Jak poznat svou životní lásku?

Jak vlastně poznat, zda jsme si s daným člověkem souzeni nebo zda jde třeba i z jeho strany jen o jakýsi módní výstřelek? Jak se vlastně ta pravá láska pozná? Jak poznat svou životní lásku? To nám dnes v tomto videu řekne Tamarina. Pokud máte raději mluvené slovo, podívejte se na přiložené video. Tento článek je přepisem videa do textové podoby.

Tamarina: Začneme nejprve z pohledu těch mladých lidí, kteří si připadají dost blbě, když okolo nich všichni mají partnery a oni ne. Necítí se pak dobře, a to je mnohdy velký kámen úrazu.

Jiří: Já můžu říct, že i já kdysi, když jsem byl ve svých mladických letech a zrovna jsem s nikým nechodil, tak jsem si připadal blbě.

Tamarina: No a teď si představ, že tehdy na vás ještě nikdo netlačil. Vy jste to nebrali tak, jako že to musí být za každou cenu, ale dívali jste se na ty vztahy trošku jinak než dnešní generace. Dnes to mají mladí lidé mnohem mnohem horší.

Jiří: V čem to mají horší?

Tamarina: Tím, že na ně tlačí to okolí. Pokud někoho zrovna nemají, tak je to to samé, jako když do školy, kde každý má značkové boty nebo značkové oblečení, tak oni tam přijdou v neznačkových botách nebo v neznačkovém oblečení. To je stejné, jako když všichni ve škole mají partnerku nebo partnera a jeden spolužák nemá. To je pro něj obrovsky frustrující.

Jiří: Dobře a teď mi řekni, co s tím, když mnoho lidí potom jde opravdu po zaplnění této díry ve svém životě a nehledají partnera s tím, aby to pro ně mělo třeba duchovní význam.

Tamarina: Nehledají, protože vy k tomu nejste vedeni. Ty jsi byl veden k tomu, že si máš najít z duchovního hlediska partnerku: A nikoliv proto, abyste spolu zplodili děti a založili rodinu?

Jiří: Tady to bylo vždycky bráno tak, aby se založila rodina. Bylo nám vždycky říkáno, že rodina je základ státu.

Tamarina: To sice je, ale důležité je, abyste i jako vědomé duchovní bytosti takto vystupovali. To znamená, že dnešní mládež vystupuje tak, jak se po ní chce, jak jim to trendy říkají, jak jim to trendy ukazují. Ale rozhodně dnešní mladí lidé to mají složité v tom, že je nikdo nevede k té duchovnosti, k tomu prohlubování té jejich duchovní cesty.

Jiří: No a proč to tak je?

Tamarina: No, tak to už je zase téma na jiné video, ale podstatné je, že vy jste byli odkloněni od toho vašeho původního záměru. Uvědom si, jak probíhal tvůj život a uvědom si, že až teď máš partnerku, která je ti nějakým způsobem  vibračně podobná nebo téměř vibračně shodná. Teprve teď chápeš určité souvislosti, ale v okamžiku, když ses rozhodl, že si založíš rodinu, bylo to proto, že jsi to cítil z duchovního hlediska?

Jiří: No, to určitě ne, ale tam si myslím, že byla na začátku hlavně ta karmická vazba určitá.

Tamarina: Ano, přesně tak. Vy jste si vymysleli něco, jako je karma, tak si to tu musíte odžívat. A teď si představ, že ty ses ženil právě kvůli tomu, aby byla naplněna určitá karmická rovnováha, kterou jsi sice naplnil, ale další bytosti, další zúčastnění tu karmickou rovnováhu budou muset ještě doplnit, protože nepochopili ten jejich duchovní posun. Uvědom si, že když dnes mladý člověk se rozhoduje, tak je na tom ještě mnohému hůř, protože je na něj tlačeno z těch vnějších podnětů.

Jiří: No a nemá to naopak jednodušší?

Tamarina: No nemá to jednodušší, protože buďto na něj tlačí rodiče nebo na něj tlačí společnost. Je to pro ně velmi frustrující. Teď si představ, že do toho je tady nějaký nějaký filmový průmysl, do toho jsou děti absolutně mystifikovány o tom, co je vlastně sexualita. To tam hraje také obrovskou roli.

Ve starých slovanských kmenech nebo v těch skupinách, které tady byly před mnoha desítkami tisíc let, tak se ti dva partneři znali už z minulých inkarnací a oni, jakmile se tu sešli, tak se sešli v raném dětském věku třeba ve dvou ve třech letech a už věděli, že k sobě patří.

Tam to bylo tak, že je podporovala rodina, tam nešlo o to, kdo je jak bohatý. To tam nikdo neřešil. V té době tam řešili právě to, že se spolu sešli a chtěli spolu prožít život. Oni to věděli, protože byli velmi duchovně vyspělí, a proto spolu prožili dětství, ale už po žádném jiném partnerovi nemuseli koukat, nemuseli se ohlížet po nikom jiném, protože všechny jejich potřeby byly naplněny.

Oni tvořili v rámci sexuální energie, oni tvořili jako pár a byli velmi silní. Proto, když byli muži nuceni jít někam bojovat, Slované nechtěli bojovat, ale když museli, když se bránili, tak se většina z nich vrátila a toho se všichni predátoři v uvozovkách báli, protože ti muži byli neporazitelní.

A proč? Protože žena k nim byla energeticky připojena a tím, jak jim pomáhala na dálku energeticky, tak je nemohl nikdo porazit. Oni byli velice silní, a to vám dneska chybí. Dnes si rozbíjíte rodiny, které bohužel tímto strádají. A proč si rozbíjíte? No, protože vy nevstupujete do těch svazků z důvodu, že byste spolu chtěli být karmicky nebo energeticky, ale vy naopak si řešíte, proč byste spolu neměli být, protože to jsou ty vaše dluhy, které máte mezi sebou. Ale v okamžiku, když se začne v tuto chvíli prohlubovat vaše duchovnost, tak to bude zcela jinak vypadat.

Jiří: Dobře, Tamarino, prosím tě, jestli můžu, pojďme ale zpátky k té otázce, protože teď se dostáváme úplně k jinému tématu. 

Tamarina: Ano, ale ono to s tím velmi souvisí. Představ si, že máš dceru, která neví, čí je. Ty jsi nevědomý člověk v tuto chvíli, myslím to obrazně, a teď si představ, že v tomto okamžiku ta dcera si začne hledat partnera. Jak to dopadne? Bude ty partnery střídat. Bude střídat jednoho za druhým, protože si neví rady. V okamžiku, když jí to vysvětlíš, tak ti nebude věřit, protože jsi ji k tomu nikdy nevedl. Ona v tom má zmatek, a tak je to u 99 % dnešních mladých lidí.

Jiří: Ale vždyť se říká, že sem mladí lidé začali chodit již připraveni na tento proces.

Tamarina: Ano, oni jsou připraveni, ale tyto pozůstatky z vaší doby si ještě musí nějakým způsobem vyladit a ty nemají vyladěny. To znamená, že dnes by bylo úplně nejlepší, kdyby se na sebe začali navazovat energeticky podprahově, kdyby začali vnímat toho skutečného partnera. Oni si ho přitáhnou, oni se navzájem mohou přitáhnout, ale problém je, že když je k tomu nepovedete, tak to nebudou dělat. To znamená, že vy jim musíte jít dnes příkladem.

Je potřeba, abyste vy začali prohlubovat svoji duchovnost, abyste ukazovali vašim mladým lidem, nejlépe dětem, jak se duchovní stránka prohlubuje. Protože oni to nemají kde získat tuto informaci. Ve škole je to nenaučí, protože to není potřeba ve vašem systému, aby se prohlubovala duchovnost. U vás je potřeba, aby se prodávalo, aby se pracovalo na výkon, proto je potřeba, abyste duchovnost začali řešit. Pokud ji začnete řešit, vaše civilizace to přežije a bude velmi silná.

Proč myslíš, že fungují různé národy, které sice vypadají, že jsou na tom primitivně oproti vaší exkluzivní západní Evropě nebo západnímu světu, ale jak je možné, že mají hodně velký počet lidí? Že se hodně množí. Jak je to možné? Protože jsou velmi silní v nějaké ideologii většinou, ale některé národy jsou silní opravdu v tom duchovním životě.

Nicméně na vaší Zemi existuje velmi málo těch bytostí, které jsou skutečně duchovně nastaveny tak, že by mohly naskočit na ten vývoj, který byl přerušen před mnoha tisíci lety u vás. Ale vy se k tomu můžete vrátit a můžete se k tomu vrátit právě tak, že budete sami na sobě pracovat. Budete to učit své děti, budete se zajímat o to, jak s tím pracovat a vaše děti se začnou z toho dostávat. Do té doby jsou odkázány na to, aby se učily ze svých vlastních chyb a ty jejich vlastní chyby jsou i to, že bohužel si budou muset projít určité vztahy, které jim jednoduše nevyjdou.

Jiří: No, tak to je docela hustý, abych ti řekl...

Tamarina: Ano, máš pravdu, přesně jsi to nazval, to je hustý, ale kdo to udělal hustým? Vy jste si to udělal hustým. Tak začněte konečně něco dělat, zvedněte zadek a začněte na sobě pracovat. To všechno, co se teď okolo vás odehrává, to vám všechno pomáhá k tomu, abyste se konečně rozkoukali, abyste konečně začali něco dělat.

Jiří: Tamarino a můžeš mi prozradit, jak teda poznat životní lásku?

Tamarina: To je velmi individuální, protože někdo to vnímá srdcem, někdo to vnímá tak, že mu prostě přijde intuitivně, že tento člověk je jeho životní láska. Ve skutečnosti je potřeba si uvědomit, že každý to máte zcela jinak. Samozřejmě poznáte to na takové té obyčejné, v uvozovkách obyčejné bázi, že vy toho člověka prostě vnímáte, že s ním sdílíte všechno, že s tím člověkem naprosto všechno dokážete zdolat. Ale může to být i obráceně, může to být, že ho máte taky pěkně plné zuby na začátku a postupně se váš vztah prohlubuje a pak teprve zjistíte, že jste si souzení.

Takže já bych to v tomto případě nespecifikovala, protože v momentě, když vám to řeknu nějak, tak vy se toho můžete začít držet a můžete si tím spíš uškodit. Proto nechte přijít tu pravou tu skutečnou životní lásku do svého života a nechte ji, ať přijde sama. Dávejte si třeba jenom do svých myšlenek, že máte ideálního partnera, nebo že žijete s ideálním životním partnerem nebo s ideální životní láskou. A to vám úplně stačí.

Nedávejte si tam, jak by k vám asi měl přijít, vypněte v tomto rozum, nechte to na Vesmíru. On se o vás skutečně postará, ale podstatné je, abyste mu v tom nebránili tím, že budete mít třeba strach, že to nedopadne. To je potom chyba. Uvidíte, když to necháte volně, že ta pravá láska k vám skutečně přijde a přijde velmi brzy.

Jiří: No tak jo, tak já si myslím, že v tuto chvíli si nasadila brouka do hlavy spoustě lidem a já si myslím, že toto téma bychom stejně mohli ještě trošku rozpracovat do budoucna, protože to je velmi široké téma. 

Tamarina: Ano jistě a ty bys i na to mohl udělat nějaký seminář nebo webinář.

Jiří: To bych mohl, ale zatím to ještě necháme jako teorii.

Tamarina: Proč jako teorii? Právě ty bys mohl tím třeba přispět.

Jiří: Já si myslím, že jsem přispěl, nebo že přispívám dost a že těch možností, které lidi u mě mají, tak že jich je poměrně hodně. A když jsi mi na to takhle krásně nahrála, přátelé, pokud chcete ocenit moji práci a práci celého týmu Kvantové cesty a chcete nám dát najevo, že to, co děláme, má smysl a je to pro vás přínosné, tak budeme moc rádi, když si vyberete některý z produktů Kvantové cesty na našem webu. Pokud chcete třeba v tomto případě řešit vztahy, tak to vám mohu doporučit video kurz, který jsem nazval Vztahový kolotoč. Tento video kurz, si myslím, že vám hodně otevře oči a hlavně vám ukáže, jak si můžete tu lásku přivést do svého života. Samozřejmě je to o nějakém přijmutí nějakých nových informací, ale myslím si, že to nikomu z nás ještě neuškodilo. Děkuji vám za to, že jste dali lajk tomuto videu, děkuju vám za to, že jste se přihlásili k odběru našich videí a brzy zase na viděnou a na slyšenou.

Jiří Lexa

Autor je lektor kvantování a kvantový terapeut. Jeho kurzy prošlo již několik tisíc absolventů. Podobně jako ve světě např. Esther Hicks umí načítat informace z kvantového pole a předává tuto dovednost ostatním. Zde o něm najdete více informací.

Klub Hovory s Tamarinou

Staňte se součástí naší komunity!

Patříte k fanouškům YouTube kanálu Hovory s Tamarinou a chcete slyšet více témat?

Poslouchejte nové rozhovory každý týden!
Členové klubu mají k dispozici mnohem více obsahu s Tamarinou, než je volně přístupný na YouTube či našem blogu. Navíc máte příležitost klást Tamarině vlastní otázky na témata, která Vás zajímají.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti