Jak poznat, co je smyslem našeho života?

V Klubu Hovory s Tamarinou probírá Jiří Lexa s jemnohmotnou bytostí Tamarinou různé otázky, které jí klade on či členové klubu. Přinášíme textovou verzi nahrávky, která je k dispozici se spoustou dalších právě těm z vás, kteří tvorbu těchto nahrávek chcete podpořit a přidat se tak k naší klubové komunitě. Děkujeme.

Jiří: Členové Klubu Hovory s Tamarinou pokládají různé zajímavé otázky a ta dnešní bude jistě zajímat řadu posluchačů. Jak poznat, co je smyslem našeho života?

Tamarina: My už jsme spolu mnohokrát hovořili právě o tom, že vaše poslání na Zemi není nic jiného než být šťastní. A vy si hledáte bohužel všechno možný, abyste byli nešťastní. Nebo je to jinak? 

Jiří: No, já si myslím, že máš pravdu, že ten dnešní svět je takový, že mnoho lidí prostě se vyžívá v těch negativních věcech. 

Tamarina: Přesně. Tak přejděte k tomu, abyste dělali něco, co vás bude bavit, co vám bude dělat radost. Hledejte ten smysl svého života v tom, že pocítíte lehkost vašeho bytí. Já vím, mnoho z vás mi budete teďka oponovat v tom, že musíte platit účty, že se musíte postarat o rodinu, že se musíte nějak uživit, že musíte, že musíte...

Ale vy ve skutečnosti nemusíte nic, vy jste se to jenom naučili papouškovat od vašich předků a od vašich různých pedagogů, nejenom těch školních, ale od všech, co vás učí vašemu životu. Ve skutečnosti nepotřebujete, aby vás někdo učil. Vy potřebujete jednu věc, být šťastní. 

A učil vás někdo ve školách, třeba abyste byli šťastní? Učil vás někdo, jakým způsobem docílit štěstí ve svém partnerském vztahu? Učil vás někdo, jak máte být šťastní, abyste nezáviděli jiným lidem, abyste byli šťastní v tom každodenním životě? Učil vás to někdo? 

Neučil, protože po vás se chce jedna věc. Po vás se chce, abyste byli neustále zaměstnáni, abyste pracovali, abyste byli neustále v takovém jednom shonu, protože vy potom nemůžete používat vaši mysl a tím pádem nemůžete tvořit. A když nemůžete tvořit, tak rozhodně potom nejste šťastní. A jestliže nejste šťastní, tak rozhodně neplníte svůj smysl života, protože vaším smyslem života je něco, co vás dělá šťastnými. 

Takže pokud vy se rozhodnete, že váš smysl života bude právě v tom, že budete třeba chodit celý život na ryby a bude vás to bavit, tak tam choďte, protože vás to baví a nestěžujte si na to, že se neuživíte, nebo že máte málo peněz, nebo že vás něco trápí v tom smyslu, že vás někdo do něčeho tlačí.

To vy se necháte do něčeho tlačit, ale v okamžiku, když se rozhodnete, že budete dělat to, co vás baví, to, co vám dělá radost, to, co vás povznáší, to je smysl vašeho života. Vy potom najednou zjistíte, že vás to i třeba slušně živí, že najednou z toho máte penízky, že najednou můžete fungovat, protože peníze, to je další věc. 

Vy jste si to vymysleli a je to určitá vaše škola, ale ve skutečnosti, pokud je nebudete mít, tak přijde zase do života něco, co vám ty peníze nahradí a budete se učit podle něčeho jiného. 

To znamená, že pokud si někdo myslíte, že peníze, kdyby se zrušily, tak že váš život bude lepší, nebude, protože budete muset zdolávat jiné zkoušky běžného života. A to si taky málokdo uvědomuje. Takže v první řadě se postarejte o to, abyste si svůj život užívali každým dnem.

Když se probudíte, tak řešte to, co vás baví. Řešte to, co vám nejvíc imponuje. Řešte to, co ve vašem životě má smysl a přestaňte řešit různé intriky, přestaňte řešit hádky, přestaňte řešit, jestli někdo řekl toto nebo tamto. Jestliže nějaký politik se neumí chovat nebo je vůči lidem takový, jaký by neměl být, tak to prostě neřešte, vy to stejně nevyřešíte. 

Vždy si uvědomte, že pokud něco nemáte šanci vyřešit, tak radši od toho běžte pryč, protože když u toho budete, budete to jenom zhoršovat. Čím víc budete řešit třeba to, jak se k vám chovají politikové nebo když budete mít špatný vztah a budete naštvaní na svého partnera a budete to neustále řešit, jak ten partner vás nechápe a jakým způsobem vám ubližuje nebo křivdí, tak se jednoduše budete neustále uzavírat do kruhu, kde budete pořád pociťovat nekomfortnost.

Ale v momentě, když budete stále dokola řešit to, co vás baví, to, co vám dělá radost, to, co vám přináší potěšení, tak najednou zjistíte, že vám to funguje úplně jinak, než jste si doposud dovedli představit. Proč? No protože vám to zvyšuje vaši vibraci. A dnes jste v době, která přináší nejen transformaci, ale přináší vyšší vibrace a ty vyšší vibrace můžete dosáhnout jenom tehdy, pokud budete na sobě neustále pracovat v tom pozitivním slova smyslu.

To znamená, že budete neustále obracet svoji mysl k pozitivním věcem. Jestliže budete často sledovat a myslet na pozitivní věci, tak najednou začnete z toho mít pozitivní pocity. Když z toho budete mít pozitivní pocity, tak budete prožívat dlouhodobější pozitivní emoce. Když budete prožívat pozitivní emoce z toho dlouhodobého hlediska, tak najednou zjistíte, že váš smysl života je najednou tady, že ho máte ve svých rukou, že nechcete nic jiného, protože jste šťastní. 

A to je přesně to, co mnoho lidí nechápe, co mnoho lidí nechce řešit a radši se zaobírá tím, že jim něco nejde, že je někdo neustále otravuje, že někdo nežije tak, jak oni by si představovali, že jim někdo škodí a podobně a další a další věci. Podívejte se okolo sebe. 

Když budete chtít, abyste se nějakým způsobem posunuli z místa, tzn. zvedli své vibrace výše, tak rozhodně se neupínejte k vašim sdělovacím prostředkům, k vašim médiím, protože právě vaše média jsou aparáty, které vám mají vaši vibraci snížit.

Váš systém je postaven na nízkých vibracích. Jestliže váš smysl života je v tom, že budete šťastní, tak to jednoduše nejde dohromady. Smysl života nenajdete v tom, že si necháte od někoho diktovat zábavu nebo že si ji necháte od někoho vytvářet, ale naopak smysl života najdete v tom, že si zábavu budete vytvářet sami. 

Takže pokud se rozhodnete, že už ode dneška nebudete koukat na zprávy, že nebudete koukat na to, co vám někdo připravil, na to, čím vás někdo chce manipulovat, ale budete si třeba číst knížku nebo si budete poslouchat videa, která máte k osobnímu rozvoji a budete se osobnímu rozvoji věnovat nebo si místo televizních novin večer budete tu půlhodinu říkat afirmace nebo posílat záměry na všechny svoje sny, cíle, tužby, přání nebo si budete v tu dobu vytvářet své cíle, své tužby, svá přání, tak najednou zjistíte, že jste šťastní a najednou zjistíte, ano, to je můj smysl života.

Ale vy si to potřebujete vyzkoušet, protože co dělá malé dítě? Malé dítě se nespokojí s tím, že mu něco řeknete. Malé dítě jde a vyzkouší si to. Když mu řeknete nesahej na tu plotnu, spálíš se, tak co udělá malé dítě? Odkývá vám to hlavou a řekne ano, tatínku, věřím ti, spálím se, nebudu sahat na plotnu. V 99 % půjde a sáhne si na tu plotnu, protože si to musí vyzkoušet. 

Pak sice bude brečet, bude mít spálenou ruku, ale vyzkoušelo si to. A to je přesně to, co vy dospělí odmítáte dělat. Vy věříte tvrzení, které vám někdo dá. Začněte to dělat, jako jste to dělali, když jste byly děti. Začněte se zase věnovat sami sobě, začněte zase řešit svůj život tak, že si budete všechno převádět do těch věcí, na které si můžete sáhnout. Že si budete převádět svůj život do obrázků, do toho, že si pustíte své vlastní video, které si vytvoříte ve svojí hlavě a budete si ho promítat neustále, například své sny, tužby, cíle, přání.

Tím zjistíte, co je vlastně smyslem vašeho života, protože v okamžiku, když se budete obracet na někoho, aby řekl, co je váš smysl života, tak on vám může nakecat, co chce, protože on na vás kouká z jiného úhlu pohledu. Jiří vždy musí lidem vysvětlovat, když za ním přijdou v rámci konzultace, aby jim řekl, co je jejich smysl života nebo co je jejich poslání, ale v tom hlavním důsledku je podstatné, pro jaké poslání se rozhodnou oni. 

To, co jim někdo řekne, to, co jim někdo sdělí, to, jak jim někdo poradí, to je krásné, ale je to z druhé ruky. V okamžiku, kdy začnete řešit sami sebe, budete se věnovat svému poslání, svému smyslu života a přestanete řešit to, jestli je něco drahé, jestli je něco nedostupné, jestli se k vám někdo špatně chová, ale budete řešit svůj smysl života a hledat ho... 

To neznamená, že ho najdete za první den, za první týden nebo za první měsíc, ale pokud se touto cestou vydáte, tak najednou zjistíte, že už nemáte čas řešit někoho jiného, protože váš smysl života vám zabere tolik času, že nebudete vědět, co dřív máte dělat.

A to jsem vám dneska chtěla říct. Nebojte se sami sobě zodpovědět, co je váš smysl života, nebojte se říct někomu, kdo po vás chce, abyste dělali něco, co vás nebaví, co vám nesedí, co vás otravuje jenom proto, abyste za to dostali peníze. Nebo jenom proto, že si myslí, že vám může něco nařídit. Tak mu to odmítněte. 

Vy na to máte právo. Jste svobodná bytost a jestli se k té svobodě rozhodnete, to znamená, ta svoboda není jenom v myšlenkách, ta svoboda je čin a vy se můžete bavit o tom, že jste svobodní, ale v momentě, když tu svobodu nepřenesete do svého praktického života, tak je to krásné povídání, jsou to krásná slova, může vás to hřát na srdci, ale ve vašem osobním životě to nemůže fungovat. 

Vy potřebujete tu svobodu přenést do svého vlastního života, do své vlastní praxe. Takže, milí zlatí, toto jsem vám dnes chtěla říct a věřím, že s tím tak naložíte a budete hledat to, co vám skutečně bude v životě sedět. A pokud to hned nenajdete, tak to hlavně nevzdávejte, protože vy to stoprocentně máte v sobě. Vy víte, co je váš smysl života, ale ve většině případů si pořád myslíte, že když vám to řekne někdo druhý, nebo když vám to někdo vysvětlí jinak, než vy byste si představovali, tak že to má větší váhu. 

Ne, důležité je, co nadchne vás. A to, co nadchne vás, tak to chytněte jako to malé dítě hračku a začněte to rozvíjet a uvidíte, jak do svých rukou vezmete svůj smysl života, jak ho najdete a budete nadšení. A až za vámi přijdou lidi z vašeho okolí, tak najednou se budou ptát, co to děláš? Proč děláš zrovna tohle? Proč žiješ takhle? A vy řeknete, tohle je můj smysl života, já jsem ho našel nebo našla, ale já jsem pro to něco udělala, nebylo to tak, že mi to někdo poradil, ale je to moje vlastní cesta. Zkus to taky. Můžeš si to projít. 

A co vám na to řeknou ostatní? No, já se radši nechám obsloužit, já si radši nechám večer říct, co si mám myslet v těch zprávách, já si radši nechám večer v televizi říct, jak mám myslet a jakým způsobem se mám chovat, protože oni to věděli líp než já. Tak je nechte, protože vy už jste si tuto cestu prošli a vy víte, že svůj smysl života si můžete najít pouze vy sami a svůj život si můžete tvořit pouze vy sami. Nikdo jiný. Takže držím vám palce.

Jiří: No, Tamarino, ty ses rozjela, já ti moc děkuju a těším se na další video. Takže měj se hezky a vám, přátelé, moc děkuju za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám líbilo, dejte lajk, můžete nám napsat něco do komentáře a budu rád, když si přihlásíte odběr a samozřejmě, pokud naše videa budete sdílet na různých platformách, jako třeba na Facebooku, tak nám to udělá obrovskou radost, protože se dostanou samozřejmě k většímu množství lidí a věřím, že mnoha lidem můžou otevřít oči. Mějte se hezky a brzy zase na viděnou a na slyšenou.
 

Kvantová cesta

Portál osobního rozvoje, jenž se zaměřuje na témata zdravého životního stylu, fyzické a duševní kondice, kvalitních mezilidských vztahů a především na tvorbu vlastní reality pomocí čtení z kvantového pole. Nabízí články, videa, kurzy či semináře.

Klub Hovory s Tamarinou

Staňte se součástí naší komunity!

Patříte k fanouškům YouTube kanálu Hovory s Tamarinou a chcete slyšet více témat?

Poslouchejte nové rozhovory každý týden!
Členové klubu mají k dispozici mnohem více obsahu s Tamarinou, než je volně přístupný na YouTube či našem blogu. Navíc máte příležitost klást Tamarině vlastní otázky na témata, která Vás zajímají.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti