V mnoha ohledech jsme stejné bytosti jako Tamarina

Přinášíme textovou verzi videa, které si můžete zhlédnout, pokud jste členy KLUBU HOVORY S TAMARINOU. Pokud tuto možnost nemáte, možná uvítáte tento článek, který je plný spousty zajímavých informací o tom, jak to vlastně funguje v jemnohmotném světě, jehož jsme i my součástí...

Jiří Lexa: Tamarino, vnímám, že jsme v kontaktu a mám jeden dotaz. Můžeš nám zodpovědět otázku, jak je to s tvým pohlavím?

Tamarina: Je to stejné jako u vás. 

Jiří Lexa: Tomu nerozumím. 

Tamarina: V hmotném těle jsem procházela mnoho inkarnací a v tom jemnohmotném světě jsem bytost, která je energetická. Stejně jako vy jste energetické bytosti. Uvědomte si, že váš život, který teď žijete, je pouze složen z hmoty a k tomu je vaše energetické tělo a jsou tam samozřejmě další těla, která máte, ale jak budete opět energetické bytosti, tak vy nemáte pohlaví, na které jste zvyklí, že jste muži a ženy. V tom jemnohmotném světě je to bezpohlavní bytí. To znamená, že tam se neurčuje, jestli jsme muži nebo ženy.

Jiří Lexa: A proč se tedy označuješ jako žena?

Tamarina: To je kvůli vám. Ono se vám to lépe chápe a je to moje předposlední zrození na vaší planetě (v předposledním byla ženou matkou, v posledním poustevníkem Tamarem). Takže já z toho vycházím. A protože jsme začali spolu tuto skvělou komunikaci před nějakou dobou, tak vás v tom nechám, že jsem žena, protože těžko se vám představuje ta bezpohlavnost energetických bytostí, protože vy jste trošičku omezení informacemi, které máte, a hlavně smysly, které máte.

Takže nemá cenu to nějakým způsobem rozebírat a nějakým způsobem se v tom hrabat, protože stejně nad tím budete přemýšlet a pochopíte to až v okamžiku, kdy buďto procitnete, proberete se z té dlouhé letargie, anebo až přijdete opět do jemnohmotného světa. Takže o tom to je. 

A vaše pojetí světa je takové, že vy potřebujete mít něco rozděleno, ale v tom klasickém pojetí vesmíru není nic rozděleno, neexistuje tam nic dobrého a nic špatného a je tam mnoho věcí, které vůbec nedovedete vaším rozumem pochopit a ani to není zapotřebí, protože vy všichni postupujete směrem vzhůru na té mozaice, kterou si skládáte, a jakmile ji projdete a budete připraveni přijmout tyto další informace, tak už se určitě nevrátíte do hmotné reality, protože vy si budete užívat tu realitu, která je už jemnohmotná, která už je v jiných světech, ale vy můžete potom si i vybrat, že budete zažívat třeba úplně jiné světy a budete zažívat světy, které jsou založeny pouze na odrazu myšlenek, takže vám se budou jevit jako hmotné, ale vy budete vědět, že to hmotné světy nejsou a budete tam moci měnit svoji realitu daleko rychleji, stejně jako to je třeba u dnešních vašich počítačových her, že tam stisknete tlačítko a máte tam jiný svět. Tak něco podobného budete jednou zažívat. A jsou bytosti, které to zažívají dnes, protože ten vývoj toho vesmíru je paralelní, takže to není, že to na vás teprve čeká, ale ono to prostě je a vy se do toho potřebujete dostat tím, jak vyvinete sami sebe, nikoliv jak se vyvine okolí okolo vás.

Jiří Lexa: Takže já děkuju. A další informace, kterou bych chtěl vědět. Teďka to je otázka za mě, protože mi včera někdo napsal, že komunikuji s démonem a že komunikuji s někým, kdo mně může ublížit a že jemu už jste taky ublížili, že jsi padlý anděl a tak. Můžeš nám k tomu něco říci?

Tamarina: Zcela jistě. Samozřejmě vy máte nekonečnou fantazii. Vy jste si na svém vývoji, na své vývojové cestě, vymysleli tolik pohádek, abyste využívali svoji mysl k destrukci, že vám v tom nemůže nikdo zabránit, protože vy jste svobodné bytosti. A jestliže chcete věřit, že komunikujete s démony, jak říkáte, tedy s nějakým zlem, tak si uvědomte, že ve vesmíru, že v tom kvantovém poli zlo jako takové neexistuje. 

Je tam pouze energie, která se pohybuje na hranici rovnováhy. Buďto je na jedné straně rovnováha nebo na druhé straně rovnováha. A pokud vy cítíte něco, že to je pro vás špatně, tzn., že to je něco, co vám škodí, tak vy to vnímáte emocionálně a máte právo se od toho odklonit. Pokud naše komunikace je vám nepříjemná, pokud naše komunikace vám přijde, jako že vás manipuluji, tak ji přerušte, tak nemusíme spolu komunikovat, protože v tomto okamžiku byste se dostávali mimo rovnováhu a pak samozřejmě to bude mít pro vás další nějaký dopad. 

Ale pokud si myslíte, že tyto informace jsou pro vás zajímavé, užitečné a že je můžete využit, tak v to můžete pokračovat. Ale vy se rozhodněte. Nenechávejte to na mně, protože já v tuto chvíli nevlastním hmotné tělo, nejsem s vámi v hmotné realitě a díky této komunikaci vám mohu sdělovat jenom svoje postřehy, svoje zážitky, prožitky, informace, ale vy se rozhodnete. A pokud si myslíte, že jsou tady ti padlí andělé, jak vám káží někteří lidé, tak si uvědomte, jak to je ve skutečnosti. Proč ti lidé, kteří vám to káží, tak proč oni sami jsou vyznavači nějakého padlého anděla, který se podle nich zprotivil Bohu. Proč oni ho podporují, ale vám káží, že si na to máte rád pozor? 

Čtěte trošku mezi řádky, hledejte trošku informace, zjistěte si, jak funguje manipulace, protože těmito informacemi se vás někdo snaží dostat někam, kde se nenacházíte, ale kde můžete opět tu svoji mysl zabřednout do nějaké slepé uličky, jako jste už tisíce let. Ale vy, když si dovolíte toto otevřít, tak na vás nikdo nemá dosah. A jestli se někdo bojí Boha, tak si uvědomte, že Bůh funguje tady jako energetická veličina, která vám pouze odráží to, co vy produkujete ve své mysli, pokud jste v hmotné realitě. A ta veličina, která tady funguje od prvopočátku, tak tato veličina se stará o to, aby vy jste byli v neustálém souladu. 

A pokud nejste v souladu, tak ona vám k tomu dopomůže i přes ty vaše špatné zkušenosti. Ale pokud vám někdo začne u vás ve vaší realitě říkat, že komunikujete s padlými anděly a že se má ten člověk něčeho bát, tak vám pouze chce nahnat strach, protože strach v jemnohmotném světě, tedy v kvantovém poli, strach neexistuje. Strach máte jenom vy lidé. A pokud vy z něčeho máte strach, tak se snažíte uchýlit k něčemu, co vám od strachu dopomůže.

A teď si uvědomte, někdo vám řekne, střeste se padlých andělů, střeste se falešných proroků a kde vám to napsali? Napsali vám to v knize, kterou jste si pojmenovali Bible, ale vy nevíte, že tato kniha má v sobě jednak určité pravdy, které vám nebyly nikdy odhaleny a mnoho lidí vůbec tyto jinotaje nedokáže přečíst, ale je tam spoustu věcí, které tam někdo doplnil, aby člověk, který to čte, byl zmatený, ale hlavně byl poslušný tomu, kdo mu tuto knihu dává. 

Takže vy skutečně dnes v ní musíte číst mezi řádky, abyste pochopili, co vám to vlastně říká. Ale uvědomte si, že jakmile projdete branou mezi "po vašem" životem a smrtí, to znamená, dostanete se do souladu, tak zjistíte, že tam žádný strach mít nemusíte. Zjistíte, že tam je naprosto normální život. Sice v jiné dimenzi, než jste zvyklí, ale zjistíte, že tam v žádném případě není strach, protože je tam rovnováha. 

Vy se tam můžete profilovat sice jako energetické bytosti, bez vašich hmotných těl a bez hmotných věcí, na které jste zvyklí, to znamená, někdo s tím má na začátku problém, když přejde z vaší hmotné dimenze do této energetické, ale nemusíte se tam obávat, že vás tam bude někdo manipulovat, protože tam je ten Bůh, podle vás, tam je ta energie, která všechno tmelí a uvědomte si, že tato energie je všudypřítomná a opět vámi nazvaná - bezpodmínečná láska. 

A dovedete si představit, že v tomto jemnohmotném světě budou bytosti, které tam budou škodit? Tato bezpodmínečná láska to prostě nedovolí a tyto bytosti by se ani přes její silnou energií nedostaly. Proto si to třeba vyzkoušejte ve vašem životě. Když máte nějaký nervák, když vám nějaký člověk otravuje život, tak zkuste udělat jednu věc.

Bezpodmínečná láska není postavená na boji, že by ten Bůh, který vám nařizuje, že se nemáte stýkat s padlými anděly a nemáte dělat tyto věci, protože padlí andělé neexistují, prosím vás, ale ten Bůh, ta veličina, která vás nějakým způsobem se snaží vést při vašem bytí, jak jemnohmotném, tak v tom hmotném, tak ona vám dává v hmotné realitě na vybranou, ale v tom jemnohmotném světě ona si ten jemnohmotný svět drží tak, že ta energie vlastně každého dá do té rovnováhy. To znamená, že tam by si nikdo neměl možnost se nějakým způsobem postavit proti té bezpodmínečné lásce. To by vesmír už dávno dneska nefungoval. 

Ale tyto krásné báchorky a pohádky, které vám někdo povídá, jsou především proto, že z těch lidí v první řadě čiší strach, nemají dostatek informací a jsou mnohdy líní hledat informace, které neznají, oni se bojí něčeho nového, oni radši jdou cestou, kterou jim někdo naservíruje a řeknou si, aha, toto si můžu číst, toto můžu získat, to už tady někdo napsal, takže to už je prověřeno, ale uvědomte si, že vy, když dneska napíšete kdokoliv z vás knihu a dáte ji do oběhu, tak lidé to začnou číst a začnou si z toho pomalu, ale jistě, vytvářet nové paradigma. Pokud tam dáte nějaké informace, které je mohou ovlivnit. 

Takže vy se v tuto chvíli střeste především strachu, střeste se toho, že se budete něčeho bát, ale v momentě, když vám někdo nahání strach, tak se ptejte, proč já z toho kontaktu s tím člověkem mám dneska strach? Proč ten člověk, který na mě nějakým způsobem působí a říká mi, že půjdu do pekla, nebo že mně někdo ublíží, nějaké bytosti, tak proč z toho mám takový a takový pocit? Máte dobrý pocit, když vám někdo řekne, že budete nějakým způsobem poškozeni nějakými démony, nějakými bytostmi? Tak zcela určitě nemáte z toho dobrý pocit. 

Proč z toho nemáte dobrý pocit? No protože tam je strach. A proč tam je strach? Protože tam není bezpodmínečná láska. A když tam není bezpodmínečná láska, co je tam? Je tam nějaká energie, kterou tam dáváte vy, lidé, abyste se zmanipulovali. A tito lidé, kteří vám podsouvají tyto informace, tak vás chtějí pouze zmanipulovat, ale vy nevěřte nikomu. Nemusíte věřit ani mně, protože vy máte svobodnou vůli a vy jste v této hmotné realitě zástupci Boha. Vás je tam obrovské množství, protože každý člověk má boží atributy. To si uvědomte. 

Vy můžete tvořit, vy můžete tvořit světy, vy můžete tvořit takovou realitu, kterou si dnes ani nedovedete představit a vy můžete využívat svoji svobodnou vůli. Využijte to a nevěřte nikomu. A i když se budete vy pro něco rozhodovat, tak v první fázi nevěřte ani sobě. Nejdřív to všechno prověřujte, jestli to myslíte vážně. A pak teprve uvidíte, jaký je váš potenciál.

Takže to jsou informace k této otázce, která je pro mnoho lidí možná zlomová, pro mnoho lidí je jasná, protože mnoho lidí to cítí, že to tak funguje, že ten váš svět se dneska otvírá novým energiím, novým možnostem a že v těchto informacích je něco v nepořádku, takže vy se přestaňte bát a pracujte v první řadě se svým strachem. 

A tito lidé to budou dělat. Berte to tak, že to je jejich vývoj. Ale když jim nebudete věnovat pozornost, tak oni si najdou někoho jiného, kdo jim tu pozornost věnovat bude. Máte to stejně tak, jako je to v celé vesmíru, čemu je věnována pozornost, obzvlášť z hmotné reality, tak to nabírá na intenzitě. To znamená, vy si můžete stavět svoji budoucnost tak, že budete potrestáni od nějaké veličiny za něco, že se špatně chováte, to znamená, chcete si dnes dopřát ideálního partnera, někdo vám řekne, vy myslíte špatně a vy si to nastavíte jako špatný vzorec, že teda asi budete za to potrestáni, že vy nemáte právo mít toho ideálního partnera, tak si to vlastně od toho vesmíru přitáhnete sami. Protože on vám bude jenom zrcadlit to špatné, když si to myslíte, že si to zasloužíte. 

Ale v momentě, když si budete věřit a budete vědět, že si zasloužíte toho nejskvělejšího partnera, s kterým budete šťastní do konce života, tak věřte tomu, že ten vesmír vám to pošle, protože vlastně vy si to objednáte u něj. Takhle to funguje. A nenechte se nikým uvést na nějaké scestí. Byli jste tam již 30 000 let a v tuto chvíli se vracíte zpátky a máte daleko větší možnosti, než si vůbec dovedete představit.

Jiří Lexa: No, tak já děkuji za vyčerpávající odpověď. A v tuto chvíli mě nic nenapadá a abych řekl, začíná mě škrábat trochu v krku, musím se jít napít, takže já to asi ukončím, ale určitě se ještě dnes propojíme a vytvoříme spolu další nahrávku, třeba jenom audio, a budeme zodpovídat na další otázky. Máš něco proti tomu?

Tamarina: Nemám. Od toho jsou naše seance, naše spojení a jsem tady k dispozici. A víš, že i já, když cítím, že těch otázek je hodně a že je třeba něco vám dát rychleji, že já si tě najdu kdykoliv, kdekoliv a kdykoliv se na tebe napojím. 

Jiří Lexa: Ale mě teď napadla ještě jedna otázka, kterou bych ti rád položil. Někdo mi psal, možná, že předbíhám, protože jsem si ji snad i zapsal do pořadníku, ale teď mně to vyvstalo a asi se mám na to zeptat, protože někdo mi položil otázku, jestli s tebou mohou komunikovat jenom já, nebo jestli s tebou mohou komunikovat i ostatní a jakým způsobem to mají udělat.

Tamarina: Mohou se mnou komunikovat všichni, kteří jsou na té vibraci, na které my spolu komunikujeme. Pokud nejsou na té vibraci, tak já je vnímat budu, ale oni mne vnímat nebudou. A je mnoho lidí, kteří to zkouší. Po těchto tvých videích už bylo hodně lidí, kteří se zkoušeli na mě nějakým způsobem napojit.

Ačkoliv jsem jim dávala odpověď, ačkoliv jsem s nimi komunikovala, tak není od nich odezva, protože oni mě prostě v tu chvíli jenom nevnímají. Je to u vás, jako kdybyste si naladili rádio na určitou stanici, ta má konkrétní frekvenci a vy byste si chtěli naladit tu stanici a dali jste si tam trošku jinou frekvenci. Tak to je úplně to samé, akorát, že vy se můžete doladit tou cestou vlastního poznání, můžete využít právě to napojování na kvantové pole a uvidíte, že se vám to povede. Ale buďte vytrvalí.

Jiří Lexa: A v tuto chvíli tedy komunikuješ ještě s někým?

Tamarina: To se takto nedá říci, protože komunikuji s každým, kdo se na mě napojí, akorát že on mě nevnímá. Takže vlastně komunikace tam je a vědomá komunikace ze strany lidí se mnou je v tuto chvíli pouze z tvé strany. Ale to neznamená, že se to nemůže změnit, že nemůže se mnou komunikovat kdokoliv jiný, protože ten vesmír je absolutně nekonečný a jsou zde nekonečné možnosti, takže v tuto chvíli je naše komunikace opravdu unikátní, ale v budoucnu se to může změnit a v budoucnu můžeme komunikovat s vícero lidmi, protože vám se otevírá vědomí na zemi, v tuto chvíli, takže hodně lidem se zvyšují vibrace, ale je zde obrovský potenciál toho kvantového pole a lidé se můžou napojit na vědomí, která jsou otevřená jejich frekvenčnímu nastavení.

Ale samozřejmě, pokud je člověk hodně uzemněn, pokud člověk má velké třeba starosti v životě, to znamená, je hodně přitažen, hodně jakoby ukotven, tak bude mít větší problém se napojit na nějakou takovouto energetickou bytost. Ale to je pouze otázka času a práce, jak budou lidé na sobě pracovat. A bude to čím dál lehčí. Vy, čím víc postupujete, čím víc na sobě pracujete, tak vám to potom už přijde lehčí a lehčí a ta vibrace se vám navyšuje. Takže to je asi tak k této otázce.

Kvantová cesta

Portál osobního rozvoje, jenž se zaměřuje na témata zdravého životního stylu, fyzické a duševní kondice, kvalitních mezilidských vztahů a především na tvorbu vlastní reality pomocí čtení z kvantového pole. Nabízí články, videa, kurzy či semináře.

Klub Hovory s Tamarinou

Staňte se součástí naší komunity!

Patříte k fanouškům YouTube kanálu Hovory s Tamarinou a chcete slyšet více témat?

Poslouchejte nové rozhovory každý týden!
Členové klubu mají k dispozici mnohem více obsahu s Tamarinou, než je volně přístupný na YouTube či našem blogu. Navíc máte příležitost klást Tamarině vlastní otázky na témata, která Vás zajímají.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti