Tamarina prý fandí panu prezidentu Putinovi?

Jiří Lexa se rozhodl zareagovat na posluchače, který si vyjádření Tamariny k válce na Ukrajině vysvětlil tak, že Tamarina fandí prezidentu Putinovi. Kdo již pronikl do podstaty jemnohmotného světa, ten jistě vytuší, v jakém duchu se následující hovor asi tak ponese. Pro nás ostatní je to důležitá připomínka toho, jak nahlížet na zjevné padouchy a naopak na "dobráky".

V Klubu Hovory s Tamarinou můžete poslouchat stovky zajímavých témat, na něž Tamarina odpovídá. Zde nabízíme ukázku v podobě textové verze jednoho z rozhovorů.

Jiří Lexa: Ahoj, Tamarino, mám dneska na tebe dotaz, který v podstatě vznesl jeden divák. Sice nepřímo, ale on nás osočil, nebo spíš tebe, že fandíš panu prezidentu Putinovi. Já jsem se tě v komentářích snažil hájit, ale proč bys to sama nevysvětlila, nebo proč bys to sama neřekla tak, jak to vnímáš ty z tvého pohledu a z tvé reality? 

Tamarina: Já jsem se sama divila, proč jsi se vůbec pouštěl do této komentářové zbytečné debaty. Sám moc dobře víš, že lidé, když si něco vezmou do hlavy a chtějí něco nějak vidět, tak to tak prostě vidí a nehneš s nimi. Akorát ztrácíš svůj skvělý a drahocenný čas. Takže, já, abych to nezdržovala, tak se k tomu můžu vyjádřit pouze tak, jak si napsal. Já nemám ty city, jako máte vy, to znamená, já nemůžu vnímat to, co vnímáte vy. To znamená, že budu na někoho upnutá, že budu někomu, jak ten člověk napsal, fandit, a budu někoho podporovat. Ne, já podporuju pouze jednu věc, já podporuju rovnováhu. 

To znamená, že i kdyby tobě se mělo cokoliv přihodit z důvodu, že by měla být nějakým způsobem zachována rovnováha, já tě na to mohu upozornit, ale nemůžu tě chránit, nemůžu tě nějakým způsobem obhajovat, nemůžu nějakým způsobem do toho zasáhnout. A tak je to i v případě, když jsme řešili třeba toho prezidenta Putina. Ale já se tak budu stavět ke kterékoliv jiné bytosti. To není tak, že bych chtěla někoho podporovat, protože vy jste každý sám za sebe na vaší planetě a ve vašich inkarnacích. A to je na tomto krásné, protože vy v okamžiku, když se narodíte, tak začínáte být vědomými nebo spíše momentálně nevědomými tvůrci, protože vaše okolí, váš systém vás tak jako připraví na to, že vy jste neschopní a že nemůžete něco dělat. 

Ale vraťme se k tomu, co bylo řečeno. Já rozhodně nepodporuji nikoho, ale je třeba si uvědomit, jak ta rovnováha v tuto chvíli vypadá. Právě smutné je, že vy jste ovlivněni tím, jak jsem řekla, že vás někdo ovlivňuje, abyste byli vlastně nevědomí, abyste dělali to, co vám řekne vaše okolí, abyste přijímali názory svého okolí. A to se vám děje od narození. 

A teď si představte, někdo vám řekne, támhleten člověk, nebudeme se bavit, že to je státník nebo politik, protože my jsme si tady s Jiřím řekli, že jsme apolitický kanál, to znamená, že my se budeme ke všemu vyjadřovat neutrálně stejně. To znamená, mohu se bavit stejně tak o prezidentu ve státě Kambodža a můžu se bavit o prezidentu v zemi Spojené státy a stejně tak k prezidentu Ruska. Proto je potřeba si uvědomit, že my nikoho tady nepodporujeme a já obzvlášť ne. Já na to nemám už ani to vybavení, abych mohla nějakým způsobem do toho zasahovat, ale mohu tady říct to, co vnímám ze své reality, ze svého úhlu pohledu. 

A teď se podívejte. Prezident Ruska byl v tuto chvíli osočen, že to je uzurpátor, který ubližuje chudákům lidem. A představte si, stejně takový byl například Saddám Husajn, který měl ve své zemi chemické zbraně, což se bohužel nepotvrdilo, ale mezitím ho stihli popravit. Dále plukovník Kaddáfí a další lidi. A teď samozřejmě na jedné straně se tvrdí o bezpráví, ale věřte tomu, že ta rovnováha si vždycky najde svoji cestu. To znamená, já neodsuzuji, co se jim stalo, já neodsuzuji ani toho, kdo to udělal. Ale ta rovnováha začíná vycházet na světlo světa. V tomto okamžiku už to běží. 

To znamená, vy jenom pozorujte, vy se do ničeho nemusíte pouštět, protože vy právě tím, že jste pozorovatelé, tak máte nejkrásnější místo. Jako když sedíte na fotbalovém utkání, na hlavní tribuně. Když sedíte na fotbalovém utkání na hlavní tribuně, tak najednou zjistíte, že máte ten nejlepší výhled. A to je přesně výhled váš jakožto pozorovatelů. Buďte jenom pozorovatelé. Buďte jenom ti, kteří sledují, kteří se dívají okolo sebe a kteří nereagují na to, co se děje. 

Protože jakmile se začnete nějakým způsobem vyhraňovat, už se přikláníte na nějakou stranu a vytváříte podmínky pro dorovnání rovnováhy. A teď samozřejmě, pokud máte informace tak, jak máte myslet, tak, jak se máte chovat, tak, jak se máte vyjadřovat, tak je možné, že sklouznete a ta rovnováha vám nakonec ublíží. Ale na druhou stranu je možné, že pokud zůstanete jenom pozorovateli, tak že vy pojedete po tom proudu vesmíru. 

Někdo by řekl, že strkáte hlavu do písku, ale tak to vůbec není. Vždycky byly vyspělé a méně vyspělé a ještě méně vyspělé, anebo extrémně vyspělé duše. A ti, kteří šli po hlavě do boje, tak ti sice tvořili dějiny, ti sice vytvářeli to, co se dělo v té dané době, ale ti, kteří to pozorovali, tak většinou prošli a nemuseli se ničeho zúčastnit, protože oni byli mimo to dění, jich se to v tuto chvíli netýkalo. Tak funguje váš svět. Váš svět nebyl vytvořen tomu, abyste se věčně handrkovali, abyste věčně válčili, abyste dělali nějaké nátlaky na sebe. Váš svět byl vytvořen, abyste si plnili své cíle, svá přání, všechno to, co jste chtěli tady zažít. 

Problém byl jiný, že vy jste to začali zneužívat a dnes je váš svět tak rozházen, ta rovnováha vašeho světa je tak extrémně vychýlená, že teď se vracíte do toho středobodu. Ale ono to dopadne dobře, uvidíte. Dopadne to vždy ve prospěch rovnováhy vesmíru. Sice se může stát, že se vám to i nebude třeba líbit ta cesta a teď to třeba probíhá, ale nesvádějte to hlavně na politiku, protože i ti politici jsou také lidé. Ti politici, kteří se přiklání na něčí stranu, jsou jenom lidé a vy uděláte nejlépe, když každému člověku, včetně politiků, popřejete krásný den. Vždy, když se probudíte, tak popřejte všem politikům krásný a ničím nerušený den, protože jedině tak se dostanete zase a opět do rovnováhy. 

Klub Hovory s Tamarinou

Staňte se součástí naší komunity!

Patříte k fanouškům YouTube kanálu Hovory s Tamarinou a chcete slyšet více témat?

Poslouchejte nové rozhovory každý týden!
Členové klubu mají k dispozici mnohem více obsahu s Tamarinou, než je volně přístupný na YouTube či našem blogu. Navíc máte příležitost klást Tamarině vlastní otázky na témata, která Vás zajímají.

Jiří Lexa: A pojďme se tedy vrátit ještě k tomu prezidentu Putinovi. Jak jsi byla nařčena nebo jak náš kanál byl nařčen, jak teda ty to vnímáš, nebo jak ty ho vnímáš?

Tamarina: Já už jsem to řekla, že já to vnímám pouze z hlediska rovnováhy a ta rovnováha, to už jsem vyjádřila, to znamená, já se k tomu nechci vyjadřovat, aby to neznělo tak, že budíme nějaké politické emoce. Ono to tak ve skutečnosti není. Uvědomte si, že vy tu všichni hrajete svou roli. I ti vaši vládcové nebo ti vaši vládní představitelé tu hrají svoji roli. Jestli ji hrají dobře z vašeho pohledu, nebo jestli hrají špatně, to je pouze jejich záležitost. A to, že vy teď budete třeba naštvaný, že se vám kvůli nim nebude žít dobře, to je součást té hry. Vy v okamžiku, když začnete chápat, že se každý musíte skutečně starat o sebe, to znamená, že jim nebudete věnovat takovou pozornost, ale budete věnovat pozornost sobě, že budete vychovávat důkladněji své děti, že budete věnovat svůj čas svým dětem, že nebudete věnovat čas zbytečnostem, kterým se věnujete v posledních 30 letech. 

Vzpomeňte si, čemu se nejvíc věnujete. Většina lidí se věnuje nejvíc tomu, aby vydělali peníze, aby žili, aby vydělali, aby žili, aby měli věci, které jsou podle trendů teď, v módě a podobně. Ale pochopte jinou věc. Pochopte, že i vaši předkové tady žili před sty, před dvěma sty a zkrátka před stovkami let a najednou si uvědomíte, že oni nepotřebovali jít podle trendů. Oni žili tak, jak žili, ale třeba byli mnohem šťastnější, než jste vy. Jenom právě proto, že si dokázali každý večer sednout a povídat si. Že si sedli a vyprávěli si různé příběhy, že si předávali tu vaši, jak vy tomu říkáte, lidová slovesnost, tak si předávali to, co se odehrávalo ve vašich dějinách. A to bylo pro ně mnohem přínosnější. Více si sebe vážili. A podívejte se, jak žijete vy. 

Zkuste to otočit, zkuste začít konečně pracovat na tom, že budete vy jako lidé žít víc při sobě. Ne, že si budete telefonovat. Ne že si budete psát esemesky, ale že budete víc při sobě. Uvidíte, jak najednou začnete projevovat více empatie. Pochopte, že i ti politici, kteří jsou okolo vás, někdo je označuje, že jsou to zrádci národa, někdo je označuje, že jsou dobří, někdo označuje politiky jako krvelačné šelmy. 

Podívejte se třeba, co jsem řekla a co to vyvolalo třeba s prezidentem Putinem, ale on je člověk jako kdokoliv jiný. Váš prezident je stejný jako kdokoliv z vás, jenom má určitou svoji hru, kterou hraje, má určitou svoji úlohu. To, jestli si uvědomuje nebo neuvědomuje, jestli je vědomá bytost nebo není, to už je na něm a on nese zodpovědnost sám za sebe. Proto neuchylujte se k tomu, že budete hodnotit nějaké politiky. Neuchylujte se k tomu, že se budete vyjadřovat, jestli něco je dobré nebo špatné, ale snažte se žít tak, aby váš život byl dobrý, aby váš život z vašeho pohledu měl hodnotu. To znamená, aby vy jste věděli, jaký je smysl vašeho života. 

Zkuste se ptát denně na smysl svého života. Zkuste denně pracovat s tímto nádherným fenoménem, který je smysl života, protože jakmile si každý z vás bude uvědomovat smysl svého života, tak uvidíte, že se budete víc a víc dostávat do rovnováhy. Budete méně a méně někoho kritizovat, protože budete mít více a více starostí sami se sebou, s tím hledáním svého vlastního smyslu života. Vyzkoušejte to, věnujte se tomu. 

Pracujte s dechem, každý den kontrolujte svůj dech a pracujte s dechovými cvičeními, protože tím získáte mnohem více, než že budete pozorovat vnější svět a hodnotit, kdo a co a jak dělá špatně. Uvidíte, že všechno, co se okolo vás děje, se vám bude najednou vzdalovat a vy to budete brát jako malichernost z jednoho důvodu, protože vy budete mnohem pevnější ve vašich základech. To, že jste různě rozbití, to, že jste různě frustrovaní a smutní z toho, co se děje okolo vás, tak to je dáno právě tím, že vaše základy utrpěly velký otřes tím, že v poslední době, když dochází k navyšování vibrací v celém světě, v celém vesmíru, tak vy nevíte sami, co se sebou. 

Ale v tuto chvíli jsem vám opět napověděla, tak to zkuste respektovat a zkuste dělat jenom to, co vám radím a uvidíte, že se vám bude žít velmi dobře. Uvidíte, že všechno, co se okolo vás bude nadále vytvářet, budete toho spolutvůrci, budete to tvořit, a to je na tom to krásné a to důležité. 

Jiří Lexa: Tamarino, já tím moc děkuju a věřím tomu, že hodně lidí se nechá inspirovat a zase stejně tak věřím tomu, že mnoho lidí na to bude koukat okem kritickým, což asi je správné, protože jak ty říkáš, jde ti o rovnováhu, takže spousta lidí třeba to neuvidí z toho pohledu, že by to bylo přínosné, ale právě opět, že třeba ty se někoho zastáváš, protože jednoduše chtějí vidět ty politiky jako ty hajzly. Ale abych byl upřímný, tak já jsem v určité době měl taky pocit toho, že ti politici, někteří samozřejmě, že jsou to prostě hajzlové a že s námi vydrbávají a prostě jdou proti nám. 

A bez ohledu na to, že třeba to je v tuto chvíli i pravda, tak jsem zaujal stanovisko, že když opravdu mám ty myšlenky je prostě nějakým způsobem kritizovat nebo na ně nadávat, tak já jim popřeju krásný den, já jim popřeju dobré ráno, popřeju jim dobrý večer všem bez rozdílu. A ono to fakt funguje, že já pak nemám vůči nim pocit nějaký nenávisti nebo nějakých výčitek, a to si myslím, že je na tom to skvělý.

Tamarina: Tak vidíš, ty tu zkušenost máš. A toto bychom měli předávat lidem, aby tohleto chápali, protože v okamžiku, když nebudou mít ve svém srdci tu nenávist, tak vlastně budou ochraňovat mír sami v sobě. Když budou ochraňovat mír sami v sobě, co se bude dít? No, jednoduše budou ti lidé vytvářet mír i okolo sebe, protože jestli vytváří mír sami v sobě, tak rozhodně jsou mírotvorci i v tom okolním světě. Ale je potřeba pochopit, že k tomu se musí každý z vás dopracovat. 

Jestliže chcete tvořit mír, musíte ho umět vytvořit sami v sobě. Vy musíte - a já nerada používám stejně jako ty a shodli jsme se na tom, nerada používám slovo, že něco musíte, protože vy máte svobodnou vůli. Toto slovo je spíš jako výraz toho, co je třeba udělat, aby to prostě fungovalo a vy v tuto chvíli musíte začít přijímat obě dvě strany stejným dílem. To znamená neříkat, že tento je zlý, tento je hodný, tento ublížil, tento pomáhá. Ne. Je potřeba se dívat na ty dvě strany, jako na dvě strany na houpačce, které nějakým způsobem pracují s tou rovnováhou vašeho světa. 

Vy si přejte jedno jediné, ne, aby tomu jednomu se hůř vedlo, protože tím se dostáváte do té pozice, že se vám všechno to, co vy vysíláte, bude vracet, ale zkuste si naopak přát, aby ten dotyčný člověk, pokud z vašeho pohledu je nějaký horší, tak aby pochopil, že třeba dělá něco špatného. Aby pochopil, že to, co dělá, že není úplně skvělé a že by měl změnit svoje myšlení. To si přejte a přejte to jemu, ale rozhodně na něj neútočte, byť myšlenkami, protože to všechno vysíláte. I když třeba nechápete, že vaše myšlenky mají obrovskou sílu, i když nechápete, že vaše myšlenky jsou skutečně úderné, velice silné, a to, co si myslíte, to se prostě zákonitě tvoří, tak se to prostě děje a vy v okamžiku, když si o někom myslíte něco špatného, tak vy nejenže jemu ubližujete, ale vy hlavně ubližujete sami sobě, protože vám se to okamžitě vrací. A to je potřeba pochopit. 

Takže já uzavřu toto dnešní povídání tím, že pokud si někdo myslí, že já někomu fandím, já nefandím nikomu, já nefandím ani tady Jiřímu. 

Jiří Lexa: No, já teda pěkně děkuju, já jsem myslel, že jsme kámoši.

Tamarina: Kámoši můžeme být, ale já jsem kámoš se všemi, protože já fandím rovnováze v tomto vesmíru a toto, když pochopíte, tak budete také kámoši se všemi, tak budete pomáhat celému světu bez rozdílu, jestli ten je dobrý nebo ten je špatný, ale budete milovat život ve své nebo v jeho ryzí podstatě. A to je daleko důležitější, než že fandíte jednomu člověku, o kterém si myslíte, že dělá dobře, ale ve skutečnosti vy si to myslet můžete. Ale sám jsi Jiří řekl, že sedm miliard lidí, sedm miliard názorů, sedm miliard pravd, a to skutečně platí. 

Jiří Lexa: No, Tamarino, já ti moc děkuju. Já si myslím, že dneska by to mohlo zase lidem trošičku pootevřít oči, že by zase mohli trošičku pochopit, jak to myšlení směřovat a líbí se mi, že tady nedošlo k žádnému obhajování někoho, byť třeba toho prezidenta Putina nebo naopak té druhé strany, protože ono samozřejmě se toho na internetu a všude možně najde mraky těch pravd, že někdo je proti někomu, někdo škodí někomu, že tady jsou nějaké skupiny nebo nějaká skupina, která třeba lidstvo ovládá. Ona to může být pravda, ona to může být ta současná realita, ale podstatné je, abychom se vrátili do té rovnováhy a pokud každý člověk bude tu rovnováhu nastolovat především sám k sobě, tak se ten svět tam prostě vrátí, ať se nám to líbí, nebo ne. Říkám to dobře, Tamarino? 

Tamarina: No, z tvého pohledu to říkáš určitě dobře a z mého pohledu v tuto chvíli také, protože to je přesně základ vašeho bytí. Vy, když se dostanete do rovnováhy, když budete mírotvorci, když budete zkrátka dělat všechno to, co chcete, aby se ve vašem životě odehrávalo, tak se to odehrávat bude. Stejně tak jako když chcete mít ve svém životě peníze, což je v tuto chvíli jedna z věcí, kterou spousta vás řeší, tak vy v první řadě musíte být tím tvůrcem peněz sami v sobě. Vy musíte být tím tvůrcem té hojnosti vašeho života. Jakmile vy budete mít ve svém životě vnitřně hojnost, pak se bude objevovat i venku. Ale pokud váš život bude chudý, prázdný, pokud budete myslet jako chudí lidé, tak budete chudí i navenek, tak to prostě funguje. Zkuste nad tím přemýšlet. A o penězích a o tom, jakým způsobem pracovat s těmito myšlenkami, bychom si mohli zase někdy říct něco třeba v našem Klubu, kde si také povídáme o zajímavých tématech a kam samozřejmě můžeme naše posluchače pozvat. 

Jiří Lexa: Tamarino, to je dobrý nápad, takže máme téma do Klubu, a to, jak myslet, aby se nás držely peníze. Co ty na to?

Tamarina: No, tak můžeme se na to podívat, můžeme si o tom popovídat a když z toho vznikne něco zajímavého, tak to můžeme i zveřejnit. 

Jiří Lexa: Tamarino, já ti děkuju moc. Děkuju vám, přátelé, že jste si našli čas a poslouchali jste tuto reportáž, toto video. A musím říct, že jsem velmi rád, že jsme se s Tamarinou dostali k tomuto rozhovoru a dalo nám to i docela práci. Pokud chcete ocenit tady naši spolupráci, naši práci, tak budu moc rád, když nám dáte lajk, když se přihlásíte k odběru našich videí a samozřejmě, pokud chcete ještě více třeba podpořit tuto naši činnost, tak se můžete i přihlásit do Klubu Hovory s Tamarinou a tam samozřejmě pro vás je daleko více. A já bych řekl, ještě více hlubších informací, které pro vás připravujeme. Takže děkuji za to, že jste se dneska odhodlali a že jste si poslechli toto video a těším se brzy zase na slyšenou.

Kvantová cesta

Portál osobního rozvoje, jenž se zaměřuje na témata zdravého životního stylu, fyzické a duševní kondice, kvalitních mezilidských vztahů a především na tvorbu vlastní reality pomocí čtení z kvantového pole. Nabízí články, videa, kurzy či semináře.

Klub Hovory s Tamarinou

Staňte se součástí naší komunity!

Patříte k fanouškům YouTube kanálu Hovory s Tamarinou a chcete slyšet více témat?

Poslouchejte nové rozhovory každý týden!
Členové klubu mají k dispozici mnohem více obsahu s Tamarinou, než je volně přístupný na YouTube či našem blogu. Navíc máte příležitost klást Tamarině vlastní otázky na témata, která Vás zajímají.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti