Pozvánky na zajímavé akce pro váš osobní rozvoj - srpen 2023

Chcete naše čtenáře upozornit na nějakou zajímavou akci? Pište na redakce@kvantovacesta.cz, rádi zveřejníme Vaše pozvánky.

KVANTOVÁ CESTA NENÍ POŘADATELEM TĚCHTO AKCÍ, PROTO V PŘÍPADĚ ZÁJMU O PODROBNOSTI K NIM, NAVŠTIVTE WEB POŘADATELE!

 

Od 5. do 8. srpna 2023: FESTIVAL AVATAR FREEDOM
Louka pod Zelenou Horou. Více v tomto článku

Neděle 6. srpna 2023: FESTIVAL NAPOJENÍ
Festival Napojení je hudebně-rozvojová akce, jejímž záměrem je propojovat lidi, místa i různé a často velmi odlišné světy. 
Chceme propojit svět hmotný se světem duchovním a ukázat, že nemusíme chodit v batikovaném oblečení a být asketičtí, abychom dokázali úroveň naší spirituality. Hlavní program: Michal Kuzněcov | Jak na hojnost a finanční gramotnost. - Zuzana Šimečková | Štěstí není jen pro vyvolené. Štěstí je volba. - Pavel "Hirax" Baričák | téma přednášky bude upřesněno - MUDr. Helena Máslová | téma přednášky bude upřesněno - Terez Wrau | hudební doprovod během dne - Petr Štěpánek | téma přednášky bude upřesněno - PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. | téma přednášky bude upřesněno - Suvereno | Koncert + křest alba Prometheus 3 - DJ Kante Ar | Ecstatic Dance (párty bez alkoholu a drog). Více na webu Festivalu napojení

Od 9. do 13. srpna 2023: HEALING FESTIVAL
Zažij pětidenní sdílení zkušeností, znalostí a samozřejmě sebe sama! Ve společnosti lidí z různých koutů světa, se stovkami aktivit, jako přednášky, ceremonie, rituály, koncerty a další nezapomenutelné ponoření do lidského vědomí. Více na www.healingfestival.eu
- Vyčistíš si hlavu, uvolníš emoce a začneš svoji mysl používat jako nástroj pro svůj prospěch.
- Najdeš způsoby jak komunikovat své potřeby s okolím, jak komunikovat s dětmi, s partnerem, s kolegy nebo rodinou.
- Zakusíš, že v hravosti a radosti toho zvládneš víc než při tlačení na pilu.
- Naučíš se jak poslouchat sebe, své touhy a jak se nechat vést svým vnitřním hlasem.
- Poznáš elegantní způsob jak dávat sebe na první místo aniž by ses cítil/a provinile.
- Najdeš efektivní způsob jak se uvolnit do každodenních situací. 

Sobota 12. srpna 2023: ČTENÍ Z KVANTOVÉHO POLE - OBJEVOVÁNÍ PŘÍČIN
Webinář Jiřího Lexy, více pod odkazem.

Úterý 15. srpna 2023 v 18 hod.: ŽIVÁ BESEDA S JIŘÍM LEDVINKOU A JAROSLAVEM GRÜNWALDEM
Hotel Theresia, Kolín

Středa 16. srpna 2023: Za hranice mysli - Standa Klapuch
Koncert ZA HRANICE MYSLI to je jedinečný hudební zážitek, který vás sveze na vlně klidu a meditace. Budete se moci naplno ponořit do hudby a nechat se unášet na cestě za hranice mysli. Standu Klapucha známe jako talentovaného hudebníka, který dokáže prostřednictvím své hudby navodit klid, harmonii a úžasnou atmosféru. Můžete se těšit na večer, který vám přinese nejen zvukovou lázeň, ale také prostor pro vaši relaxaci a prozkoumání vlastního vnitřního světa. Přijďte a připravte se na hudební zážitek, který vás zcela pohltí a přenese za hranice běžného vnímání. Koncert ZA HRANICE MYSLI je příležitostí pro váš odpočinek a naplnění duše hudbou.

STANDA KLAPUCH je hudebník a skladatel, který prostřednictvím své hudby vytváří prostor pro odpočinek a relaxaci. Čerpá inspiraci především v přírodě a skrze svou hudbu vyjadřuje klid a harmonii, které v ní nachází. Při jeho vystoupeních se můžete ponořit do světa klavíru, jinotajných zvuků, které vytváří pomocí různých nástrojů, hlasu, looperu a rytmických prvků. Jeho hudba je jako klíč, který odemyká dveře do jiných dimenzí a umožňuje vstoupit do magického světa, kde se čas zastavuje, a pozemské starosti se rozplývají…

Více na webu cestainspirace.cz 

Čtvrtek 17. srpna 2023: ZÁKLADY KVANTOVÁNÍ PRO KAŽDÉHO
Webinář zdarma s Jiřím Lexou, lektorem kvantování a kvantovým terapeutem.

Čtvrtek 17. srpna 2023 v 19 hod.: ONLINE POSEZENÍ V TICHU
Pořádá Jiří Ledvinka, bez možností dotazů a bez záznamu, více na webu nadejecloveka.cz

Sobota 19. srpna 2023 od 10 do 17 ho.: PÁTEŘ VE FLOW
Studio Prana, Rožnov pod Radhoštěm. Po stopách přirozeného pohybu. Intenzivní workshop pro oživení páteře. Co Vás čeká? Prostřednictvím naší páteře zažíváme své centrum, základní osu, která určuje naši orientaci v prostoru, co, je vpravo a vlevo, vpředu a vzadu a nahoře a dole. Většinou se honíme v horizontální rovině a jen dopředu za svými cíli a obstaráváním a zapomínáme na další kvality prostoru kolem nás a zejména na svou vertikálu - tedy rozprostření se ve dvou polaritních silách, jež tvoří vnitřní harmonii v člověku, jin a jang, spojení matky země a otce nebe. Pokud to řekneme více technicky, jsme umístěni v elektromagnetickém poli země, dolů nás táhne gravitace kvalitou tíhy, ale kdyby se vypnula odplujeme za hlavou nebeskou silou lehkosti někam do centra vesmíru. Schválně se na příští procházce městem koukejte, kolik lidí opravdu svou páteří propojuje zemi a nebe a kolik se jen tak plouží, přemoženo gravitací. Samozřejmě na tom má velký podíl i naše emoční prožívání, když jsme ve stresu, máme se tendenci choulit dovnitř, zužovat se a padat k zemi, nemáme moc nad svou vlastní silou, slova deprese, sklíčenost, úzkost, bezmoc perfektně vystihují i to, co se s námi děje na úrovni fyzické struktury. I na to se v našem workshopu blíže podíváme. 

OKRUHY WORKSHOPU: Embryologie a vývojové vzorce a evoluční souvislosti / Tensegita – páteř plovoucí v síti pojivové tkáně / Ztělesněná antomie / Emoce – energie – páteře / Kvalita neutrálu – grounding a centrace / Dech a páteř / Pulzace a spirála a dynamická rovnováha

V tomto workshopu se budete moc potkat se svou páteří jiným způsobem než jste zvyklí. Navážete s ní kontakt pomocí tzv. embodied anatomy – čeština pro to nemá adekvátní vyjádření, ale můžeme to volně přeložit jako ztělesněnou anatomii, tedy poznání této struktury bude na úrovni nejen kognitivní resp. informací pro naší šedou kůru mozkovou, ale prozkoumáme páteř skrze vibraci, dotek, pohyb, hru, imaginaci a vizualizaci.

Oslovíme BUNĚČNÉ VĚDOMÍ - Každá buňka v našem těle má živou inteligenci. Je schopna poznat sama sebe, iniciovat akci a komunikovat se všemi ostatními buňkami. Buněčné vědomí je stav, ve kterém mají všechny buňky stejnou příležitost k vyjádření, vnímavosti a spolupráci. Naladění se na naše buněčné vědomí nás přivádí na úroveň, kde můžeme najít zdroj ze které plynou složité projevy našeho fyzického, psychologického a duchovního bytí. Je to přímá zkušenost. Neexistují žádné mezikroky ani překlady. Neexistuje žádný průvodce, žádný svědek – pouze plně známé vědomí prožitého okamžiku iniciované zevnitř. Mozek se dozví informaci jako poslední. Existuje úplné poznání a pokojné porozumění. Z tohoto procesu vtělení se vynořuje cítění, víme, že to tak je, bez hodnocení a vysvětlování. Vřele doporučuji knihu MYSL CELÉHO TĚLA Dr. Thomase Vernyho, která kompiluje přes 5000 vědeckých studii jež dokládají, že mysl není záležitost mozku, ale je rozprostřena do celého těla. DALŠÍ ZDROJE mé praxe: Body-Mind Centering®. Continuum Movement, Kraniosakrální terapie, Anatomy trains, jóga, Polyvagální teorie a spousta, dalších…. Vstupenky: https://aktivace-potencialu.cz/akce/pater-ve-flow/

Neděle 20. srpna 2023 od 10 do 17 ho.: NERVOVÝ SYSTÉM
Studio Prana, Rožnov pod Radhoštěm. Somatické kotvy pro plavbu vlnami života. Autoregulace emocí skrze dech, pohyb, ideokinezi, zvuk, smysly, hru a zvědavost. Co Vás čeká? MÁM NERVY! Jak častý výrok…ale někdo s těmi nervy umí zacházet jaksi lépe a kreativněji. Všimli jste si, že když se ocitáme v turbulentních emocích a stresu, jako by nám při našich reakcích klesala inteligence? Naskakujeme do myšlenkových a behaviorální vzorců, které jsou nám známé a automatické, mizí možnost svobodné volby zvolit si svůj postoj. Má to svůj naprosto jasný fyziologický důvod, krev se nám nahrne do svalů, jež vysíláme do akce boje nebo útěku, nebo zcela zamrzneme… naše rozhodování řídí nižší resp. zvířecí úrovně nervového systému, v tu chvíli je nutné přežít a není třeba filozofovat. Víme však, že situace, které jsou pro nás v dnešní době stresují se netýkají tolik našeho přežití, ale spíše ohrožení našeho ega. Zde je ryze lidskou možností nenechat se unést jen na energii nižšího plazího a savčího mozku, který má obrovskou sílu a jsou situace, kdy jde o život a je třeba je nechat konat svou automatickou práci, ale můžeme oslovit náš nervový systém způsobem, kterým si vytvoříme prostor mezi stimulem a reakcí a můžeme zvolit strategii, jež vede k souladnějšímu, klidnějšímu, soucitnému a autentickému řešení situace.

Vzhledem k tomu, že naše mentální úroveň nám je ve vypjatých situacích ne úplně dostupná k vědomému ovládání, tak se nabízejí nástroje těla, jež nám pomohou zklidnit naší fyziologii, naší hormonální bouři a poskytnou nám tu kýženou pauzu -kotvu v bouři emocí, kdy jen automaticky nešlehneme plamenem nebo se nezanoříme do beznaděje, ale točíme kormidlo žádoucím směrem.

OKRUHY WORKSHOPU: Nervový systém (NS) hravě a prakticky / Embryologický vývoj nervového systému a evoluční souvislosti / Polyvagální teorie autonomního nervového systému (ANS) / Dech jako jediná funkce ANS, kterou můžeme kontrolovat vůlí (dechové praxe pro regulaci ANS) / Postura a kvalita pohybu jako zrcadlo našeho NS aneb tělo nikdy nelže / Zacházení s prostorem, časem a úsilím jako individuální vyjádření / Smysly – čich, sluch, vizuální vnímání, hmat, chuť jako mocné nástroje autoregulace NS / Rytmus, hlas a zvuk – další portál jak být dobře v kontaktu sám se sebou / Neutrálu, grounding a centrace a dynamická rovnováha. Více zde: https://aktivace-potencialu.cz/akce/nervovy-system/

Středa 23. srpna 2023: BESEDA O ŽIVOTĚ S JAROSLAVEM DUŠKEM A PJÉR LA ŠÉ´ZEM
Velké Karlovice, Resort Valachy. Beseda oblíbeného Jaroslava Duška a jeho dlouholetého kamaráda, filozofa a hudebníka Pjéra la Šé'ze o životě, člověku a bytí.

Středa 23. srpna 2023 v 19 hod.: ONLINE BESEDA S JIŘÍM LEDVINKOU
Bude prostor i na Vaše dotazy a sdílení, součástí je i harmonizační působení za hranici slov. Více na webu nadejecloveka.cz

Středa 23. srpna 2023 v 19 hod.: KOLEKTIVNÍ TRAUMA - DR. THOMAS VERNY
On-line seminář s autorem knižního bestselleru "Mysl celého těla". Kanadský psychiatr a zakladatel pre a perinatální psychologie Dr. Thomas Verny. Historické trauma nebo kolektivní trauma se týká různých dramatických událostí naší lidské historie: zneužívání a vysídlování stigmatizovaných skupin, jako jsou zotročení afričtí černoši a domorodí Američané v USA, původní obyvatelé v Kanadě, domorodci v Austrálii, řádění nacistů v Evropě, američtí váleční zajatci v japonských táborech, uprchlíci z Afghánistánu, seznam je bohužel nekonečný… Tyto dramatické zkušenosti lidské rasy se začleňují do kolektivní paměti. Je třeba věnovat pozornost studiu vlivu vnějšího a vnitřního stresu na lidi, a zejména na nastávající matky a děti pronásledované a ohrožené násilím a smrtí. Traumatizovaní lidé reagují na připomínky traumatu nouzovými reakcemi, které byly relevantní v době původní hrozby, ale v současnosti jsou často kontraproduktivní. Účinky traumatu přetrvávají, protože traumatická událost je uzamčena v buněčné struktuře těla. Více k buněčné paměti najdete v knize MYSL CELÉHO TĚLA, což je poslední kniha Thomase Vernyho. Rodiče předávají chování týkající se strachu a úzkosti svým potomkům. Ještě důležitější je, že traumatické události otisknou genetický materiál do zárodečných buněk a mohou se tak předávat po několik generací. Jak předejít či snížit negativní dopady této tzv. „transgenerační epigenetické dědičnosti“? Vstupenky: https://aktivace-potencialu.cz/akce/kolektivni-trauma/

Ve dnech 24. - 25. srpna 2023: BESEDY A DOHODY S JAROSLAVEM DUŠKEM
Amfiteátr Horečky - Frenštát pod Radhoštěm, hosté Jan Rak, Marián Jelínek, Jiří Ledvinka. Více zde: Besedy a dohody s Jaroslavem Duškem 

Středa 30. srpna 2023 v 19.30 hod.: Duše K - tentokrát o neverbální komunikaci se zvířaty s Loesje Jacob 

Čtvrtek 31. srpna 2023 v 19 hod.: VÝCHOVA V AUTĚ - CAR COACHING
Zahrada pod Zvonicí Dolní Chabry. Moudrá slova, originální hudební doprovod, nevšední místo... Přijďte si poslechnout přednášku Mariana Jelínka, hokejového trenéra, mentálního kouče, manažera, pedagoga, spisovatele... Více zde.

Chcete naše čtenáře upozornit na nějakou zajímavou akci? Pište na redakce@kvantovacesta.cz, rádi zveřejníme Vaše pozvánky.

Kvantová cesta

Portál osobního rozvoje, jenž se zaměřuje na témata zdravého životního stylu, fyzické a duševní kondice, kvalitních mezilidských vztahů a především na tvorbu vlastní reality pomocí čtení z kvantového pole. Nabízí články, videa, kurzy či semináře.

Základní principy spokojeného života

Chcete změnit svůj život k lepšímu?

Pokud nežijete život plný radosti a pozitivní energie, je nutné něco změnit. Každá hra má svá pravidla, a to platí i pro spokojený život. Jeho pravidla jsou přitom jednoduchá a pochopí je každý. Hrajte podle jeho pravidel a stanete se šťastnými vítězi. Rádi Vám pomůžeme na Vaší cestě k novému životu, který si zasloužíte.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti