Zákon přitažlivosti

Vzpomínáte si, kdy jste se poprvé dozvěděli o zákonu přitažlivosti? Možná jste se tehdy lekli, že se věnuje partnerským vztahům a zákonitostem, proč je pro nás někdo přitažlivý a proč jsme přitažliví my pro někoho jiného. Není divu, přeci jen pojem "přitažlivost" k těmto asociacím vybízí. 

Jak už dnes ale nejspíš víte, "zákon přitažlivosti" nám velice významným způsobem zasahuje do života. Doslova ten náš život vytváří. Přitahuje nám do života to, čemu jsme sami věnovali pozornost a co jsme si tedy sami "přitáhli". Z tohoto pohledu jsme tedy velmi přitažliví všichni... Není to skvělá zpráva? 

Vybral jsem pro Vás řadu citátů, které se zákonu přitažlivosti věnují. Můžeme použít také termín zákon rezonance či zákon akce a reakce. Pořád je to o tomtéž... Pokud byste tedy na tento "zákon" nevěřili, třeba vás přesvědčí následující přehled.


Citáty o zákonu přitažlivosti:

"Jste jako lidský televizní vysílač, který myšlenkami vysílá frekvenci. Pokud chcete ve svém životě cokoli změnit, změňte frekvenci, a to tak, že změníte své myšlenky."
Rhonda Byrne v knize Tajemství

"Neustále vysíláme více či méně intenzivní myšlenky a výsledky těch myšlenek sklízíme. Nejenže vlny našich myšlenek ovlivňují nás samotné a druhé lidi kolem nás, ony mají i schopnost přitahovat - přitahují k nám myšlenky druhých lidí, věci, okolnosti, osoby, ´štěstí´, a to vše v souladu s podobou myšlenky, která v nás převládá."
William Walker Atkinson (1862-1932), kniha Vibrace myšlení

"Všechno ve vašem životě a životech ostatních lidí okolo vás je zákonem přitažlivosti ovlivněno. Je to podstata všech projevů života, které vidíte. Je to základ všeho, co zažijete. Poznat zákon přitažlivosti a porozumět tomu, jak funguje, je podstatné pro účelné prožití života. Je to podstatné pro prožití života v radosti, který jste přišli prožít."
Esther a Jerry Hicks v knize Zákon přitažlivosti

"Zákon přitažlivosti se nestará o to, zda to, co vnímáte, je dobré nebo špatné, či zda to chcete nebo nechcete. Odpovídá na vaše myšlenky."
Bob Doyle, hlasatel a hudebník

"Každá myšlenka, jež nás napadne, utváří naši budoucnost. Všichni vytváříme své zážitky vlastními myšlenkami a pocity."
Louise L. Hay (1926-2017) v knize Miluj svůj život

"Zákon rezonance říká vždy ´ano´. Vždy vás podpoří ve vaší víře. Neodporuje vám. Věříte-li například, že váš život nic neznamená, že nemá žádný hlubší smysl, pak vám přesně tohle potvrdí. Věříte-li, že vám přísluší hluboký a opravdový vztah plný lásky, peníze, vnitřní i vnější bohatství, věříte-li, že váš život má hluboký a všezahrnující smysl, potvrdí se vám v životě právě tohle. Podle zákona rezonance se nemůže ve vašem životě uskutečnit nic jiného."
Pierre Franckh (nar. 1953) v knize Zákon rezonance

"Jak nahoře, tak dole. Jak uvnitř, tak vně."
Smaragdová deska, přibližně 3000 před n. l.

"Zákon přitažlivosti je největší a nejspolehlivější zákon, na kterém závisí celý systém stvoření."
Charles Haanel (1866-1949), podnikatel a spisovatel

"Vnímejte to, po čem toužíte, jako by to už bylo vaše. Vězte, že to přijde, až budete potřebovat. Pak to nechte přijít. Netrapte se a nedělejte si kvůli tomu starosti. Nemyslete na to, že to ještě nemáte. Myslete na to, jako byste to už měli, jako by vám to patřilo a měli jste to ve svém vlastnictví."
Robert Collier (1885-1950), spisovatel

"Největší revolucí naší generace je objev, že lidská bytost změnou vnitřního nastavení své mysli dokáže změnit vnější aspekty svého žití."
William James (1842-1910), americký psycholog

"Přitahujete k sobě převážně myšlenky, které držíte ve svém vědomí, ať už jsou to myšlenky vědomé či nevědomé. A v tom je ta potíž."
Michael Bernard Beckwith, duchovní

"Pokud začneme chápat zákon rezonance a porozumíme tomu, jak ho využít, můžeme v našem životě uskutečnit cokoliv."
Pierre Franckh (nar. 1953) v knize Zákon rezonance 

"Vše, co nyní existuje, je výsledkem tvořivé síly včerejška: myšlenek, postojů, přání, tužeb a zejména vašich voleb. To, co v souvislosti s lidským dramatem nazývám projevený osud, onen lidský element, je přiváděno k projevení ve vašich životech v souladu s volbami, které činíte na základě celkového postoje, který máte. Jestliže jste uvízlí ve svém poškozeném egu a váš život neobnáší zhola nic nežli kvapné opakování toho, co bylo už včera, pak jste se svou volbou dostali do prožívání opakovaného postoje, který neustále vytváří stejný zítřek."
Ramtha (kniha Poslední valčík tyranů)

"Nejjednodušší způsob, jak se dívat na zákon přitažlivosti, je pro mě ten, když sebe vnímám jako magnet a vím, že k sobě jiný magnet přitáhnu."
John Assaraf (nar. 1961) v knize Tajemství

"Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další."
William Shakespeare (1564-1616), anglický básník a dramatik

"Existuje zákon přitažlivosti a ještě další fyzikální zákony, kterým většinou nerozumím. Existují také duchovní zákony, jako je zákon příčiny a následku: Cokoli vyšlete, to se vám vrátí. Existuje také zákon mysli. Není mi jasné, na jakém principu funguje, tak jako nerozumím podstatě elektrického proudu, ale vím, že když cvaknu vypínačem, rozsvítí se světlo."
Louise L. Hay (1926-2017) v knize Síla je ve vás

"Zákon přitažlivosti v zásadě říká, že podobné věci se přitahují. Fakticky však hovoříme o úrovni myšlenek."
Bob Doyle, hlasatel a hudebník

"Naše rozhodování ovlivňuje následky. Tento mechanismus je neosobní a funguje automaticky, protože rozhodnutím jsou přizvána příslušná pole vědomí. Jedinec se pak již dále chová jako železná pilina v magnetickém poli a zaujímá automaticky polohu podle siločar vlastního rozhodnutí."
David R. Hawkins (1927-2012) v knize Pravda versus nepravda

"Zákon přitažlivosti funguje vždy, ať už tomu věříte a chápete to či nikoliv."
Bob Proctor (1934-2022), kanadský svépomocný autor a lektor

"Zákon přitažlivosti neustále odpovídá na vaše myšlenky, takže stále vytváříte vlastní realitu. Všechno, co prožíváte, sami přivoláváte, protože zákon přitažlivosti odpovídá na myšlenky, které nabízíte. Ať už si vzpomínáte na něco z minulosti, nebo sledujete něco v současnosti, anebo si představujete něco z budoucnosti, myšlenka, na kterou se soustředíte, ve vás vyvolává vibrace - a zákon přitažlivosti na ně odpovídá."
Esther a Jerry Hicks v knize Zákon přitažlivosti

"Svými myšlenkami a zákonem přitažlivosti utváříte svůj život a platí to u každého člověka. Nefunguje jen tehdy, když o něm víte. Fungoval ve vašem životě i v životech jiných lidí po staletí."
Rhonda Byrne (nar. 1951), australská spisovatelka a televizní producentka

"Jestliže se cítíte dobře, pak tvoříte budoucnost, která je v souladu s vašimi touhami. Pokud se cítíte mizerně, tvoříte budoucnost, která není v souladu s touhami, které máte. Zákon přitažlivosti pracuje každou vteřinu vašeho každodenního života. Vše, na co myslíme a co pociťujeme, utváří naši budoucnost. Pokud máte obavy nebo strach, pak si jich přes den do života vnášíte ještě víc."
Marci Shimoffová, spisovatelka

"Zákon přitažlivosti začíná i končí vděčností. Nikdy, nikdy na to nezapomínejte. Je to možná ta nejpodstatnější věc, na kterou musíte pamatovat, když budete uplatňovat tento úžasný vesmírný zákon ve svém každodenním životě. Buďte skutečně vděčni za to, co máte. Čím vděčnější budete, tím více dobrého vás bude potkávat."
Lisa Nichols, spisovatelka

"Všechno, co s námi rezonuje, je nevyhnutelně přitahováno do našeho života."
Pierre Franckh (nar. 1953) v knize Zákon rezonance

"Díky vědomé volbě myšlenek, na které se soustředíte, díky vědomé volbě věcí, které děláte, a dokonce díky vědomé volbě lidí, s nimiž trávíte čas, brzy pocítíte blahodárné působení zákona přitažlivosti."
Esther a Jerry Hicks v knize Zákon přitažlivosti 

"Dokud určitou zkušenost neprožíváme v přijetí sama sebe a halíme ji do hávu soudů, viny, strachu, lítosti nebo do jakékoli jiné formy nepřijetí, pak k sobě neustále přitahujeme události a osoby, kvůli nimž danou zkušenost prožíváme dokola stále znovu. Někdo neprožívá určitou zkušenost jen mnohokrát za život, nýbrž se musí opakovaně několikrát vtělit, aby se mu podařilo skutečně ji přijmout."
Lise Bourbeau (nar. 1941), spisovatelka, (kniha Uzdrav svá vnitřní zranění)

"Na co myslíš, tím zítra budeš."
Buddha (cca 563 - cc 483 př. n. l.)

"Věřím, že když chováme nějakou myšlenku nebo když vyslovíme nějaké slovo či větu, dostane se nějakým způsobem do sféry zákona mysli a pak se k nám vrací v podobě určitého zážitku nebo zkušenosti."
Louise L. Hay (1926-2017) v knize Síla je ve vás

" Svět vnitřní je příčinou, svět okolní následkem. Abyste změnili následek, musíte změnit příčinu."
Charles Francis Haanel v knize Mistrovské ovládání mysli

"Pro lepší pochopení zákona přitažlivosti si sebe představte jako magnet, který k sobě přitahuje podstatu toho, na co myslíte a co cítíte. Když si připadáte tlustí, nepřitáhnete hubnutí, když si připadáte chudí, nepřitáhnete zisk a podobně. Tomu brání zákon."
Esther a Jerry Hicks v knize Zákon přitažlivosti

Jan Kuthan

Autor je redaktorem Kvantové cesty, spisovatel a podnikatel. Osobnímu rozvoji se věnuje řadu let a vděčí mu za mnohé pozitivní změny, díky nimž svůj život výrazně proměnil. O své zkušenosti se rozhodl podělit také se čtenáři tohoto webu. Osobní blog: www.kuthan.cz

Základní principy spokojeného života

Chcete změnit svůj život k lepšímu?

Pokud nežijete život plný radosti a pozitivní energie, je nutné něco změnit. Každá hra má svá pravidla, a to platí i pro spokojený život. Jeho pravidla jsou přitom jednoduchá a pochopí je každý. Hrajte podle jeho pravidel a stanete se šťastnými vítězi. Rádi Vám pomůžeme na Vaší cestě k novému životu, který si zasloužíte.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti