Co nám Tamarina řekla o zákonu Nesara Gesara?

V Klubu Hovory s Tamarinou probírá Jiří Lexa s jemnohmotnou bytostí Tamarinou různé otázky, které jí klade on či členové klubu. Přinášíme textovou verzi nahrávky, která je k dispozici se spoustou dalších právě těm z vás, kteří tvorbu těchto nahrávek chcete podpořit a přidat se tak k naší klubové komunitě. Děkujeme.

Jiří: Tak přátelé, dneska jsme si pro vás s Tamarinou domluvili, že se dozvíte něco z jejího pohledu na zákon Nesara Gesara, o kterém se hodně hovoří, ale málokdo ho dovede specifikovat. Já jsem poprosil Tamarinu, aby nám k tomu něco řekla, ale byl jsem k tomu požádá mojí velmi dobrou kamarádkou Ivetou, která je také členkou tohoto Klubu hovory s Tamarinou i s jejím manželem Martinem. Tak zdravím nejen Ivetu s Martinem, ale všechny posluchače a jdeme na to. Ahoj Tamarino.

Tamarina: Ahoj.

Jiří: Ty už víš, o čem si budeme dnes povídat, takže pojď nám něco říct o nástupu zákona nebo práva Nesara Gesara. Máš o tom nějaké povědomí?

Tamarina: Tak trošku bych o tom něco mohla říct, ale vlastně se budu stále opakovat, protože ono to je vše provázané. Nicméně chcete-li odpověď na tento zákon, na tento systém, který by měl začít fungovat v okamžiku, kdy padnou všechny iluze o tom, co se dnes na vaší planetě děje, tak si o tom můžeme něco povědět. 

Vy to poznáte, nechci říct, že velmi brzy, protože ono si ještě asi pár těch bolestí okolo těch určitých nepříjemných pocitů zažijete, ale je důležité, že to, co se dnes okolo vás děje, tak vlastně je potřeba, aby to proběhlo. Protože když se hroutí něco starého, a váš systém se hroutí, tak nastupují nové a většinou lepší věci, které ty staré nahradí. 

Pochopte, že rovnovážné síly už začaly pracovat ve váš prospěch. To ale neznamená, když jste neudělali nápravu, že to bude pro vás příjemné, protože ta šance pro vás jako pro civilizaci již byla vyčerpána, takže vy v tuto chvíli budete svědky toho, co se bude okolo vás postupně dít. 

Budou padat vlády, protože všechny vaše systémy, myslím tím západní civilizaci, jsou bohužel financovány takovým zvláštním prazvláštním způsobem. Vaše ekonomika funguje prazvláštním způsobem. Vaše výklady dějin, výklady práva, výklady sociálních a podobných věcí jsou brány také zvláštním způsobem. A proč? 

Protože to pomáhá většinou jedné skupině, spíše skupince lidí nebo bytostí, chcete-li, a tyto bytosti řídí vše od svého stolu ze své kanceláře a vy jako lidé se můžete kvůli nim potrhat. No, a to se bude postupně měnit. Ono už se to mění. A dojde k jedné věci, že najednou zjistíte, že už na vás přestanou fungovat ty dosavadní zákony, myslím to uplatňování, přestane na vás být používáno tolik toho nátlaku, tolik strachu, ale naopak přijdou lidé, nebo se vrátí lidé, kteří to skutečně s planetou a s životem na vaší nádherné planetě myslí dobře a myslí vážně tu pomoc. To znamená, nebudou to dělat především ve svůj prospěch, ale budou to dělat především proto, aby život na vaší planetě byl rovnovážný, vyvážený. 

A k tomu teď dochází. To, že se obáváte různých konfliktů. To, že ve vašich politických různých kruzích a v situacích, které jsou v politice vytvářeny, nenacházíte žádnou logiku, toho se vůbec nebojte, protože to je prostě normální. Když se hroutí systém, tak se skutečně vymýšlejí neskonalé blbosti, ale pochopte to, že vlna lidí, kteří podporují tento starý dravý systém, kdy lidé jsou doslova hyprotizováni přes peníze, když jsou lidi hypnotizováni tou mocí a ubližují tak ostatním nemyslí na to, že by mohli z toho jejich talíře se najíst i druzí, ale myslí především na sebe. Tak vlastně toto období končí. 

Jiří: No jo, Tamarino, ale teď mi řekni jednu věc. Nezavání to tak trochu komunismem, který tady byl? 

Tamarina: No, a to je přesně to. Tak reagují všichni, když se začne hovořit o tom, že by vše mělo patřit všem, ale zamysli se, Jiří, nad jednou věcí. Pochop, jak to vypadá s vaší planetou. Vaše planeta někomu patří? Komu patří planeta? Patří nějakému člověku nebo patří... 

Jiří: no, tak tady jsou ty korporace, že jo, který si ji tak nějak jako přivlastnili.

Tamarina: No, ale je to naprosto protiprávní. Myslí si, že ji vlastní, ale samozřejmě jí nevlastní. Stačí, aby se vaše planeta otřásla v základech a vy najednou nebudete. Najednou to bude planeta bez života, ale respektive bez lidské rasy, ale plná jiného krásného života, takže pochopte to, že vy si hrajete jenom své hry, které v tuto chvíli přecházejí zase do jiných pravidel. 

A to je to pravidlo Nesara Gesara, to znamená, že vy budete vedeni k tomu, abyste byli schopni se dělit. Ne o to, že vytvoříte nějakou hodnotu a že ji musíte rozdělit mezi lidi, které neznáte a musíte se dělit, ne, tak to není, ale je to o tom, že vy, pokud si třeba vyděláte nějaké peníze nebo si něco zasloužíte, tak si to zasloužíte oprávněně a bude to vaše. Ale nebude docházet k tomu, že budete uzurpovat jiné lidi.

Když budete mít i třeba své zaměstnance, tak to bude o tom, že vy budete tomu zaměstnanci přát, aby se zaměstnanec měl dobře, aby zaměstnanec nebyl vámi jenom jaksi vydírán tím, že když nebude pracovat, jak vy chcete, že mu seberete i to málo, co mu třeba dáváte. A to se děje, to nezapřeš ty, to nezapře nikdo jiný, že to se dnes ve vašem světě děje a je to v pořádku? 

No, není to v pořádku, protože váš svět by měl fungovat pro všechny stejně, protože všichni máte nárok na život na planetě naprosto stejný a naprosto vyrovnaný a ten, kdo si myslí, že to dnes řídí, ten, kdo disponuje mocí, tak je na velkém omylu a ono se to začíná hroutit jako domečky z karet. 

Jiří: No dobře, ale teď mi pověz, Tamarino, jednu věc. Podívej se třeba na ty vlády, které dneska jsou v Evropě. Podívej se na ty vlády, které si vlastně dělají, co chtějí, lidi je nezajímají, a to myslíš, že se může snadno zhroutit? 

Tamarina: Bylo už mnoho a mnoho ve vaší historii vlád, které si myslely, že jsou nedotknutelné. Podívej se zpětně. Není to tak dávno, co jeden režim, který chtěl vytvořit tisíciletou říši se zhroutil. A vy máte na to našlápnuto také, protože vy nejste dostatečně silní, abyste ty vaše představitele, kteří si myslí, že to řídí, že vám vládnou, tak nejste silní, abyste je tam odsud vyhnali. Snažíte se o to, ale pořád jsou mezi vámi prospěcháři, kteří si myslí, že z toho něco utrhnou, že z toho něco budou mít a ti to nebudou nikdy podporovat. 

Nicméně podívej se na ty jednotlivé osobnosti, které tam jsou. Je tam někdo, kdo propaguje nějaký duchovní rozvoj vaší civilizace? Je tam někdo, kdo propaguje, abyste v první řadě hledali pravdu uvnitř sebe, je tam někdo, kdo propaguje, abyste se vnitřně vyrovnávali, je tam někdo, kdo propaguje tyto věci, o kterých my spolu běžně hovoříme? Není.

A protože jste se odklonili od té duchovní vyrovnanosti, od toho přirozeného, duchovního vývoje a chcete dělat něco proti proudu, proti přirozené síle vesmíru, tak prostě nemáte šanci. Ten vesmír vás semele. To je jako když půjdeš proti divoké řece a ta divoká řeka tě prostě jednoho dne smete. Ty se budeš chvilku držet, když budeš v mělké vodě, budeš se držet, když budeš po pás, ještě se tam možná budeš držet, ale jakmile to přesáhne určitou rovnováhu i u tebe na tvém těle, tak tě ta voda strhne. 

A tak to funguje i ve vesmíru, tzn. že ti lidé, kteří vám dneska vládnou a nejsou to jenom lidé, kteří jsou ve vaší republice nebo v okolních, ale jsou to i v dalších zemích tzv. západního vyspělého světa, ale ve skutečnosti vy vůbec nejste vyspělí, protože jste se absolutně nepoučili ze svých minulých chyb a necháte se držet v nějakých falešných iluzích, v iluzích něčeho, že něco bude lepší. 

Ale vždyť se podívejte, vždyť vy se řídíte do absolutního problému, do otroctví, a sami jste si k tomu vlastně pomohli, protože sami k tomu dáváte těm lidem povolení v rámci tzv. vašich demokratických voleb. Ale podívejte se, jak ti lidé vypadají, když se podíváte na ty jednotlivé příslušníky třeba té vaší vlády, ale i další, to jsou jeden sociopat vedle druhého a víš, kdo to je sociopat? To je přece člověk, který nemá absolutně soucit s nikým.

A to, jaký je rozdíl mezi psychopatem a sociopatem, o tom jsme se už mockrát spolu bavili a ty víš, že tito sociopaté tam jsou záměrně, protože vás mají něco naučit, ale na druhou stranu, když vás to naučí, tak vlastně jejich domnělá síla je vlastně srazí na kolena, protože vy pochopíte, že u nich nemáte jinou šanci než tím, že porostete vy sami, že porostete duchovně, protože oni na vás v tuto chvíli duchovně nemají.

To, že se k tomu jednou vrátí třeba v další inkarnacích, to teď sem netahejme, ale počítejte s tím, že to vlastně právo Nesara Gesara, které se tady pro vás formuje, které budete využívat, tak tyto věci v podstatě vyruší. Protože lidé, kteří budou přicházet a budou vám řídit vaše státní útvary, budou řídit vaše města, budou řídit třeba vaše kraje, tak to budou lidé, kteří to chtějí dělat v první řadě pro vás a pro blaho celé společnosti. Vy opět se k tomu vrátíte, je to stará přirozenost, která tady je a uvidíte, že vy jako Slované se propojíte, protože to, co se děje na vaší planetě, to je něco, co nemá obdoby, co žádná jiná civilizace nezažila.

Spousta civilizací se zhroutila, spousta civilizací padla, spousta civilizací zažila různé katastrofy, ale toto, co se teď děje, to je vlastně růst. To není problém. Vy to vidíte jenom v tuto chvíli jako problém, protože vás to trápí, ale ve skutečnosti je to růst vašeho duchovního potenciálu. A ten duchovní potenciál musí být něčím vyhnán. Kdybyste teď seděli doma a byli jste v klidu a měli jste všeho hojnost a jenom byste jedli a jenom byste se bavili a jenom byste sledovali televizi a jenom byste si užívali své koníčky a radosti a všechno to, co doposud jste třeba dělali, tak byste v životě nepoznali, že musíte duchovně postoupit. 

A samozřejmě dojde i k mnoha bolestivým věcem. Lidé, kteří mají majetky o ně budou přicházet, ale ne proto, že by si je třeba nezasloužili, ale budou o ně přicházet právě z toho důvodu, aby pochopili, že smysl vašeho života netkví v tom, kolik vlastníte nemovitostí, co všechno vlastníte, kolik máte peněz, ale smysl vašeho života, vašeho bytí na planetě Zemi je především o tom, že se dělíte, že korporujete, že jste jedna bytost se Zemí, že se umíte propojit, že jste v jakémsi duchovním souladu nejen sami se sebou, ale i s tou celou vaší lidskou společností. 

Že když jeden potřebuje na druhé straně planety, tak ten zbytek mu může pomoct, protože vy to vnímáte. Ale jak teď to můžete vnímat, když teď jste napojeni na materiální věci, teď jste napojeni na venkovní svět. Materiální věci, to není sprosté slovo, materiální věci je pouze to, že jste se naučili odklánět svoji pozornost do okolního světa. A dokud toto nezměníte, nepřehodnotíte, tak se budete trápit. 

Představte si, že když si řeknete, že vlastně nemáte co ztratit, protože vám nic nepatří, tak se nebudete trápit. Ale teď si představte, že někdo celý život tvrdě pracuje, je to šikovný člověk, to mu nemůžeme ubrat, ale má třeba desítky nemovitostí a najednou teď přichází doba, kdy o ty nemovitosti bude pomalu, ale jistě přicházet. 

To znamená, on se z toho musí nějakým způsobem poučit. Když se poučí, že vlastně on je součást lidské rasy jako celku a že vlastně není od toho, aby vlastnil a hromadil majetek, protože to není jeho smyslem, ale je tam proto, aby učil sebe, aby učil ostatní, aby pomáhal tomu duchovnímu růstu, tak si vytvoříte nádhernou společnost, která nemá obdoby. Ale vy to musíte nejprve pochopit.

Takže od toho přijde i to právo Nesara Gesara, ale není to tak, že by to přišlo jenom tak a budete z toho všichni mít jenom prospěch. To byste se nic nenaučili. Vy si ho musíte tvrdě zasloužit. Musíte projít těmito zkouškami nebo těmito lekcemi, jak chceš, protože v momentě, když projdete to všechno, co se teď děje, tak zjistíte, že vlastně jste se obrovsky posunuli, protože si prožíváte strachy, musíte s nimi pracovat, prožíváte si určitou formu nenávisti, musíte se s ní naučit pracovat, protože to jsou všechno vaše emoce. 

Prožíváte si bezmoc. Bezmoc cítí spoustu lidí, protože neví, co bude. Neví, co se s nimi bude dít do budoucna a cítí se bezmocní ve svém životě. Prožíváte závist, protože najednou zjišťujete, že někdo má víc než vy a vy se teď nemůžete pohnout z místa, ale  jemu se daří. To jsou ale všechno vaše subjektivní pocity, ale ten člověk, který třeba má proti vám hodně, vy mu závidíte, on se zase učí na své úrovni. 

A tak to bude teď pokračovat, akorát je to trochu urychlené. To znamená, nebojte se toho, že něco zmeškáte, že něco nezvládnete a uvidíte, že to, co přijde, tak že bude mnohem lepší, propojí se vaše kvantová ekonomika, která bude, o které se už dnes hovoří veřejně, tak se to všechno propojí. 

Ekonomika na vaší planetě bude fungovat do té doby, dokud se duchovně nepozvednete na tu úroveň, že ji vlastně nebudete potřebovat, ale bude pro vás pomůckou. Nebude pro vás jakousi smyčkou na krku. Podívejte se, jak fungovala doposud ekonomika, byl to nástroj pro ty mocné, kteří byli schopni odírat lidi do poslední koruny, ale ve skutečnosti by to mělo být tak, že ekonomika bude pouze prostředek směny. 

Nemůžeš pro mě udělat něco, co pro tebe dělám já, nebo nemůžeš mi to jinak vykompenzovat? No, tak mi dej peníze, protože to je tvoje energie, kterou ty jsi vynaložil jinde. To je krásná myšlenka a držte se jí, protože to nemá chybu ve své podstatě. Ale problém je, že vy jste to zneužili. Vy jste začali peníze totiž používat jako prostředek k vydírání dalších lidí. A jakmile se nenaučíte být empatičtí, chápat ty další lidi, že i oni mohou mít své potřeby, pocity, že mohou mít i svoje určité negativní emoce, že mohou zažívat bolest, tak dokud toto nepocítíte, tak se to budete učit. 

I k tomuto přichází právě tento zákon. A teď uvidíte, jak se budou jednak prohlubovat mezi lidmi ty propasti, ale to bude do určité doby, než lidé budou víc a víc nebo většinově chápat, že jediné, co vás posune, je duchovní růst. A tím, že budete duchovně růst, budete si navyšovat své vibrace. Tím, že budete navyšovat své vibrace, tak zjistíte, že prezident republiky nebo člověk, který žije na osamoceném místě někde v lese a nikdo o něm neví, tak že jsou si vlastně rovni. 

Ale musí to pochopit oba dva, musí to pochopit i ten, který je někde odstrčen, stejně jako ten prezident, ale dokud prezident bude lačný po moci, dokud to bude sociopatická osobnost, která vám bude nějakým způsobem diktovat, bude se snažit na vás vydělat, bude se snažit zneužívat svoji moc a svoji funkci, tak vlastně i pro něj jsou připraveny další učební pomůcky, které si bude tento člověk muset projít. 

A podívejte se na prezidenty ve vašem tzv. civilizovaném vyspělém západním světě. Podívejte se na to, kolik těch lidí tam je. Podívejte se na ty lidi v těch vládách. Berte to tak, že i ti lidé v těch vládách jsou nějakým způsobem odkázaní na to, aby se něco naučili. 

Jiří: No, dobře, Tamarino, a teď mi řekni, v jakém časovém horizontu...

Tamarina: Teď tě přeruším. Vidíš, z tebe jde strach, že už bys to chtěl mít jednoduše za sebou. 

Jiří: Ne, ze mě strach nejde, možná to tak můžeš vnímat, ale mě se spíš na to ptají lidi. Jak si to máme určitým způsobem vyložit, jak dlouho to může trvat? Tak, co mi na to řekneš? 

Tamarina: No, protože čas jste si vymysleli vy, abyste věděli logicky, že to bude tak, nebo to bude tak. Ale pochop jednu věc. Váš čas se mění. To je jenom nějaké vaše označení, které nefunguje, ale noc, která dřív trvala 12 hodin, tak dnes trvá těch starých jenom šest hodin. Všechno se vám urychluje. Ale vy, protože chcete žít pořád v té vaší nějaké iluzi, kdy si chcete dělat ty problémy mezi sebou, kdy chcete vést války a chcete si vládnout a být jedna strana silnější, druhá slabší, kdy chcete mezi sebou jednoduše závodit, soupeřit, tak vy si vůbec neuvědomujete, že ten čas nehraje žádnou roli.

Pokud byste totiž pochopili, že vaše bytí na vaší planetě není vymezeno časem, ale vaším duchovním růstem, tak byste se chovali k sobě a ke všem ostatním úplně jinak. Tak už by nebyly války. Ale vy se jednoduše neorientujete sami v sobě a když se nebudete orientovat sami v sobě, tak se vám nebude nic dařit okolo vás. Tak nebudete šťastní, tak nebudete ti lidé, kteří mohou rozdávat radost, protože budete jenom uzlíčky neštěstí, uzlíčky nervů. 

Ale opět není to limitováno časem, je to limitováno vašim duchovním rozletem. Takže vy si to zopáknete v jedné, ve dvou, ve třech, možná v deseti, možná ve sto inkarnacích a pak jednoho dne najednou pochopíte, že to tak nemusíte žít, že si vy můžete sami říct, já jsem svobodná bytost, já jsem, kdo jsem, já chci, co chci a můj život je takový, jaký já si nastavím. 

A o tom je zákon Nesara Gesara, protože to je vlastně o tom, že vy jste samostatné, svobodné a plně zodpovědné bytosti, především zodpovědné samy za sebe. Až se naučíte být zodpovědné samy za sebe jako bytosti, tak můžete přebírat zodpovědnost za širší oblast ve vašem životě, to znamená za své užší okolí a potom i za své širší okolí. Ale tak to musí mít každá bytost, nejenom vy. 

Vy nezodpovídáte za to, jestli někdo je v nějaké fázi duchovního vývoje, ale vy zodpovídáte třeba jenom za to, abyste byli empatičtí k ostatním lidem, protože najednou můžete vidět, že vy chcete deset jablek, ale vám stačí ty jablka jenom dvě na ten den, no, tak těch osm můžete rozdat někomu jinému. 

Vy si vyděláte, když to převedu na vaše hodnoty, vy si vyděláte 1 000 Kč, ale vy víte, že spotřebujete jenom 100 Kč, no, tak těch 900 Kč můžete poslat dál a můžete je dát jako dar. Ale zatím nejste tak nastaveni a když vám toto říkám, tak můžete pociťovat i určitou míru nevole a možná i naštvanosti, protože vy jste si svoje peníze přece vydělali... 

No jo, ale tím vy budete pracovat pro celek. A jak to skutečně funguje? Zopakujte si zákony přitažlivosti, rezonance, akce reakce... Vy když 90 % toho, co nepotřebujete, ale co jste museli vytvořit ve svém životě, když to rozdáte, uděláte to formou daru a budete pomáhat dalším lidem, ten vesmír vám to zase hodí z jiné strany. O tom je Nesara Gesara. A to je přesně o tom, abyste si uvědomili. Ne, že za vás někdo udělá nějaké právo, nějaký zákon, ale že vy sami jste tím zákonem, vy sami jste tím právem, že vy sami v sobě pocítíte tu obrovskou sílu, že pocítíte tu rovnováhu a budete ji ze sebe vyzařovat. A to jsem vám dneska asi chtěla říct. 

Jiří: Tamarino, já ti moc děkuju. Můžu teda říct, že to byl docela silný energetický zážitek pro mě, já jsem byl skoro celou dobu mimo, takže já si vůbec nevybavuju, že bychom spolu mluvili. Tady vidím na časomíře nějakých 23 minut. Každopádně jsem moc rád za tenhle rozhovor, moc děkuju vám všem za to, že jste dnes byli u tohoto rozhovoru, nebo že si ho dnes pouštíte a zdravím všechny účastníky Klubu Hovory s Tamarinou a přeji vám jenom to nejlepší a někdy zase na slyšenou.

Kvantová cesta

Portál osobního rozvoje, jenž se zaměřuje na témata zdravého životního stylu, fyzické a duševní kondice, kvalitních mezilidských vztahů a především na tvorbu vlastní reality pomocí čtení z kvantového pole. Nabízí články, videa, kurzy či semináře.

Klub Hovory s Tamarinou

Staňte se součástí naší komunity!

Patříte k fanouškům YouTube kanálu Hovory s Tamarinou a chcete slyšet více témat?

Poslouchejte nové rozhovory každý týden!
Členové klubu mají k dispozici mnohem více obsahu s Tamarinou, než je volně přístupný na YouTube či našem blogu. Navíc máte příležitost klást Tamarině vlastní otázky na témata, která Vás zajímají.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti