Sergej Nikolajevič Lazarev

Sergej Nikolajevič Lazarev se zajímá o spojitost mezi vnitřním stavem duše člověka a jeho zdravím a osudem a mezi náboženským a morálním stavem lidstva a perspektivami jeho existence v moderním světě. V této oblasti objevil empirickou metodou řadu posloupných zákonů, díky nimž dokázal vytvořit ucelený filozofický systém vnímání světa.

Tento systém je jedinečný mimo jiné také tím, že nám dává možnost se zorientovat jak v okolním světě, tak i v konkrétních životních situacích, neboť nám odpovídá na otázky kdo jsme, odkud jsme přišli a kam jdeme.

S. N. Lazarev se narodil 4. září 1952 v ruském městě Ejsk a zkoumání informačních a energetických polí člověka se věnuje již od začátku 80. let. Od roku 1993 pořádá semináře, prezentace a přednášky v Moskvě, Petrohradě a dalších ruských městech, ale také v Německu, Izraeli, Polsku, Česku a na Ukrajině.

Od začátku 90. let vydal již přes 20 knih, 13 knih z knižní řady „Diagnostika karmy", 7 knih z knižní řady „Člověk budoucnosti" a mnohé další. Některé knihy byly přeloženy do němčiny, polštiny, angličtiny, češtiny, španělštiny a bulharštiny. Dostupné jsou také audio a video nahrávky přednášek a seminářů.

Koncem 80. let se začal profesionálně zabývat léčitelstvím a po osvojení diagnostikování člověka na dálku u sebe objevil schopnost získávat informace o zdravotním stavu v poli člověka, a to nejen ve vztahu k jeho přítomnosti, ale i minulosti a budoucnosti.

Díky tomu dospěl k závěru, že se nemoc vyvíjí mnoho let a že je výsledkem vzájemného působení člověka a určitých událostí v jeho životě. Začal tak vnímat nemoc jako následek a zaměřil se na hledání příčiny.

Na počátku své léčitelské praxe pracoval S. N. Lazarev s energetickými poli, které lidské tělo vyzařuje. Tato pole tedy byla ve vztahu k tělu druhotnými. Tělo bylo příčinou a pole následkem. Ve své badatelské práci nicméně rozvíjel také hypotézu o existenci jiného druhu polí. Polí, která by byla ve vztahu k tělu a jeho orgánům prvotní.

Poté, co se přesvědčil, že veškeré informace o povaze, osudu, minulosti i budoucnosti člověka a dokonce i o minulých vtěleních musí být uložena v individuálním poli člověka, začal k tomuto tajemnému úložišti informací hledat přístup.

Na jaře 1990 S. N. Lazarev po několika letech vyčerpávající práce, diagnostikování, léčby nemocných a různých experimentů poprvé uviděl prvotní informační a energetické pole člověka. Začalo být zřejmé, že zatímco hutné povrchové vrstvy individuálního pole člověka a jeho aury závisí na těle a jsou mu podřízeny, tyto hlubinné, jemné vrstvy pole jeho tělo naopak řídí. Kromě toho se také ukázalo, že tyto struktury určují nejenom zdraví, ale i povahu, osud a budoucnost člověka.

Co to vlastně jsou informační a energetická pole? To, čemu říkáme vědomí, pocity a emoce, je ve své podstatě pole. Existuje tu dialektický vztah. Jsou tu vrstvy vědomí a pocitů, které jsou závislé na těle. Ale jsou tu také úrovně vědomí, pocitů a emocí (podvědomých), které naopak určují tělo, zdraví a osud člověka a tedy také jeho budoucnost. S. N. Lazarev je nazývá superhlubinnými emocemi.

Deformace superhlubinných vrstev emocí prostřednictvím pocitů agrese, jako je nenávist, pocit křivdy nebo sklíčenost mohou vyústit v nemoc nebo nepříjemnosti v našem osudu a mohou nám zkazit budoucnost. Ukazuje se tedy, že naše nemoci a neštěstí mají svůj původ právě v těchto superhlubinných emocích a pocitech. Duše je tedy ve vztahu k vědomí a tělu prvotní.

Potom S. N. Lazarev objevil další věc. Při pozorování nemocných dětí si všiml, že deformace v poli dítěte kopírují deformace pole matky, a dospěl k závěru, že superhlubinné emoce mohou být dědičné a že pocity matky ovlivňují povahu a osud ještě nenarozeného dítěte. Pokud matka například pociťuje před početím nebo během těhotenství agresi, vede to k různým onemocněním samotného dítěte. Pokud matka změnila svůj vztah k událostem, které se staly, povaha dítěte se změnila, nemoci zmizely a změnil se také jeho osud.

Během pozorování stovek a tisíců pacientů si S. N.  Lazarev všiml, že celou řadu svých emocí si lidé neuvědomují, ačkoliv on sám je zřetelně vidí. Postupně dospěl k závěru, že pocity, které člověk nevnímá na úrovní vědomí, přechází do jeho podvědomí. Jinými slovy hlavní emoce, které určují zdravotní stav, povahu a osud člověka, se nacházejí v jeho podvědomí.

V našem podvědomí, jak se ukázalo, neexistuje promlčecí lhůta. Podvědomí na rozdíl od našeho vědomí nezapomíná. Podvědomí si přesně pamatuje všechny naše pocity, přičemž nejen od narození, ale i z období těhotenství a dokonce i z minulých životů.

Pokud je naše vědomí spojeno s přítomností, tak naše podvědomí je utvářeno minulostí a zároveň spojeno s budoucností. Naše pocity mají mnoho vrstev. A ty nejjemnější vrstvy reagují na budoucí události a ovlivňují je. Každý člověk tedy reaguje na budoucnost. A to, jakým způsobem reaguje, určuje, co se s ním v budoucnosti stane.

„Tehdy," říká S. N. Lazarev, „jsem pochopil větu ze Starého Zákona: ´Budoucnost nečeká lidi zlé, svíce darebáků uhasne!´ Pochopil jsem, proč lidé potřebují náboženství. Pochopil jsem, že jedním z vůbec nejlepších léků je dodržování přikázání a láska v duši. V mém výzkumu se věda začala spojovat s náboženstvím. Zjistil jsem, že víra v Boha, morálně správné chování a láska v duši mohou postupně člověka zbavit i těch nejtěžších nemocí. Čistota duše určuje zdraví a osud člověka. Jednoduše řečeno, jakou máme duši, takovou budeme mít i budoucnost."

Ale i na úrovni duše S. N. Lazarev objevil rozpor. Zjistil, že například láska k jinému člověku a silná připoutanost k němu mohou zničit zdraví a dokonce i osud toho, komu jsou určeny, a také, že když se z lásky stává vášeň a připoutanost, začíná zabíjet. Objevil se tedy velice závažný a na první pohled neřešitelný problém. Teprve na základě dalšího pozorování stovek a tisíců pacientů a jejich životních situací S. N. Lazarev pochopil, že řešení spočívá ve správném stanovení priorit. Pokud budeme na první místo klást lásku k Bohu, pak se z lásky k jinému člověku nestane vášeň nebo připoutanost a nebude zabíjet.

Takto se tedy ukázalo, že jedním z nejlepších léků pro duši, ducha a tělo je přesné stanovení priorit a správné vnímání světa, které musí být založeno na pochopení vesmírných zákonů. Během sezení se svými pacienty kdy jim tyto zákony vysvětloval, měl S. N. Lazarev mnohokrát možnost pozorovat, jak se díky pochopení těchto zákonů pacientům narovnávaly deformované energetické struktury a zároveň se v jemných strukturách zlepšoval jejich osud a zdraví.

Za nějako dobu se z vnitřní čistoty stala čistota vnější. Mizely nevyléčitelné choroby, měnila se povaha, zachraňovaly se rozpadající se rodiny a uzdravovaly se děti. Znamená to, že pochopení léčí. Pochopení člověka mění. Nejdůležitější je pochopit, že smysl života spočívá v posilování lásky v duši. A podstata jakéhokoliv náboženství spočívá v posilování jednoty s Bohem.

V poslední době dospěl S. N. Lazarev k závěru, že příčina rozvracení naší civilizace nespočívá v politice a ekonomice, ani v nemocech, ekologii nebo v živelných pohromách. Skutečnými příčinami blížícího se zániku moderní civilizace je nesprávné myšlení, zkreslený žebříček hodnot a ztráta lásky a mravnosti. Materialistický svět, který usiluje pouze o spásu těla na úkor všeho ostatního, zapomněl, že duše je prvotní. S. N. Lazarev svou prací usiluje o co nejrychlejší změnu způsobu myšlení lidí. Jenom tak může být celé lidstvo zachráněno.

Informace převzaty z oficiálních českých stránek: www.sergej-lazarev.cz/

Knihy v češtině:
Diagnostika karmy - Systém, který léčí
Diagnostika karmy - Schopnosti a šťastný osud
Diagnostika karmy - Pozemské štěstí
Diagnostika karmy - Láska a žárlivost
Diagnostika karmy - Vztah k budoucnosti
Diagnostika karmy - Odpovědi na otázky
Diagnostika karmy - Stupně k božskému
Diagnostika karmy - Překonání citového štěstí 
Diagnostika karmy - Dialog se čtenáři
Diagnostika karmy - Vztahy
Diagnostika karmy - Zdravé sebevědomí
Diagnostika karmy - Završení dialogu
Diagnostika karmy - Život je jako mávnutí křídel motýlích

Zdraví člověka
Zdraví člověka - 40 otázek o duši, osudu a zdraví
Zdraví člověka - Projevy pýchy
Zdraví člověka - Překonání pýchy
Zdraví člověka - Lék na všechny nemoci
Zdraví člověka - Nebezpečí duchovního života
Zdraví člověka - Tajemství šťastné rodiny
Cesta ke zdraví člověka skrze uzdravení duše

Člověk budoucnosti 1 - První krok do budoucnosti
Člověk budoucnosti 2 - Výchova rodičů

Na webu Kvantové cesty je zatím zmíněn zde: Tajemství a smysl života a připravujeme další články.

Kvantová cesta

Portál osobního rozvoje, jenž se zaměřuje na témata zdravého životního stylu, fyzické a duševní kondice, kvalitních mezilidských vztahů a především na tvorbu vlastní reality pomocí čtení z kvantového pole. Nabízí články, videa, kurzy či semináře.

Skrytá zranění

Unikátní online kurz Skrytá zranění

Seznámíme Vás s pravidly a zákonitostmi, které ovládají lidské chování. Jejich pochopení pozitivně ovlivní Vaše vztahy s druhými lidmi. Zjistíte, co a proč ve Vás vzbuzuje emoce a reakce.
 

Každý máme své skryté emoční zranění, které v nás aktivuje určité vzorce. Jak to celé funguje?

🌟Nečekejte a vstupte do kurzu již nyní.
Stačí kliknout na tlačítko níže. Udělejte něco pro svůj osobní rozvoj a fungující mezilidské vztahy!

📚 Získáte bohatý obsah
🎓 Odborné vedení lektora
🔥 Velké množství informací

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti