Jak je to s nevěrou?

Jak je to s nevěrou v našem životě? je partnerská nevěra proti vesmírným zákonům nebo je to lidský výmysl? Není to spíše proti lidské přirozenosti, vázat se na jediného partnera? Co bychom si ještě mohli říci k nevěře?

O tom si Jiří Lexa povídal s Tamarinou v přiloženém videu. Pokud raději posloucháte, stačí si video pustit. Pokud raději volíte četbu, pak tento článek je přepisem uvedeného videa. 

Tamarina: Ty víš, že já mám ráda tyto otázky, protože právě tyto otázky jsou velmi důležité právě z toho univerzálního hlediska. Vy jako bytosti jste přišli na vaši planetu proto, abyste tvořili. Vy jste tvůrci a už jste mockrát slyšeli, že jste vytvoření k božímu obrazu. Je to tak, Jiří, že? 

Jiří: No já o tom povídám dost často, takže máš pravdu. 

Tamarina: Tak a v čem spočívá vaše tvůrčí schopnost? To určitě už všichni posluchači vědí, že Jiří? 

Jiří: Jasně, naše tvůrčí schopnost nebo spíše ty naše božský vlastnosti, které máme, spočívají především v tom, že jsme tvůrci a že máme svobodnou vůli, protože jiná bytost na naší planetě svobodnou vůli nemá. 

Tamarina: A to je přesně ono. Vy jste tvůrci a málokdo si uvědomujete, že když jste v páru, tak jste mnohem silnějšími tvůrci. V jednotlivcích je samozřejmě také možné tvořit, ale vy jako jednotlivci nemáte takovou sílu. V okamžiku, když jste v páru, když máte okolo sebe toho správného partnera, to znamená, když tvoříte a vaše energie doslova jedou, tak potom to vypadá zcela jinak.

Podívej se, jak se daří lidem, kteří jsou ve vztahu a jsou spolu již mnoho a mnoho let a jak se jim daří ten život. No, musí se jim dařit dobře, protože oni využívají tu svoji energii, která je namířená vlastně do toho tvůrčího procesu. Proto v okamžiku, když jste si nevěrní, když jeden druhému podle vaší mluvy zahnete, tak se stane jedna věc. Vy oslabujete tuto vaši energii.

Jakmile si například najdete někoho jiného, s kým ještě nejste v souznění, ale jenom si jdete uspokojit své nějaké sexuální chtíče, tak je to pouze o tom, že vy sice uspokojíte svůj sexuální pud, ale ten tvůrčí proces oslabujete. Stejně tak je velký problém, když například soukromé záležitostí, které máte mezi sebou s vaším partnerem nebo partnerkou, tak když je vynášíte kamkoliv ven.

To je také nevěra. Sice ne v přímém slova smyslu, jaký berete vy, ale na druhou stranu velmi to oslabuje váš vztah. To byste si měli uvědomit a pokud si toto uvědomíte, tak vlastně pochopíte, že nevěra je vlastně všechno, co děláte proti vašemu vztahu.

Jiří: No dobře, Tamarino, ale teď mi řekni, proč je spousta lidí třeba samotných, když říkáš, že máme být ve dvojici. Proč si nemůžou najít třeba ten protějšek k sobě? Nebo pak máš spoustu lidí, kteří mají vlastně partnera stejného pohlaví. 

Tamarina: Dobře, ale to už se bavíme trošičku o něčem jiném. Tak to nebylo v tom univerzálním hledisku. Tam už spíš v těch vztazích mezi mužem a mužem, ženou a ženou, tam spíš to je otázka většinou karmická nebo nějaká interinkarnační, kdy si tito lidé mají něco vyřešit z minulých životů, ale když se budeme opět bavit o muži a ženě, tak tam je velmi důležité, abyste pochopili, že to je základ všeho. Že vztah mezi mužem a ženou je prazáklad.

A vy, když pochopíte vaši sílu, když pochopíte vlastně sílu vašeho společného smýšlení, vašeho společného konání, vašeho společného erotického nebo chcete-li sexuálního aktu, tak vy nebudete chtít nic jiného, protože pochopíte, že jste obrovsky silní. A pokud si zrovna nemůžete najít ten vhodný protějšek, tak je to dané také buďto interinkarnačně, tedy karmicky, anebo je to proto, že třeba na toho partnera, tedy abyste nalezli toho partnera, tak na to velmi tlačíte, anebo nevěříte tomu, že k vám může přijít ideální partner, že tady jsou vůbec nějaké vesmírné zákony, které každého člověka mohou nějakým způsobem obhospodařit tím, že mu pošlou do cesty přesně toho partnera nebo ten protějšek, který potřebuje. Takže v tomto případě je potřeba, abyste se i na toto zaměřili. 

Jiří: A jak je to teda s tou nevěrou, abychom se dostali k tomu jádru věci. 

Tamarina: Ale vždy to tady hovořím. To znamená, že vy, když se soustředíte na to, že si budete hledat něco někde bokem, jak vy říkáte, tak dojde k jedné věci - vy oslabíte energii, kterou máte jako partneři. Naopak, když budete jako partneři tvořit, budete jako partneři vytvářet hodnoty, budete jako partneři vytvářet svůj život, budete prohlubovat svůj vztah, tak uvidíte, co se okolo vás bude dít. Ale je potřeba, abyste právě s tím pracovali, abyste byli na jedné vibrační rovině, protože opět se bavíme o tom, že když nebudete na stejné vibrační rovině, může se stát, že právě proto budete koukat po někom jiném, bude vás přitahovat jiný partner, jiná partnerka, protože vy neudržujete tu společnou vibrační rovinu.

A tam je ten problém, kde můžete narazit. Dovolte si být s partnerem či partnerkou na jedné vibrační rovině a tvořte ten nejkrásnější svět, který dokážete. Tomu se lidé nevěnují, protože kdybyste se jako lidstvo věnovali tomu vytváření té nádherné planety, toho nádherného světa, ve kterém žijete, tak se nenacházíte tam, kde dnes jste.

Ty vaše energie by to jednoduše nedovolily. Ženská energie by nedovolila, aby byly války, jaké jsou. A naopak mužská energie by tvořila, budovala, vytvářela nové hmotné věci, které by byly úměrné vašemu poznání a vašemu myšlení. Ale vy jste v tuto chvíli nastavení egoisticky. To znamená, že vy nemyslíte ve dvou, v páru, ale myslíte každý za sebe.

Dochází to tak daleko, že se ženy chtějí vyrovnat mužům a muži naopak snižují ženskou důstojnost nebo jejich úroveň, protože si myslí, že ženy nemohou být jim rovnocenné, což na jednu stranu mají pravdu, ale tam je to bráno egoisticky, ale pokud byste se soustředili na to, že budete všichni si plnit pouze svoje úkoly, které jsou patřičné pro vaše pohlaví, pro vaši roli, tak zjistíte, že žena je mnohem silnější než muž.

Muž je fyzicky silnější než žena, ale žena toho vydrží mnohem více. Proto také přivádí nové generace na svět, ale muž zase dokáže fyzicky ochránit rodinu, dokáže postavit dům, dokáže vytvořit další skvělé věci. Dokáže si hrát s dětmi. Nezapomínejte, že muži jsou takové přerostlé děti atd.

Podstatné je, abyste pochopili, že toto jde pouze ve dvou. V okamžiku, když se rozdělíte a budete se distancovat od sebe, potom máte velký problém. A tento problém právě nastal a vy si teď sbíráte důsledky toho, co jste započali. Takže jediná a respektive jedna velká šance, kterou máte, je, že budete od této chvíle přijímat právě ty informace, které k vám chodí, ty univerzální.

A budete tvořit ve dvou, budete tvořit v párech, protože v okamžiku, když se budete roztrhávat, tak je to vlastně stále ta nevěra. Když budete jednou partnerovi nebo partnerce nevěrní, tak už vlastně nemůžete nikdy tu sílu dát dohromady, protože vy jste jednou tu sílu oslabili a ta síla je na univerzální úrovni velmi snížená, velmi slabá, a proto nebudete moci tvořit.

To neznamená, že nemůžete mít společnou firmu, která bude velmi prosperující, to jistě můžete, ale nebudete moci vytvářet to skutečné univerzální bohatství, které můžou vytvářet jenom skutečně vědomé bytosti, které navíc tvoří ve dvou. A to je potřeba si uvědomit. Takže nevěru, prosím vás, neberte vůbec jako něco přirozeného, ale naopak nevěru berte, že to je likvidace vašich prapůvodních schopností a možností, které vám byly dány stvořitelem. 

Jiří: Tamarino, já ti děkuji, to ses teda rozjela, nicméně jsem rád, že jsi to řekla, protože nevěra je brána na jednu stranu jako ano, zahnul vám partner nebo partnerka, tak člověk je naštvaný, člověk to vezme v podstatě jako zradu, že ho zradil ten druhý člověk, ale pochopil jsem to správně, že vlastně v tom univerzálním pojetí nejde jenom o to, že zradil toho jednoho, ale že vlastně zradil celý tvůrčí proces. Je to tak? 

Tamarina: Přesně tak. Jakmile se totiž člověk zpronevěří tvůrčímu procesu, tak vlastně potom jeho síla opadává. 

Jiří: Jak to teda je, když řeknu příklad, člověk je v nějakém vztahu, který nefunguje, který prostě skomírá a tam proběhne třeba ta nevěra, tak jak je to bráno tam? 

Tamarina: Jestliže ten vztah nefunguje, tak ještě se nenašly ty dvě vhodné bytosti. To znamená, ta nevěra tam nemusí z toho univerzálního hlediska být brána tak, že by byl všem tvůrčím procesům a dnům konec. Tam spíš jde o to, pokud by člověk, řekněme, prošel tou nevěrou v případě, že by měl svůj protějšek naprosto ideální a nechal se svést z té cesty jenom tím povrchním pozlátkem toho, že muž bude mít doma ženu nebo žena muže a potká nějakého muže, který ji jednorázově okouzlí a ona s ním takzvaně ulítne a vrátí se zpátky, už je to špatně, protože v tom okamžiku ona nepochopila ten tvůrčí proces.

Jiří: No dobře, ale teď mi řekni jednu věc. Když by někdo, kdo miluje svůj protějšek, je v tom tvůrčím procesu, jak ty říkáš, a nechá se zblbnout jednorázově někým, tak vlastně v tom nikdy nemohl být v tom procesu, protože když tam člověk je, tak se nemůže nechat zblbnout. 

Tamarina: Teoreticky nemůže, ale protože vy jste poměrně povrchní civilizace, tak tam to možné je a já bych to nerozpitvávala, protože to je slovíčkaření. Prostě, podstatné je, najít si ideálního partnera, který bude s vámi na jedné vlně a zároveň budete spolu teda tvořit. No a v dalším případě si hlídat to, že se nenecháte svést z cesty někým na chvilku, že neopustíte ten tvůrčí proces, protože tím se zase vracíte zpátky a budujete všechno znovu.

No, tak já věřím, že určitě jsme někomu nalili krev do žil, někoho jsme třeba nepotěšili, ale to už si musí každý převzít...

Jiří Lexa

Autor je lektor kvantování a kvantový terapeut. Jeho kurzy prošlo již několik tisíc absolventů. Podobně jako ve světě např. Esther Hicks umí načítat informace z kvantového pole a předává tuto dovednost ostatním. Zde o něm najdete více informací.

Tamarina

Jemnohmotná kvantová bytost, s níž Jiří Lexa komunikuje díky své každodenní práci s kvantovým polem. Pomáhá nám pochopit, jaké zákonitosti ovlivňují naše životy a jak je využít ve svůj prospěch. Více v příspěvku Kdo je Tamarina?

Klub Hovory s Tamarinou

Staňte se součástí naší komunity!

Patříte k fanouškům YouTube kanálu Hovory s Tamarinou a chcete slyšet více témat?

Poslouchejte nové rozhovory každý týden!
Členové klubu mají k dispozici mnohem více obsahu s Tamarinou, než je volně přístupný na YouTube či našem blogu. Navíc máte příležitost klást Tamarině vlastní otázky na témata, která Vás zajímají.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti