařovat nejen sami u sebe, ale budete to vyzařovat v první řadě do svého okolí, které to okamžitě zaregistruje. Problém může nastat v okamžiku, když chodíte roky do jednoho zaměstnání, znají vás tam s vaší dosavadní identitou a vy se začnete měnit. Najednou můžete začít mít i třeba problém, protože mnoho lidí okolo vás nebude zvládat vaši vibraci. 

Nebudou vědět, co si mají vědomě o tom myslet, že vy najednou se nějak měníte, že vy najednou měníte své zvyky, svůj jídelníček, své chování, svůj slovník, své oblékání a další a další věci a budou se snažit to nějakým způsobem nejprve rozluštit, ale to se jim nepovede, protože pokud oni nepojedou podobným nebo stejným způsobem jako vy, tak nemají šanci rozluštit, co se s vámi děje. 

Ale v okamžiku, když to začnou luštit, tak jim to přijde podvědomě líto, že vlastně oni jsou tam, kdy jsou, ale neuvědomí si, že u nich to je vlastně nějaká lítost, nějaká možná role oběti, ale začnou se snažit rozbíjet vám to, co máte vy a budou se snažit vás stáhnout dolů. Což se vám už možná i děje a zažíváte to, že třeba kolegové v zaměstnání nebo jiní lidé i třeba v rodině se vám snaží neustále radit, jak máte žít, ale ve skutečnosti jim to nevyhovuje, protože jim nevyhovuje jejich vlastní život. Pochopte to.

Podstatné je, aby vám ten váš vyhovoval a vy vždy můžete odpovědět, že vám to takhle vyhovuje, že vy to tak chcete a oni vám budou říkat, no, ale ono to je ošklivý, působí to na to okolí všemožně a vy řeknete, no, ale důležitý je, že to působí dobře na mě a já se cítím dobře a oni vám řeknou, ty seš sobec a vy řekněte, ano, já jsem sobec, protože se chci mít tak, jak já chci, cítit se cítit dobře a ty nejsi sobec, že chceš, abych dělal to, co mi ty teďka tady říkáš, že jo, to je důležitý, že ty nejsi sobec a já už si to nějak se svým svědomím vyřeším a klidně sobec budu...

Takže klidně, tak to můžete s lidmi jednat, protože v okamžiku, když se dostanete do nějakého nastavení, že si to začnete vyčítat, tak se snadno vrátíte potom zpátky. Ale jestliže toto vydržíte, jestliže se rozhodnete pro tu cestu toho svého posunu tak, že se budete věnovat sami sobě, svému rozvoji, budete si postupně přitahovat více a více lidí, kteří toto podporují, kteří sami sebe se snaží dostat vibračně výše, tak uvidíte, že budete mnohem šťastnější, mnohem pevnější v základech. 

A co bude zajímavé, že i to vaše okolí začne postupně upadat a začne být jakoby vůči vám apatické, protože nebudou vědět, jak s vámi a ti, kteří vás třeba mají rádi, ale jenom si neví rady, tak to udělají jednoduše, že vás budou respektovat, a to je ta nejlepší varianta, které můžete docílit. 

Jiří když začal s takovou tou svou razantní změnou svého životního stylu, když se rozhodl, že změní třeba svoje stravovací návyky a třeba přestal úplně pít alkohol, tak najednou začal být trnem v oku pro své okolí i pro své blízké, ale postupně, jak si na to to okolí zvyklo, tak během pár let přestali na něj dělat nátlaky a vlastně dneska ho každý respektuje i v tom případě, že ho zvou někam na oslavu, tak si představte, že i pro něj připravují veganská jídla. No, není to skvělé? Je, ale vy musíte ve svém rozhodnutí prostě setrvat a musíte k tomu mít důvod, jak říká Jiří, ale to je zase na jinou debatu. 

Podstatné je, abyste, když se rozhodnete, že budete něco ve svém životě měnit, abyste měli jasný plán, abyste si řekli, kam chcete dojít, to znamená, jaká bude vaše představa vašeho cíle a jakým způsobem se k tomu chcete postupně dostat. Klidně si to napište a uvidíte, že se k tomu postupně dostanete, jenom se nenechte otrávit těmi různými vlivy toho vašeho nekompetentního okolí, které vás vidí jako toho člověka, kterého zná třeba i desítky let a najednou vy se začnete měnit. A pro to vaše okolí je to nepředstavitelná věc, že někdo by se mohl chtít změnit, protože to tady není zvykem v této společnosti. 

Ale v dnešní době, kdy se vše tak rychle mění, kdy čas se urychluje, kdy váš svět nabírá na opravdu velkých obrátkách, kdy rostou vibrace, a proto je vidět spoustu těch věcí, které dřív vidět nebyly, tak je to naprosto nutné, abyste si tímto způsobem pomáhali a vlastně se dostali do toho stavu, že budete neutrální k těm ostatním věcem, protože vy si vlastně ve svém nastavení, ve svém vibračním nastavení uvědomíte, že vy nepotřebujete hodnotit vaše okolí, že vy nepotřebujete hodnotit vaše kamarády, kolegy, kteří třeba se nerozhodli pro cestu jako vy a mají stále ty staré zakořeněné návyky, které vám už se nějakým způsobem u vás příčily.

Vy je ale nebudete hodnotit, protože to nebudete mít zapotřebí, že je budete odsuzovat, že oni se nepohnou z místa. Ne, vy je láskyplně necháte tam, kde jsou a ať si tam jsou, když tam chtějí být. Samozřejmě, oni by chtěli jít výše, jako chcete vy, ale oni se k tomu ještě třeba nerozhodli, oni ještě nejsou schopni udělat určité třeba i nekomfortní kroky ve svém životě. 

Jak toto pochopíte, tak najednou zjistíte, že ten váš posun se urychluje a že najednou ten váš svět jakoby získává větší šarm, větší krásu a tímto se dostanete do stavu, že budete neutrální, že budete vůči vašemu světu v takovém postavení, že s vámi nic nehne, že vás nerozhodí žádná negativní zpráva, která se dnes a denně vyskytuje na internetu a všude možně a těchto zpráv jsou desítky, možná stovky denně, tak v každém případě vás to vůbec nijak nepohne, protože vy budete v tom svém středu, budete tam zakořenění a budete si vědomi naprosto toho, že nejdůležitější je ta vaše vnitřní síla, to vaše vnitřní ukotvení. A to je podstatné.

Myslím si, že tímto bych mohla ukončit tuto radu vám, ale ještě bych vám chtěla poradit, abyste se snažili každý den dělat nějaká cvičení, mentální cvičení myslím. Abyste si nastavili, že třeba pět minut, každý den, deset minut, budete něco dělat. Nejde o to cvičení samotné, ale jde o pravidelnost. Když si řeknete, že si budete denně představovat svůj cíl, každý den třeba pět deset minut se zavřenýma očima, je to skvělé. 

Když si řeknete, že budete každý den používat kvantovou vlnu, že budete kvantovat, tak kvantujte, pracujte s tím a deset minut denně tomu věnujte. Nejen, že velmi brzy uvidíte výsledky, ale zároveň budete mít určitý pravidelný návyk. Vy k té pravidelnosti budete potom přibalovat další a další disciplíny, a to vám velmi pomůže ve vašem dalším posunu. Ale já už si myslím, že už jsem toho dnes řekla hodně, takže předávám slovo Jiřímu a věřím, že se zase uslyšíme. 

Jiří: No, tak Tamarino, já moc děkuju za krásný povídání a věřím tomu, že mnoho posluchačů si z toho tvého vyprávění dnes něco vzalo a já se budu snažit tě zase odchytit na nějaký další rozhovor. Přátelé, pokud se vám líbil tento dnešní rozhovor s Tamarinou, tak budu rád, když dáte našemu videu lajk, když si dáte odběr našich videí, bude to skvělé a samozřejmě budu velmi rád, když toto video třeba doporučíte svým známým a přátelům, když ho budete sdílet třeba cestou Facebooku nebo jiných takovýchto médií a v každém případě se na Vás těším při dalším povídání s Tamarinou a v tuto chvíli se mějte krásně, přeji vám hezký den a brzy zase na slyšenou.

Kvantová cesta

Portál osobního rozvoje, jenž se zaměřuje na témata zdravého životního stylu, fyzické a duševní kondice, kvalitních mezilidských vztahů a především na tvorbu vlastní reality pomocí čtení z kvantového pole. Nabízí články, videa, kurzy či semináře.

Klub Hovory s Tamarinou

Staňte se součástí naší komunity!

Patříte k fanouškům YouTube kanálu Hovory s Tamarinou a chcete slyšet více témat?

Poslouchejte nové rozhovory každý týden!
Členové klubu mají k dispozici mnohem více obsahu s Tamarinou, než je volně přístupný na YouTube či našem blogu. Navíc máte příležitost klást Tamarině vlastní otázky na témata, která Vás zajímají.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti