Co čeká Slovany? Dojde k jejich propojení?

V Klubu Hovory s Tamarinou probírá Jiří Lexa s jemnohmotnou bytostí Tamarinou různé otázky, které jí klade on či členové klubu. Tentokrát padla otázka ohledně Slovanů... Pokud chcete hovory poslouchat v audio formě, staňte se členy Klubu.

Jirka: Spojí se Slované? Které státy ano, které ne a které neslovanské státy se přidruží?

Tamarina: Tato otázka je opět něčím podmíněná, protože vy jakožto bytosti jste na vaší planetě jako jedna komunita. To, že jste se kdysi rozdělili na určité skupiny, které nesly nějaké třeba větší duchovní poznání, tak to vás ještě neopravňuje k tomu, jestli se někdo sdruží nebo jestli se někdo spojí nebo nespojí. 

Tam je potřeba si uvědomit jinou důležitou věc. Vy hovoříte o Slovanech. Slované byla určitá skupina lidí, která se nacházela především na území vašeho dnešního Ruska a té východní části Evropy, ale máte utkvělou představu o tom, že to byl nějaký vyvolený národ, ale tam šlo o zcela něco jiného. Po velkém odklonu vašeho vědomí zhruba před těmi 30 000 lety vašeho času se stala ta věc, že mnoho národů, mnoho populace a mnoho zemí se roztrousilo po celé planetě. 

Jedna z těch populací, jeden ten národ, byli právě ti vaši Slované, kteří udrželi velmi dlouho učení toho člověka, který byl vaším prapůvodním předkem, tak udrželi toto učení velice dlouho a dokázali si jej uchovat, takže měli obrovské výsledky v tom, jak omlazovat lidi, jak žít dlouho, jak se správně stravovat, jak energeticky fungovat, jak by měl fungovat lidský rod, protože i to má své určité zásady.

Je to velmi důležité třeba i z hlediska pohlaví, protože ženy u vás mají mnohem hlubší vědomosti a mnohem hlubší propojení s tím jemnohmotným světem, kdežto muži jsou zase více rozumově a technicky po vašem technicky nadáni. Ale v tuto chvíli opusťte tyto vzorce, které máte, a uvědomte si, že člověk, který byl na planetě Zemi ještě před tím velkým odklonem vašeho vědomí, tak se nerozděloval na národy, nerozděloval se na různé národnosti, protože on byl naprosto propojen v té době každý s každým.

Oni měli tu možnost, kterou vy máte taky, ale nemůžete ji v tuto chvíli používat, protože jste uzemněni ve svých závislostech a vaše těla k tomu nejsou přizpůsobena. Ale tito lidé dokázali dělat spoustu zajímavých úkonů, což můžou dělat ve vašem světě dnes jen opravdu jedinci anebo jemnohmotné bytosti. 

Dokázali své tělo například rozložit na částice světla, dokázali zase ve vašem termínu tzv. teleportaci, dokázali létat ti lidé, dokázali se odhmotnit a nepůsobila na ně zemská gravitace, dokázali telepaticky komunikovat, nepotřebovali jídlo, takže oni nebyli ničím vydíratelní, jako jste dneska vy, když nejedli, tak prostě nejedli. 

Dokázali spoustu věcí, ale oni měli jednu obrovskou výhodu. Oni žili v permanentní radosti, oni nikomu neškodili, žili v radosti, neškodili planetě Zemi, neškodili zvířatům. Oni nepotřebovali zvířata, protože oni si vytvářeli spoustu věcí ze zcela jiných materiálů a měli naprosto jiné technologie, než máte vy. 

Nebyli odkázáni na to, aby jim planeta dávala své suroviny, své nerostné bohatství, protože oni to nepotřebovali. Oni si dokázali spoustu věcí zhmotnit. A to je ta věc, kterou vy si ještě vůbec neumíte představit. A proto si dneska snažíte namluvit, že tady jsou nějaké národy, například Slované, kteří se sdruží. Ve skutečnosti je to tak, že jste si vytvořili určitou národnostní nerovnováhu, která se dnes projevuje právě v té oblasti, co se vám dnes ve světě děje a potřebujete si... Říkáte tomu karma, ale ve skutečnosti toto všechno pomine. 

To všechno si projdete, srovnáte si tu rovnováhu a pak se opět vrátíte do té jednoty a tedy vy se spojíte všichni. Nebudou tady jenom slovanské národy a ostatní, co budou dělat ostatní? Zmizí z povrchu zemského? Ne, oni budou všichni s vámi spolupracovat. To lidské vědomí se začne najednou měnit, protože to světové paradigma se mění. To staré paradigma už skončilo. 

S tím se jednou provždy smiřte, proto můžete očekávat, že státy se budou propojovat navzájem, přestanou být státy, jak je znáte dnes, protože to je opět určitý přežitek z té doby starého paradigmatu, ale vy budete obyvatelé vaší planety, budete jako jedna rodina, budete žít v jiných skupenstvích. Nebudete už žít v klasické rodině, ale budete žít v určitých uskupeních, která budou mít k sobě vztahově daleko blíž, než má rodina, protože budete spolu žít na základě podobných nebo shodných vibrací. 

Kdežto rodiny, podívejte se, dneska ve svém světě, jak fungují rodiny... Rodiny fungují tak, že lidé by si kolikrát vyškrábali oči. Jeden nemá rád druhého, jeden pomlouvá druhého, jeden ubližuje druhému. Samozřejmě není to případ všech rodin, ale mnoho rodin takto žije. 

Ale když se začnete k sobě přitahovat díky pochopení vibračního světa, budete ctít zákony vibračního pole, tak si budete do života přitahovat díky své vibraci pouze ty lidi, kteří budou mít stejnou nebo podobnou vibraci. Ty věci, které budou mít podobnou nebo stejnou vibraci, ty situace, které budou mít stejnou nebo podobnou vibraci atd. 

Takže pusťte z hlavy, jestli se Slované nebo jiné národy spojí. Teď čím procházíte, je přechod od toho starého paradigmatu, které skončilo, k novému, které se teprve rozbíhá a je třeba dorovnat tu nerovnováhu, která tady za určitou dobu vznikla. Takže se můžete těšit na to, že se propojí lidé na celé planetě a budou mít určitá uskupení, i když dnes možná vidíte ty východní státy, které jsou na tom hodně technologicky dobře a zjistíte, že určité státy, které se dneska snaží ovládnout ten svět pomocí technologií a peněz, tak to jsou pozůstatky starých paradigmat a bude to fungovat zcela jinak. Ale vy to ještě zažijete. Tam jde pouze o to, abyste už přestali myslet v těchto starých vzorcích, protože tím brzdíte příchod toho nového paradigmatu a jeho etablování ve vašem světě.

Jiří Lexa

Autor je lektor kvantování a kvantový terapeut. Jeho kurzy prošlo již několik tisíc absolventů. Podobně jako ve světě např. Esther Hicks umí načítat informace z kvantového pole a předává tuto dovednost ostatním. Zde o něm najdete více informací.

Klub Hovory s Tamarinou

Staňte se součástí naší komunity!

Patříte k fanouškům YouTube kanálu Hovory s Tamarinou a chcete slyšet více témat?

Poslouchejte nové rozhovory každý týden!
Členové klubu mají k dispozici mnohem více obsahu s Tamarinou, než je volně přístupný na YouTube či našem blogu. Navíc máte příležitost klást Tamarině vlastní otázky na témata, která Vás zajímají.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti