Kde se bere pocit ponížení a jak se ho zbavit?

Cítili jste se někdy ponížení? Máte občas pocit, že vás někdo ve vašem okolí ponižuje? Proč se cítíte ponížení? Z čeho tento pocit vlastně vyvěrá? Na toto téma si něco řekneme v dnešním videu, které najdete níže. Tento článek je textovou verzí daného videa.

Kde se bere pocit ponížení a jak se ho zbavit? Určitě jste zažili, že vás někdo v životě ponížil... Tedy možná jste měli pocit, že jste ponížení, protože někdo po vás vyžadoval něco, co se vám nechtělo dělat. Nebo vám někdo řekl nějakou větu, která se vás hluboce dotkla. Určitě jste to zažili, že jo? 

Může vám třeba zaměstnavatel říct, ty na to nemáš, já tu tvoji práci dám někomu jinému a rázem je z toho ponížení jako blázen. Proč? Protože my již v dětství jsme se naučili poslouchat podobné věty od našich výchovných činitelů, takže třeba od našich rodičů. 

Je zajímavé, že tehdy jsme to přešli mlčky. Něco jsme si uložili do toho podvědomí, ale bohužel každý člověk, a když říkám každý, tak 100 procent populace, máme své tzv. skryté zranění. Ačkoliv jedno z těchto pěti zranění skutečně jmenuje ponížení, tak ponížení jako pocit mohou cítit všechna zranění, protože ono to třeba ve skutečnosti může být jenom to, že se od vás to okolí straní, že to okolí vás odmítá, že nějakým způsobem vám dává najevo, že jste třeba nežádoucí, ale vy to berete jako pocit ponížení.

A tento pocit, ten právě máte naučen z raného dětství, kdy vám vaše okolí dávalo různé věci najevo. Někomu dávalo najevo, že je neschopný, někomu dávalo najevo, že má třeba mlčet, že teď se baví dospělí... Někomu dávali třeba rodiče najevo, že musí jíst a nesmí u toho mluvit. Někomu dávali třeba najevo, že musí tvrdě doma pracovat, protože bez práce nejsou koláče. A další a další podobné činnosti.

My jako děti jsme si to uložily, že to je sice správné, ale jak jsme dospělí a máme svůj vlastní rozum, máme své vlastní názory, hledáme svoji vlastní cestu, tak vlastně najednou se nám děje jedna zajímavá věc - my přestáváme souhlasit s tím, co nám to okolí dávalo do našeho podvědomí, ale jednou to tam je uložené a my se toho nemůžeme zbavit. Proč? 

No, protože většina těchto pocitů vychází právě z onoho našeho skrytého zranění. Jak jsem již řekl, těch zranění je pět a moc lidí si myslí, že jsou poníženi, ale oni jsou skutečně třeba v pocitu, že jim někdo křivdí, že někdo nedoceňuje to, co oni dělají, to, co si myslí, že dělají pro svoje okolí, tak si myslí, že vlastně je tím někdo ponižuje, ale ve skutečnosti je to pocit nedocenění. A bohužel je mnoho lidí, kteří se potom v té jakési sebelítosti utápí. 

Jak se toho zbavit? V první řadě je potřeba pochopit, že vy máte právo být ponížení. Je to drsný, co říkám, ale je to pravda. Vy máte právo být ponížení, stejně tak jako máte právo někoho ponížit. Máte právo na svůj vlastní názor, ale v okamžiku, kdy si to začnete uvědomovat, tak vy to nebudete mít potřebu dělat. To znamená, nebudete mít potřebu někoho ponižovat, ale jednak nebudete vlastně vůbec vnímat to, že vás někdo ponižuje nebo že někdo vám říká něco, co se vám třeba nelíbí.

Řeknu vám příklad. Budete ve vztahu a váš partner musí mít neustále navrch, musí mít neustále pravdu, neustále vám dává najevo, že vy jste s názory někde úplně mimo a vlastně máte pocit, že jste jako to malé dítě u těch rodičů... Přesně, už vám to tam zapadá, že jo? U těch rodičů, kteří říkali: "teď mluvím já", "já mám pravdu, protože jsem dospělý, ty jenom poslouchej". A to se vám zrcadlí v tom vašem partnerském vztahu. 

To znamená, ano, musíte přijmout to, že on má na to právo, on má právo na to ten druhý člověk, aby se vyhraňoval, ale vy máte právo se zařídit tak, jak vy chcete. To znamená, můžete, ale nemusíte ho poslouchat. 

Nejlepší je, když je někdo opravdu hodně blízký, si ho vyslechnout, pustit to druhým uchem ven a když zrovna nebudete v nějaké bouřlivé debatě, tak si s ním třeba o tom popovídat a říct mu poslouchej, já chci mít svoje vlastní názory, já nepotřebuju neustále, aby tys mi říkala, nebo abys mi říkal, že to, co říkáš ty, že je pravda a že já říkám blbosti. Proč mě takhle neustále třeba snižuješ? Proč neustále moje názory zpochybňuješ? Zkus si je někdy poslechnout? Zkus je někdy přijmout, zkus je někdy vyzkoušet... 

A uvidíte, jak na to ten dotyčný bude reagovat, ale na druhou stranu, pokud ten člověk je doslova despota a vůbec se s vámi o tom nebude chtít bavit, tak potom je na pováženou, jestli s takovým člověkem chci třeba vůbec sdílet vztah, protože já si vždy říkám, když za mnou někdo třeba přijde, že jeho partner ho ponižuje, nebo že jeho partner ho nějakým způsobem utlačuje v tom vztahu a chová se k němu třeba i vulgárně, tak se ptám, a kdyby to byl nějaký váš třeba dobrý kamarád, tak jak byste to přijmul nebo přijmula, když by se k vám choval třeba tak, že vám bude sprostě nadávat nebo vaše názory zpochybňovat a doslova třeba zesměšňovat a bude vás tím vlastně ponižovat.. Jak byste se k němu chovala nebo choval? 

Tak většinou mi ty lidé odpoví, no, já bych tam s ním kamarád nebyl, nebo kamarádka, už by nebyl v okruhu mých přátel. A teď si uvědomte, vy si to musíte nechat líbit od těch nejbližších? Představte si, že sdílíte vlastně tu nejintimnější zónu s některým člověkem, kterého jste si do života vybrali a on vás najednou začne osočovat, začne se k vám chovat vulgárně, někdy je třeba i fyzické týrání. A teď si řekněte, a to je člověk, který mi má být nablízku? 

Popřemýšlejte o tom. To byste dovolili svému kamarádovi? No, nedovolili, už by to nebyl kamarád. Tak přemýšlejte i nad tím. Váš šéf vás ponižuje? A kdyby to udělal váš kamarád - opět, nebyl by to kamarád. A proč ten šéf je stále vaším šéfem? A teď je ta zásadní otázka. No, já se musím nějak uživit, já do té práce musím chodit. 

Skrytá zranění

Unikátní online kurz Skrytá zranění

Seznámíme Vás s pravidly a zákonitostmi, které ovládají lidské chování. Jejich pochopení pozitivně ovlivní Vaše vztahy s druhými lidmi. Zjistíte, co a proč ve Vás vzbuzuje emoce a reakce.
 

Každý máme své skryté emoční zranění, které v nás aktivuje určité vzorce. Jak to celé funguje?

🌟Nečekejte a vstupte do kurzu již nyní.
Stačí kliknout na tlačítko níže. Udělejte něco pro svůj osobní rozvoj a fungující mezilidské vztahy!

📚 Získáte bohatý obsah
🎓 Odborné vedení lektora
🔥 Velké množství informací

Přátelé, dokud budete takto uvažovat, tak se vám budou tyto vzorce toho ponížení neustále vracet. Proč? Protože vy si je vlastně vytváříte z toho důvodu, abyste pochopili, že přítrž tomu musíte udělat vy. Takže zkuste to udělat opačně. Když budete mít pocit, že vás někdo ponižuje, tak se na to nejprve trošku soustřeďte, zaměřte a všímejte si, jestli to třeba není jenom vaše domněnka, jestli to třeba opravdu není jenom to, že vy nějak přijímáte chování vašeho šéfa, ale váš šéf je takový třeba normální a jenom to neumí třeba říct, ale jeho zájmem není vás ponížit, jeho zájmem je třeba zvýšit kvalitu vaší práce nebo produktivitu vaší práce.

Ale i přesto, pokud z toho máte blbé pocity, tak je dobrý se sebrat a jít tam, kde ty pocity blbý mít nebudete, protože v okamžiku, když se někde cítíte špatně, tak to má vliv nejen na to, co děláte, nejen na ty vaše vztahy, ale má to vliv na celé vaše tělo. Má to vliv na utváření vašich buněk, vlastně na prosperitu vašich buněk. 

Představte si, že si budete například neustále říkat, jak jste krásní, jak jste šikovní, jak jste bohatí, jak jste důslední, jak jste láskyplní a zkrátka tato pozitivní vyjádření ke své osobě, tak budete jenom vzkvétat. Samozřejmě, prosím vás, ne po jednom dnu, dejte si to, pokud to chcete zkusit, tak to vydržte aspoň měsíc, anebo půl roku, nejlépe, ale pokud budete s tímto pracovat a budete si tam dávat jiná slova, třeba že jste hňup, že jste nešikovní, že jste oškliví, že jste nemotorní a podobně, tak se to začne stávat vaší realitou.

To znamená, kdo vám to říká a vy to přijímáte, tak to dáváte do své reality. Ale pozor, ty buňky se začínají jakoby bouřit ve vašem těle a můžou začít vytvářet buňky destruktivní, samy se začnou ničit, takže vám může vyrazit nějaká třeba nádorová choroba nebo nějaké autoimunitní onemocnění a další choroby se můžou ukázat ve vašem životě právě na základě toho, že vás třeba někdo ponižuje, protože vy se tam cítíte blbě.

Takže pocit ponížení se bere z vašich raných dětských návyků, které vy jste si nějakým způsobem uklidili do vašeho podvědomí, ale ten pocit můžete snadno zpracovat právě tím, že si budete hledat nejprve prostředí, v kterém nebudete tento pocit zažívat, a pokud ho zažíváte vy sami ze sebe, uvnitř sebe, každý den, bez ohledu na nějaké prostředí, kde se nacházíte, tak potom je třeba začít například s různými afirmačními technikami.

Můžeme si říct zase někdy v nějakém dalším videu třeba něco o afirmacích, protože afirmace jsme již probírali a určitě se k nim vrátíme. To je úžasná technika. Můžete využít svoji představivost, protože i v rámci představivosti si kultivujete svoje tělo, kultivujete si svůj život. 

Co bych vám možná doporučil v tomto případě, pokud máte často problém s ponížením nebo s pocitem ponížení ve vašem životě, podívejte se, jaká jsou všechna skrytá zranění v našem životě, která má 100 procent populace, to znamená, i vy, i já, každý bychom s nimi měli pracovat. Nevím, jestli vy, já se svým osobně pracuji již několik let a jsem přesvědčen, že úspěšně, ačkoliv práce se skrytým zraněním je trošku delší práce. Není to jenom tak jako simsalabim a máme vyhráno, ale je to poznávání sama sebe, poznávání toho svého prostředí, poznávání těch faktorů, které na mě působí, poznávání lidí, kteří jsou okolo mě. 

Když se začnou zajímat o ta svá zranění, tak najednou zjišťuji, že třeba člověk, který mi způsobuje ponížení, takže on byl sám ponižován nebo mu bylo křivděno ze strany jeho rodičů a podobně. Takže právě v rámci studia těchto skrytých zranění, což je, já bych řekl, velká zábava, ale hlavně přínosná zábava pro vás, můžete zjistit spoustu nových věcí, v uvozovkách nových, pro vás nových, ale najednou zjistíte, aha, tak proto se ke mně ten člověk tak chová. Proto můj partner je takový, proto je moje manželka tak žárlivá, protože tam je vlastně zranění a ona má potřebu mě, ne na mě žárlit, ale mě kontrolovat, ach ano, to jsem nevěděl atd. 

Najednou zjistíte, že vlastně díky této tématice skrytých zranění se vám absolutně vylepšil váš život. Vyzkoušejte to. Pokud chcete, já jsem pro vás naším týmem Kvantové cesty připravil takový online kurz, který se jmenuje Skrytá zranění. Můžete si s ním pracovat, jak chcete, jak dlouho chcete, kolikrát chcete si ho můžete opakovat, prostě jakmile si ho pořídíte, je váš, a najdete ho na webu www.kvantovacesta.cz, tedy na webu Kvantové cesty. 

A když se na něj podíváte, tak zjistíte, že se můžete dozvědět mnoho dalších věcí, které vás posunou ve vašem nejen vztahovém životě, ale i třeba v oblasti vašich financí nebo v oblasti vašeho zdraví samozřejmě. A co je ještě pro vás, si myslím, příznivé, že pokud pochopíte ta všechna skrytá zranění, tedy jenom těch pět, tak budete chápat, proč jsou vaši blízcí nebo vaše okolí takoví, jací jsou. A vy budete podle toho se k nim moct chovat. Protože vy budete vědět, jaká bude následovat reakce. Budete vědět, že k tomuto typu člověka můžete se chovat určitým způsobem, k jinému typu jiným způsobem chování atd. 

Doporučuju tato skrytá zranění. Já věřím, že jakmile si je nastudujete, tak že váš život nabere úplně jiné obrátky a nějaké pocity ponížení, nějaké pocity toho, že jste zneuznalí, že vámi někdo opovrhuje, že vám někdo křivdí a podobně, ty budou pryč. Ale je potřeba s tím začít u sebe aktivně pracovat.

Takže přátelé, já jsem moc rád, že jsme se mohli dnes u tohoto videa potkat, jsem moc rád, že sledujete naše videa, videa Kvantové cesty, jsem rád, že tomuto videu dáte lajk, a pokud si přihlásíte odběr, tak to bude úplně fantastické. No a samozřejmě, v tuto chvíli se můžete těšit na další zajímavé video, které pro vás připravujeme s týmem Kvantové cesty a my jsme velmi rádi, že se neustále zajímáte o svůj osobní rozvoj, protože právě na vás to je, jestli porostete nebo ne. A jsme moc rádi, že můžeme být při vašem osobním rozvoji. Takže se mějte moc hezky a u dalšího videa zase na viděnou a na slyšenou.

Jiří Lexa

Autor je lektor kvantování a kvantový terapeut. Jeho kurzy prošlo již několik tisíc absolventů. Podobně jako ve světě např. Esther Hicks umí načítat informace z kvantového pole a předává tuto dovednost ostatním. Zde o něm najdete více informací.

Skrytá zranění

Unikátní online kurz Skrytá zranění

Seznámíme Vás s pravidly a zákonitostmi, které ovládají lidské chování. Jejich pochopení pozitivně ovlivní Vaše vztahy s druhými lidmi. Zjistíte, co a proč ve Vás vzbuzuje emoce a reakce.
 

Každý máme své skryté emoční zranění, které v nás aktivuje určité vzorce. Jak to celé funguje?

🌟Nečekejte a vstupte do kurzu již nyní.
Stačí kliknout na tlačítko níže. Udělejte něco pro svůj osobní rozvoj a fungující mezilidské vztahy!

📚 Získáte bohatý obsah
🎓 Odborné vedení lektora
🔥 Velké množství informací

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti