Pozor! Těchto pěti běžných frází se zásadně vyvarujte

Milí přátelé, pro některé z Vás je lepší poslech, jiní si lépe informace vstřebáte u čtené formy, kdy se můžete kdykoliv zastavit nebo třeba vrátit. Proto máte nyní dvě možnosti. Pokud raději posloucháte, stačí si zapnout níže uvedené povídání Jiřího Lexy na YouTube. Pokud je pro Vás vhodnější textový přepis, pak tento článek jej nabízí.

Většina lidí používá některé slovní obraty tak automaticky, že si ani neuvědomuje, že si jimi mohou škodit. Vybrali jsme pro vás pět často užívaných frází, kterými si nevědomky škodíme. Používáte tyto fráze také? Jak nám mohou pouhé slovní obraty škodit? 

Dobrý den, vítám vás u tohoto videa. Pro ty, kteří mě neznáte, jmenuji se Jiří Lexa a inspirují lidi, jak v praxi využít základní principy spokojeného života. A jedním z takových základních principů můžou být různé fráze, které vám škodí a vy je samozřejmě užíváte a ani si to kolikrát neuvědomujete. Co říkáte tomuto:

hrozně dobrý
strašně hezký
děsně sexy
omlouvám se
není zač

Moji milí přátelé, víte, že toto jsou fráze, které vám mohou velmi, ale velmi škodit? Málokdo si totiž uvědomuje, že celkově jako lidstvo používáme fráze, které nám škodí, a vesele v tom pokračujeme dál. 

"Stejně jako má meč dvě části, dokáže i naše slovo vytvořit ten nejkrásnější sen, anebo vše okolo vás zničit."
Miguel Ruiz

A čím nám mohou tyto fráze škodit? Tyto fráze snižují vibrace našeho těla a celkově nás samotných a tím nám škodí. Jsou postaveny na základě nějakých emocionálních pochodů v našem podvědomí, jako je hrůza, děs, strach a podobně. Tzn. že v okamžiku, když se věnujeme těmto frázím, tak si vlastně startujeme něco, co ve svém životě nechceme. 

Určitě si klepete na čelo: "O jakých vibracích to mluví?" Přátelé, to není z mé hlavy, já se nebavím ani o žádné psychologii, ani žádné ezoterice, ale bavím se o fyzice. A právě o vibracích a frekvencích, které my vysíláme, se zmiňuje již Albert Einstein. 

"Všechno je energie a nic víc v tom není! Energii nelze vytvořit ani zničit, lze ji pouze změnit z jedné formy na druhou. Přizpůsobte frekvenci realitě, kterou chcete a tuto realitu získáte. Jinak to ani být nemůže. To není filozofie. To je fyzika."
Albert Einstein

Tak, jak se cítíte, tak si vytváříte kvalitu svého života. Jestliže využíváte tyto nechtěné fráze, které jsou pro vás škodlivé, podle toho se může odvíjet i váš další život. Tzn. vy potřebujete změnit váš slovník, aby se kvalita vašeho života naopak zlepšovala. Vaše podvědomí je totiž nastaveno určitým způsobem vibračně na určitá slova a samozřejmě potom na ně reaguje. 

To znamená, že jestliže budete užívat slova například "hrozně", tak budete zažívat hrůzu. Jestli budete používat "děsně", budete zažívat děs. Jestliže budete používat "strašně", můžete zažívat strach. Jestliže budete používat "příšerně", můžete zažívat něco příšerného, příšery. A to chcete? 

Někteří lidé říkají, že je naprosto jedno, jaká slova užíváte, podstatné je, jak se u toho cítíte... Tzn. když využíváte i tyto negativní fráze a cítíte se u toho dobře, tak prý můžete zažívat skvělé věci. Určitě o tom nepochybuji, ale abyste pochopili, jak vlastně fungují tyto nebezpečné fráze na vaše podvědomí, tak si vybavte, jak třeba fungují afirmace. Už jste se někdy setkali s afirmacemi? 

Afirmace je proces vkládání určitých slov a frází do vašeho podvědomí.
Afirmacím nemusíte věřit, ale podstatné je jejich opakování.
Afirmace je třeba pravidelně opakovat v určitých intervalech.
U afirmací nezáleží na tom, jak se při nich cítíte, ale zda je opakujete podle určitých pravidel. 
U afirmací není třeba nic prociťovat, u afirmací je třeba si je neustále opakovat.

A čím více si je opakujete, tím více měníte kvalitu svého života a stejně tak tomu je i u těchto frází a slov, které jsou svým způsobem nechtěné, ale vy je využíváte, a to je podstatné, jak často a jak dlouho je opakujete. 

Problém je, že pokud si něco říkáte dlouho, tak se vám to ukládá do podvědomí a je zcela jedno, jestli jde o užitečnou afirmaci či škodlivou frázi. A teď si položte ruku na srdce. Jak dlouho říkáte, že je něco hrozně hezký? Že je něco strašně dobrý? Že je něco děsně sexy nebo jiné fráze? Jak dlouho? Asi dlouho, že? A podle toho to samozřejmě máte zapsáno ve vašem podvědomí. 

"Jsme, to, si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět."
Siddhártha Gautama Buddha

Naše slova jsou jakýmsi vyjádřením našich myšlenek. A tím, jak myslíme, tak to si vlastně přitahujeme do svého života a stejnou věc pro nás dělají i tato slova. A to je potřeba si uvědomit. A teď si představte, že vy používáte třeba frázi "omlouvám se". A v čem je vlastně omluva špatná? 

Přátelé, fráze "omlouvám se", je pro nás velmi škodlivá z jednoho důvodu. Ona nám totiž snižuje vibrace a před naším okolím z nás dělá jakéhosi viníka, to znamená, pokud se omlouváte, tak vy nejenže nic nevyřešíte, ale vy v první řadě snižujete sami sebe, svoji vibraci, děláte ze sebe viníka a podle toho si přitahujete lidi, situace, věci do svého života. A to si uvědomte. 

Stejné to je, když někomu odpovídáte, pokud pro něj něco uděláte: "Není zač." To je přece normální, když mi někdo poděkuje, tak mu přece musí nějak odpovědět...

Ano, lidé si to osvojili a zafixovali do svého podvědomí jako naprosto běžnou a normální frázi, ale ve skutečnosti, pokud pro někoho něco uděláte, dáte do toho svoji energii a vlastně dáte do toho kus sami sebe, tak tím, že řeknete "není zač", tak tím vlastně snižujete svoji důstojnost a tím i svoji vibraci.

Zkuste se naučit nějaké jiné fráze a změňte tyto své dosavadní návyky. Jestliže jste se někdy alespoň trochu zajímali o fyziku, tak již Albert Einstein řekl, že tak, jak rezonujeme, tak vlastně žijeme. To si přitahujeme do svého života. A stejně tak je to s našimi myšlenkami, které promítáme do formy slov, protože co jsou to slova? To jsou vlastně vyjádření našich myšlenek.

A částice světla, které jsou okolo nás, o kterých samozřejmě hovoří též kvantoví fyzikové, tak ty na sebe berou podobu těch našich myšlenek a když částice světla něco zhmotní, doslova, tak se to potom promítá do našeho života. Proto je třeba si uvědomovat, jak myslíme, jak mluvíme, aby se to nepromítalo v našem životě. 

Mnoho lidí si totiž vůbec neuvědomuje tento proces a podle toho jejich život také vypadá. Můžeme jít k dalšímu mozku naší civilizace. Určitě jste slyšeli jméno Nikola Tesla a ten má stejný nebo možná podobný názor jako Albert Einstein. 

"Chcete-li najít tajemství vesmíru, měli byste myslet z hlediska energie, frekvence a vibrací."
Nikola Tesla 

Tak co, už to chápete? Než s tím však začnete pracovat, tak pochopte, že tyto fráze se velmi dlouho a ustavičně dostávaly do vašeho podvědomí.

"Často opakované slovo se stane tvou fyzickou realitou."
Neale Donald Walsch

Pochopte jednu velmi důležitou věc. Vy jste vyrůstali v prostředí, které vám to nenápadně, ale velmi jistě a dlouhosáhle vkládalo do vašeho podvědomí. A tím, že jste si to nechali vkládat do podvědomí, tak jste si ani neuvědomili, že používáte něco, co vám škodí. Berete to jako samozřejmost, berete to jako naprosto běžnou slovní frázi. 

A teď si představte, že to, co vy máte uloženo v podvědomí, to, co vy využíváte, tak to se stává vaší realitou. A vy chcete, aby ve vašem životě byla hrůza? Aby tam byl děs? Aby tam byly příšery? Já teda osobně ne, a proto jsem se rozhodl, že proto něco udělám. A jestli vy to nechcete, tak s tím začněte něco dělat... A co s tím tedy můžete dělat?

Základní principy spokojeného života

Chcete změnit svůj život k lepšímu?

Pokud nežijete život plný radosti a pozitivní energie, je nutné něco změnit. Každá hra má svá pravidla, a to platí i pro spokojený život. Jeho pravidla jsou přitom jednoduchá a pochopí je každý. Hrajte podle jeho pravidel a stanete se šťastnými vítězi. Rádi Vám pomůžeme na Vaší cestě k novému životu, který si zasloužíte.

Zbývá otázka, jak s tím začít pracovat. Samozřejmě víte, že jste si to ukládali dlouhodobě do vašeho podvědomí. Dlouhodobě jste si to ukládali, dlouhodobě jste to využívali, dlouhodobě jste ta slova opakovali, to znamená, začali jste už tu svoji realitu nějakým způsobem tvořit, ale teď to víte. A co kdybyste to začali dávat pryč? 

Samozřejmě, nadchli jste se a řeknete, no, tak já to vyházím. Ale přátelé, ono je potřeba mít i určitý způsob na toto odstraňování, protože v momentě, jak se do toho pustíte hrrr, tak brzo skončíte. Přestane vás to bavit. Ale vytvořte si nějaký systém a o tom si řekneme něco za chviličku, protože já, když zjistil, že musím změnit svůj slovník, abych měnil i kvalitu svého života, tak jsem se zhrozil a řekl jsem si, to nemůžu zvládnout, vždyť tak mluví každý, je to přece normální a beru to jako naprostou samozřejmost...

Ale ono to není samozřejmé. Ono to je pouze námi naučené. Takže jsem musel dojít k něčemu, co mne posunulo dále a řekl jsem si, takže jestli chci začínat nějakou svoji akci slovy "nemůžu", "nejde", "nezvládnu", tak to předem můžu odpískat... A proto jsem si řekl, věřím si a zvládnu to hladce, protože když to zvládli jiní, tak to určitě zvládnu i já. A udělal jsem jednu základní věc. Škrtnul jsem doslova tyto slova nebo tyto fráze z mého slovníku.

Ale samozřejmě ono to není tak, že jsem je přestal říkat. Začal jsem si je pouze velmi často uvědomovat, že je používám, a tím jsem je začal postupně vypouštět ze své mluvy. A jestliže jsem to zvládnul já, tak to zvládnete i vy. Otázka je jiná, ne, jestli to zvládnete, nebo jestli si s tím poradíte, o tom vůbec nepochybuju, otázka zní, jestli chcete něco změnit.

Pokud chcete něco ve svém životě změnit, pak máte cestu před sebou naprosto otevřenou. Chcete, aby váš slovník měl pozitivní vliv na váš život? No, tak proto už něco konečně dělejte. 

"Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost tedy není čin, ale zvyk."
Aristoteles

Když se do toho pustíte, tak je třeba, abyste k sobě byli důslední, abyste byli vytrvalí, protože ta vytrvalost, ta je velmi podstatná právě na této cestě. Dalším takovým bodem je víra, protože vy, když budete věřit, že to zvládnete, tak nemusíte o tom vůbec pochybovat. Samozřejmě další velmi důležitý bod je vize. Vy potřebujete vidět ten svůj cíl na konci své cesty, takže vy si tam představujte, že tam je již prostor, kde pro tato slova a tyto fráze není místo. 

Každou větu, kterou budete chtít říct, si důkladně promyslete. Ano, je to něco nového ve vašem životě. Doposud jste mluvili tak, že jste prostě mluvili, mluvili, mluvili. Přestaňte mluvit jen proto, že mluvíte, nebo abyste se k něčemu za každou cenu vyjádřili. Nechtějte vždy ostatním sdělit svůj názor. 

Ano, to dělá mnoho lidí, že za každou cenu musí svůj názor někomu sdělit a podle toho náš nebo jejich život tak vypadá, protože mnoho lidí chce jenom něco hodit takzvaně do placu a nepřemýšlí, jaká používá slova, jestli to je vůbec vhodné a jestli vůbec o to má někdo zájem. 

Co kdybyste místo přílišného mluvení, přílišného využívání nevhodných frází a slov, co kdybyste začali v první řadě naslouchat svému okolí? Vaše okolí totiž vám může sdělit spoustu věcí, které jste doposud nevěděli. Proč? No, protože jste se snažili za každou cenu říct svůj názor, sdělit to, co jste měli na srdci a tolik jste neposlouchali, ale jestliže začnete poslouchat své okolí, pak uvidíte, co se bude dít. 

A jakmile přijde řada na vás, že se budete moct k něčemu vyjádřit, nebo že se budete chtít k něčemu vyjádřit, budete dostatečně rozmyšlení, jaké fráze a jaké výrazy používat. Samozřejmě, může se vám stát, že použijete nějaké nechtěné slovo, ale to na začátku je zcela normální. 

Takže například budete si s kamarádkou povídat: "Viděla jsem hrozně... Tedy velmi krásné šaty." A třeba kamarádka vám bude chtít odpovědět: "Už se straš... Vlastně moc těším, až vás s manželem navštívíme a ukážeš mi je." 

Samozřejmě toto je jeden příklad z mnohých, ale vy tím, že si budete uvědomovat, že využíváte tato slova, tak vlastně je budete využívat čím dál méně, protože se jich budete všímat, budete se jim záměrně vyhýbat a budete se snažit hledat víc a víc slova, která vám budou do vašeho slovníku zapadat a která budou zvyšovat vaše vibrace. Takto je to jednoduché, ale je třeba pro to něco udělat.

Takže už se vám pravděpodobně nestane, že řeknete: "Byli jsme na hrozně hezké dovolené," ale řeknete, že jste byli na "velmi krásné dovolené". Nebo neřeknete, že jste viděli nějakou kamarádku, která měla "děsně sexy tričko", ale řeknete, že jste viděli kamarádku, která měla "velmi sexy tričko"... Nebo že máte strašně krásného pejska. Ne, vy řeknete, máme moc krásného nebo velmi nádherného pejska.

Jak by vám chutnalo jídlo, kdybyste jedli příšery? Proč tedy někdo může říkat, že to jídlo je příšerně dobrý nebo že mu příšerně chutnalo? Co kdybyste začali využívat i jiná slova? Třeba, že to jídlo bylo velmi pikantní nebo že bylo velmi dobré. Nebojte, tato slova úplně stačí. Lidem, když budete vyprávět, že jste byli na velmi krásné dovolené, že jste viděli velmi sexy tričko nebo že máte velmi krásného pejska, tak to lidem stačí z vašeho nadšení a nepotřebují, abyste používali tyto výrazy, které sice mají zdůraznit, jak to bylo skvělé, ale ve skutečnosti vám pouze ubližují.

Takže nezveličujte to těmito nevhodnými výrazy a využívejte ta slova, která vám váš jazyk poskytuje a která vám umožňují vytvářet si krásný život a krásnou vaši realitu. A určitě všichni čekáte, jak je to s tou omluvou, že jo? Omluva je moje právo a já mám právo se omlouvat, jak chci a komu chci! 

Tak pokud to takto berete, omlouvejte se, stavte se do role viníků, možná se nad vámi někdo slituje, ale počítejte, že tuto realitu si budete vytvářet i nadále, to znamená, budete si přitahovat lidi, situace, věci, kteří vám budou umocňovat to, že jste viník a že si zasloužíte trest.

Co se stalo, co jste udělali, již nezměníte, a proto maximálně vysvětlete, že to nebylo schválně, ale neomlouvejte se. Řekněte třeba člověku, do kterého jste nechtěně vrazili v supermarketu, že mu pomůžete posbírat ten nákup, který jste mu rozsypali, že to nebylo schválně, že jste ho přehlédli, ale prosím vás, neomlouvejte se, snižuje to vaše vibrace. 

A jak je to s výrazem "není zač"? Když pro někoho něco uděláte, neříkejte "není zač", ale je velmi krásná fráze, kterou to můžete nahradit: "Rádo se stalo." To je naprosto neutrální fráze, která vám pomůže si udržet svoji vibraci a nemusíte si ji snižovat. 

Dokonce jsem to trošičku vylepšil, protože když mi někdo poděkuje teď v současnosti a třeba ten děj probíhá, tak řeknu: "Rádo se děje." Člověk je trochu zaskočen, protože s tím se moc nesetkal, nebo třeba vůbec, ale já jsem schopen to ještě vylepšit, když mi někdo totiž poděkuje i ve vztahu k budoucnosti, to znamená, řekne, uděláš pro mě tehdy a tehdy toto a toto, já řeknu samozřejmě, udělám to a můžeš se na to spolehnout a on mi řekne "moc ti děkuju" a já bych mu řekl "není zač"? Ne, já mu řeknu: "Rádo se stane." Většinou ten člověk vyvalí oči, protože s tím se určitě nesetkal, ale je to pořád lepší, než kdybych řekl "není zač". 

Přátelé, doufám, že vám toto video opět otevřelo obzory, že vám ukázalo jeden ze základních principů spokojeného života, který vám může vylepšit váš život a zároveň, že vás to opět někam posunulo. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když mu dáte lajk, budu moc rád, když si přihlásíte odběr a samozřejmě potěšíte celý tým Kvantové cesty, který se na tomto všem spolupodílí, když naše videa budete sdílet svým přátelům, protože tím, že sdílíte naše videa, tak tím i rozšiřujete toto povědomí o těchto nenápadných, ale mnohdy poměrně důležitých věcech. Takže budu moc rád, když budete sdílet toto video a samozřejmě už teď se těším na setkání s vámi u dalšího videa. Mějte se moc hezky a brzy zase na viděnou a na slyšenou.

Jiří Lexa

Autor je lektor kvantování a kvantový terapeut. Jeho kurzy prošlo již několik tisíc absolventů. Podobně jako ve světě např. Esther Hicks umí načítat informace z kvantového pole a předává tuto dovednost ostatním. Zde o něm najdete více informací.

Základní principy spokojeného života

Chcete změnit svůj život k lepšímu?

Pokud nežijete život plný radosti a pozitivní energie, je nutné něco změnit. Každá hra má svá pravidla, a to platí i pro spokojený život. Jeho pravidla jsou přitom jednoduchá a pochopí je každý. Hrajte podle jeho pravidel a stanete se šťastnými vítězi. Rádi Vám pomůžeme na Vaší cestě k novému životu, který si zasloužíte.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti