Tamarina zodpovídá dotaz ohledně exorcismu a ďábla

V Klubu Hovory s Tamarinou probírá Jiří Lexa s jemnohmotnou bytostí Tamarinou různé otázky, které jí klade on či členové klubu. Pokud chcete naši práci podpořit, staňte se členy klubu a poslouchejte nahrávky v audio podobě. Konkrétně dnešnímu tomuto tématu je věnována nahrávka číslo 234. Tento článek nabízí textovou verzi pro ty z Vás, kteří o členství v klubu teprve uvažujete. 

Dnešní dotaz  je delší a nám napsal nám jej pan Karel:

"Dobrý den, pane Jiří a Tamarino, moc vám děkuji za vaše úžasná videa. Musím říct, že jako váš posluchač mám velké výsledky s tvořením své reality a hlavně v poslední době - tak půl roku až rok. Věci přicházejí samy a lehce. Na malé věci. Stačí třeba jen pomyslet, že by se to hodilo a v tu chvíli si uvědomím, že je to vlastně už objednané a nějak se to stane. Pak na to i zapomenu a třeba během týdne nebo 14 dnů se to ke mně dostane a já si uvědomím radost z toho, jak se to daří. 

Nedávno se mi podařilo si změnit negativní atmosféru v mém zaměstnání, kde to bylo dost depresivní, a to i pro kolegy v okolí, na zaměstnání, kde se mi moc líbí a baví mě to a jsem dobře finančně ohodnocený a ráno mám dobrou náladu, když jsem na cestě do práce a je to stále ve stejné firmě. 

Uvědomil jsem si z vašich videí, že člověk by se neměl nikam hnát a moc se snažit a nechat to na vesmíru, ať to zařídí svým způsobem. Jen jsem si začal uvědomovat více své emoce a hlídal si, abych více cítil pocity takové, jaké chci skutečně cítit v zaměstnání, a to i přesto, co se teď v danou chvíli v tom zaměstnání děje.

Musím říct, že už asi po prvním týdnu jsem začal vidět změny v realitě, ale nebyl jsem si úplně jistý, ale asi po 14 dnech ty změny byly větší a já si už jistý byl, že to jde správným směrem a důvěřoval jsem, že je to výsledek mé vnitřní změny. A teď po pár měsících vše je úplně jinak a nádherné.

Teď k tomu ještě používám doporučenou větu od Tamariny: Všechno, co si přitahuji do svého života, mi přináší obrovskou radost. Těch věcí se mi děje více, ale nechci zdržovat, jen podpořit vaše posluchače, že ty výsledky mají i vaši posluchači. 

Chci se Tamariny zeptat na exorcismus. Přestože víme, že církev manipuluje s lidmi, také s vírou a historií. O tom už Tamarina několikrát hovořila. Ale exorcisté jsou ke své činnosti školeni ve Vatikánu a lidem pomáhají. Svou práci dělají i dnes a rozeznávají, zda ten člověk je nemocný a je to případ pro lékaře, nebo je v něm démon. 

Mám kamarádku, která odmalička vnímá mrtvé duše, které tu zůstanou. Prostě je vidí a dokáže je popsat, jak vypadají. Ona má kamaráda v Americe, který je exorcista a byl proškolen ve Vatikánu k těmto věcem a ona u jednoho takového případu s ním byla.

Od Tamariny víme, že žádný ďábel není, v což jsem i věřil, a že jsou to negativní energie. A pokud udržujeme navyšování svých vibrací, tak tohle se nás netýká. Na druhou stranu ve vaší knize Co na to Bůh? se vám Bůh zmiňuje, že nějaký ďábel je. A on mu říkal čertík. Jak tohle vidí Tamarina z energetického pohledu? Jsou to výmysly, nebo co to je za energie ti démoni, že je v tom rozdíl, jestli je člověk posedlý nebo je nemocný? Nebo je to jen proto, že v to lidé a církev věří? Může nám Tamarina něco o tom říct? Moc děkuji a zdravím vás, pane Jiří, i Tamarinu. Karel."

Jiří: Tamarino, otázku jsi slyšela, tak můžeš se nám k tomu nějak vyjádřit? Nejdřív k tomu vlastně jakémusi protiřečení, že na jednu stranu ten ďábel není, ale na druhou stranu z té mojí knížky vyplývá, že vlastně je. Tak, jak ty to vidíš, nebo co ty bys nám k tomu řekla?

Tamarina: Všechno je energie. Všechno, co vy lidé řešíte, děláte, čemu se věnujete, tak to je vlastně energetická nebo chcete-li vibrační záležitost. A jestliže chcete mít nějaké kontakty s nějakou nižší energií, kterou nazvete ďábel nebo čert nebo Lucifer nebo jak chcete, tak vlastně vy se dostáváte pouze do nižších vibrací. 

Ale v okamžiku, pokud budete pracovat s vyššími vibracemi, tak se nikdy k těmto energiím nedostanete. A jestliže někdo vás nějakým způsobem ponouká nebo nějakým způsobem vás někam tlačí a vy jste s ním třeba propojení přes určitou energii, tak to může vypadat, jako že jste třeba posedlý ďáblem, ale ve skutečnosti to může skutečně být jenom určitá vaše reakce na to, když ten exorcista třeba k vám začne promlouvat, začne s vámi pracovat, tak to může být vlastně jenom jakási reakce na tu danou vibraci, kterou ten člověk má.

Je pravda, že to všechno, ta vaše celá civilizace, ten váš svět, který dnes vy vnímáte a ta realita, v které žijete, tak je vlastně jedna velká lež už mnoho 1000 let. A to je na tom to nejzajímavější, protože samozřejmě já, když jsem byla v lidském těle, tak jsem to procházela také, ale je pravda, že jsem žila trošičku východněji, kde tyto energie nebyly tak markantní, jako jsou třeba v tom současném vašem západním světě.

Ale vy jste ovlivněni touto postavou, vy jste ovlivněni tím ďáblem, ale je to pořád jenom výtvor vás, lidí. Je to výtvor ne toho Boha, který je vlastně tou církví tak jakoby zprofanován a je dán na úroveň něčeho, co vlastně neexistuje, protože když se nad tím zamyslíte, tak proč by Bůh se na někoho zlobil? Proč by Bůh někoho trestal? Proč by Bůh se choval tak, jak vám říká církev. 

Ale na druhou stranu podívejte se, jak funguje váš dnešní svět. Vy tam sice máte pořád ty zvednuté prsty, co se týče toho vykřičníku, abyste si dávali pozor, ale podívejte se, jak dnešní váš svět funguje. Všude jsou samé symboly toho zla, které vy vidíte. Proti kterému vy jste vlastně varováni, abyste si dávali pozor, abyste se nenechali nějakým způsobem tím ďáblem ovlivnit.

Teď si uvědomte, že i třeba na vašich bankovkách, tedy ne na korunách, ale třeba na eurech, když si z nich uděláte určitou skládačku, tak najednou tam vidíte, že i na těch bankovkách máte symbol toho ďábla, kterého vy jste si vytvořili a v jehož jménu jste nějakým způsobem manipulováni. 

Ale i to si vytvořil člověk. To není tak, že by ten samotný ďábel vás nějakým způsobem likvidoval nebo manipuloval, ale přes tuto postavu, kterou si někdo jakýmsi způsobem vytvořil, tak vlastně vy jste manipulování a to, co se teď děje, to, co teď v tomto vašem světě zažíváte, tak to jsou vlastně všechno energie, které jdou od lidí a jsou to energie, které vás mají nějakým způsobem přivést k tomu, abyste sloužili.

Abyste sloužili těm, kteří toto všechno vymýšlejí a vymysleli. Takže je důležité, abyste si nějakým způsobem toto všechno uvědomovali, protože jestliže budete hrát tu hru, která je teď rozehraná a budete jí hrát tak, že to budete všechno baštit, že tomu budete všemu věřit, tak se může jednoduše stát, že budete velmi lehce, doslova zotročeni a budete velmi jednoduše manipulováni.

Ale v případě, že budete pracovat na tom, že pochopíte, že vlastně vy můžete mít stále vyšší a vyšší vibrace, tak budete vlastně se od toho oddalovat. 

A co se týče toho exorcismu, tak věřte tomu, že i ta církev má velmi silné možnosti k tomu, aby ten člověk ve vás vyvolal určité reakce. A to je právě ono. Vy máte nějakou energii a on do ní vloží svoji protienergii a ta jeho protienergie, která tam funguje, tak najednou začne s vámi nějakým způsobem rezonovat, anebo nějakým způsobem začnete na to reagovat.

A to je přesně ono, jak vy se potom projevujete. Ale ve skutečnosti ten člověk by mohl pracovat zcela jiným způsobem. Ten člověk by mohl toho údajného démona z vás vyvést i třeba mnohem jednodušeji, ale pochopte, že jde v mnoha případech o jakési divadlo, které má zapůsobit i na to okolí, které dejme tomu přihlíží.

Takže dávejte si pozor na to, jak myslíte, jakým způsobem se stavíte ke svému životu a jestliže budete v tuto chvíli pozitivní, budete neustále na té pozitivní vlně a svoji vibraci budete zvyšovat, tak toto nemusíte nikdy zažívat. Nemusíte být posedlí, nemusíte být nemocní, můžete být naprosto šťastní a váš život bude přesně takový, jaký vy chcete.

Ti lidé totiž na vás nebudou moct energeticky. A podívejte se - třeba vaše pohádky. To je bráno, že to jsou nějaké plácanice pro děti, ale ve skutečnosti v nich je obrovské moudro, protože vy, pokud nebudete věnovat svoji pozornost tomu zlu, v uvozovkách, té energii, kterou na vás někdo vyvíjí, tak vlastně on na vás nebude mít žádnou páku, protože vaše vibrace budou vyšší než ty jeho.

Protože pokud někdo chce někomu ublížit, tak jeho energie je nižší. Pokud někdo chce někoho manipulovat, jeho energie je nižší, ale pokud je někdo, kdo toto ignoruje a jde si za svým - za tím, co mu dělá radost, za tím, co povznáší jeho energii a jeho vibraci, tak tím vlastně utíkáte vibraci toho, který nějakým způsobem chce škodit. Takže v tuto chvíli si dávejte na toto pozor a budete šťastní.

Jiří: Dobře a teď, prosím tě, ještě jenom mně tam možná unikla ta souvislost, můžeš nám říct, jak je to s tím Bohem, který vlastně nazval toho ďábla tím čertíkem v té mé knize (Co na to Bůh?), kde jsem s ním dělal ten rozhovor?

Tamarina: To je pohled Boha, to je pohled toho, který to tady všechno tvořil, který to tu všechno řídí a je to vlastně pohled tím způsobem, že on vám může dát nějaký, řekněme, impuls a lidé si už začnou ten impuls sami rozvíjet.

Takže může dát impuls, aby byla rovnováha ve vašem světě. Tak dá impuls toho, že i když je tam dobro, tak vy jste v hmotném světě, tak tam musíte mít i tu druhou variantu, to zlo. Ale je jenom na někom z vás, kdo se tomu zlu začne věnovat. Ale jakmile už začne produkovat nějakou energii ten člověk, tak už vlastně začne zhmotňovat ty negativní věci, které bohužel musí tam u vás do určité míry být, aby byla zachována rovnováha. 

A tam vlastně se už objevuje místo pro toho jakéhosi ďábla, protože to je takové nejlepší vysvětlení, respektive nejlepší v tom, abyste jako lidi pochopili, že do toho někdo zasahuje. Ale zasahujete do toho zase jenom vy lidé. Nikoliv nějaký čert nebo nějaká jiná postava, ale vy si toho čerta vlastně vytváříte.

Je to možná velmi těžké na pochopení, ale zároveň je to velice jednoduché. Vy totiž v okamžiku, když začnete být negativní, tak snižujete svoji vibraci. A v momentě, kdy snižujete svoji vibraci, tak vaše tělo, vaše energetické tělo, vaše aura, všechno se to začíná té vibraci podřizovat a v tom okamžiku vy jste blíže k tomu, abyste udělali něco nízkovibračního, nějakou špatnou věc, nějaký zločin, nějaký trestný čin, jak tomu třeba říkáte.

Ale v okamžiku, když se od toho začnete oddalovat, tak se začnete dostávat do toho vyššího toku těch energií, do těch vyšších vibrací a vzdalujete se. Takže nejlepší, jak pochopit, že na vás působí nějaký ďábel, akt je to tak, že vždycky na vás působí jiný člověk, který vás chce někam dostat. 

A jestliže začnete reagovat na jeho nějaký impuls tak, že začínáte jít dolů s vašimi vibracemi, no, tak už se dostáváte k tomu ďáblovi a tady vlastně odtud pramení, že Bůh nazývá tohoto tvůrce zla, nazývá tím čertíkem, ale ve skutečnosti těmi čertíky jsou lidé, kteří dovolí, aby tyto nízké vibrace procházely a aby tyto nízké vibrace vůbec u vás byly.

Ale jak již bylo řečeno, je potřeba si uvědomit, že pokud jsou vysoké vibrace ve vašem světě, tak vy se začínáte dostávat též do nerovnováhy, takže to musí být trochu vyrovnané. To ale neznamená, že zlo musí být v takové míře, v jaké je třeba v současné době ve vašem světě.

Ale je potřeba, aby neustále tam byla jakási interakce. To máte, jako když máte dva magnety. Aby se přitahovaly, tak musí mít dva póly a stejně tak, když potřebujete, abyste věděli, jaká je teplá voda, tak musíte znát tu studenou vodu, protože vy vlastně to nedokážete rozpoznat. 

Takže v tomto případě je třeba, abyste vnímali, pokud je něco negativního, tak abyste to vnímali, že vám to má v něčem pomoct. A jakmile to takto začnete vnímat, zvyšujete si svoji vibraci a nebudete už tam mít žádného toho čerta. A druhá věc je ta, že v momentě, kdy v něco věříte, tak si to samozřejmě realizujete.

To znamená, že to je i ta otázka, že tyto věci se dějí právě proto, že vy lidé tomu věříte a ti, kteří to, řekněme, uvádějí do chodu, abyste byli třeba manipulovatelní, tak tomu samozřejmě musí věřit také.

Kvantová cesta

Portál osobního rozvoje, jenž se zaměřuje na témata zdravého životního stylu, fyzické a duševní kondice, kvalitních mezilidských vztahů a především na tvorbu vlastní reality pomocí čtení z kvantového pole. Nabízí články, videa, kurzy či semináře.

Klub Hovory s Tamarinou

Staňte se součástí naší komunity!

Patříte k fanouškům YouTube kanálu Hovory s Tamarinou a chcete slyšet více témat?

Poslouchejte nové rozhovory každý týden!
Členové klubu mají k dispozici mnohem více obsahu s Tamarinou, než je volně přístupný na YouTube či našem blogu. Navíc máte příležitost klást Tamarině vlastní otázky na témata, která Vás zajímají.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti