Budeme ve středu dění při novém uspořádání naší společnosti?

Milí přátelé, v minulosti jsem dostával spoustu informací o tom, že tady ve středu Evropy má být jakási světová duchovní obroda. Že se tady má soustředit spoustu energie a vlastně lidé, kteří tady žijí, tak mají začít s tím novým procesem vytváření nového paradigmatu a nového uspořádání světa v tom duchovním pojetí a vlastně tím pádem následně i v tom materiálním pojetí. Ale teď, jako by se to zastavilo, tyto informace, tak jsem se zeptal Tamariny, jestli o tom ví něco více.

Její odpověď si můžete poslechnout v přiloženém videu. Pokud raději čtete, pak jsme pro Vás opět připravili textovou verzi, která je obsahem právě tohoto článku.

Tamarino, máš k tomu nějaké informace?

Jistě, vždyť jsme se o tom bavili už mnohokrát. Akorát, že vy na to koukáte z pohledu vašich pozic tak, že vlastně tento stav musí přijít velmi rychle. Ale sám máš informace, že všechno bude trvat do roku 2032 takové ty turbulentní jevy.

To znamená, že v okamžiku, když teď očekáváte nějaké extrémní zlepšení, tak se ho jednoduše nedočkáte. Teď si prochází vlastně ten starý systém jakýmsi pádem a ten pád bude znát, vy ho pocítíte, protože nejde to tak, aby najednou přišlo něco nového. To většinou jsou podvody a viděli jste to mnohokrát na své cestě.

Ale můžeš mi říct konkrétní příklad?

Já sem nechci zatahovat třeba politiku, ale sami dobře víte, že vaše celá sametová revoluce byl podvod. Vy tomu říkáte, že to proběhlo v klidu, ale to bylo všechno připravené. Ale jakmile se někdo skutečně pouští moci, tak se jí většinou pouští tak, že je totálně poražen, totálně sražen na kolena, anebo se té moci prostě nechce vzdát.

A samozřejmě ten systém, který teď máte nastartován, ten se nebude chtít vzdát a nechce se vzdát, i když je už velmi oslaben. Teď dochází k tomu, že ještě uplatňuje svá pravidla, že upevňuje své pozice.

Vy to vidíte, vy se rozčilujete kvůli tomu, co se děje například na politické scéně, například u vás v Čechách, ale i u vás na Slovensku a je to proto, že ten starý systém potřebuje pořádně si vymáchat hubu, jak bys tomu řekl ty, protože ten starý systém končí, ale ti lidé, kteří jsou tam zainteresováni a nemají ještě otevřená vědomí, nemají otevřená svá srdce, oni to nevědí, oni budou dělat přisluhovače těchto systémů do té doby, dokud jim to nezlomí vaz, anebo dokud se neotevřou těm novým informacím a těm novým energiím. Chápeš to?

Takže mi chceš říct, že vlastně všechno, co teď tady probíhá, tak je pouze nějaké politické divadýlko...

To není politické divadýlko, to je divadýlko, které je vždy patrné, když končí nějaký starý systém. Nemusíš tomu říkat politické divadýlko, protože samozřejmě, kdyby byl panovník, který bude mít absolutní moc, ale jeho moc bude slábnout, tak to bude stejné, jako to je teď. Ale bude tam jeden absolutní vládce, který se nehodlá vzdát moci. Ale vy máte tzv. hahaha "demokracii", kterou si jste si nějakým způsobem budovali, ale kterou ti vaši vládcové nechtějí pustit, protože vědí, že to je jednoduše pro ně ta nejlepší obživa.

Vědí, že je to totálně všechno na vás jako na voliče nahrané a nikdy v této nové vaší době žádný demokratický systém, který by sloužil čistě lidem, nefungoval. To jenom vy jste skočili na nějaké bludy, které vám někdo napovídal. Proto je třeba, abyste si uvědomili, že to, co se teď děje, že nemá společného nic ani tak s politikou, jako s pádem starého systému. A jestli chcete, aby se objevilo něco nového, tak tomu nechte volný průběh.

No a jak doporučuješ třeba obyčejnému člověku, jako jsem já, se chovat?

Z mého pohledu je dobré, abyste se jenom dívali, a už jsme o tom mnohokrát hovořili, abyste byli jenom pozorovatelé. Nepouštějte se do těchto her, neprožívejte je, protože ty hry musí proběhnout. Je potřeba, abyste tomu věnovali co nejméně své pozornosti a naopak, abyste se svoji pozornost a svoji mysl učili používat ve prospěch sebe, ale i ve prospěch celku.

To znamená, že si, například, ve vaší mysli budete vytvářet ideální stát, ideální podmínky, jak vy byste to viděli. Nebojte se nad tím přemýšlet. A co je důležité, když nad tím budete přemýšlet, tak si tam neházejte ty neustálé protiofenzívní myšlenky, jako že to není možné, jako že to se nedá.

Ano, v tuto chvíli to z vašeho pohledu možné třeba není, ale tím, že vy vůbec tu myšlenku připustíte, tím, že vy vůbec tu myšlenku uvedete do života, tak už jenom to je obrovský pokrok. Tak si to hned neničte.

Já ti moc děkuju a ještě jsem se chtěl zeptat na jednu důležitou věc, protože právě hovořilo se o tom, že Češi především nesplnili nějaké podmínky, které měli splnit a aby vlastně tady vznikla v Čechách ta obroda, ta duchovní obroda, jako to bylo v Peru, jako to bylo v Tibetu atd. Tak je potřeba vlastně to přesunout sem, podle nějakých informací, který se mi dostaly.

Ano, to se ti dostaly dobré informace, ale proč byste to neměli zvládnout? Podstatné je, že důležitá věc je, abyste se k tomu bodu dostali.

No ale já jsem se chtěl zeptat právě na to, jestli jsme tam udělali nějakou chybu jako lidé...

Neudělali jste žádnou chybu, vy procházíte normálním vývojem. Vaše myšlení se startuje a vy máte jednu výhodu. Vy jako Středoevropané jste ještě z obrovské části napojeni na slovanské geny. Máte slovanská DNA. Pokud vám někdo říká, že jste převážně Germáni a podobně, jako už jsi o tom mnohokrát hovořil, tak je to sice pravda, ale ty geny, ty se prostě nezapřou.

Ten prapůvod se prostě nezapře. To, že jste byli míseni fyzicky s jinými rasami, to je dnes úplně jedno. Podstatné je, že máte nějaké DNA, které vás směřuje k otevření vašeho duchovního vědomí a k tomu se ale musíte dostat. K tomu slouží i ty zkušenosti, které teď v tomto okamžiku prožíváte. K tomu slouží i to všechno, co teď musíte vytrpět, v uvozovkách, vy netrpíte, vy si to utrpení děláte sami.

Kdybyste se soustředili skutečně více sami na sebe, přestali jste řešit tu vaši politiku, která je stejně zaprodaná, tak najednou zjistíte, jak se vám uleví. Zkuste se od toho absolutně odpojit a jenom pozorujte, ale nerozčilujte se, berte to tak, že ti lidé to musí projít. Někdo vám říká, a ty jsi se tím trápil, že když nepřidáte ruku k dílu, tak že vlastně vás někdo ovládne a bude s vámi manipulovat.

Ale tak to není, protože tady jde především o to paradigma, které se původně vytvářelo a vždy se vytváří ve vaší mysli. To znamená, vy nejprve nastavte své myšlení tak, aby to směřovalo k tomu narovnání té obrovské nerovnováhy, která za tisíce let tady vznikla. A jestli toto dokážete, no tak budete tam, kam se blížíte. A budete tam dřív nebo později.

Nemusíte se vůbec bát toho, že vy byste něco nezvládli. To, co teď probíhá, to, co se teď děje, to, jaké teď máte vlády, pro koho teď slouží, komu teď přináší užitek, kdo si je tam dosazuje, to neřešte. To je ještě boj starého systému za své zachování, ale uvidíte, jak se to bude hroutit jako domeček z karet. Už se to hroutí.

Ale vy uvidíte i reálné výsledky mezi těmi lidmi, kteří dnes si myslí, že jsou u moci, tak vy najednou uvidíte, jak se jejich svět hroutí, jak se jim hroutí rodiny, jak se jim hroutí pracovní život, jak se jim hroutí finance, jak najednou oni jsou odkopáváni těmi, kterým sloužili, kterým dělali ty vazaly. Tak se toho nebojte a hlavně se do toho nezapojujte, protože vy tomu stejně nemůžete napomoci.

A hlavně, to je jejich určitá hra, jsou to určité jejich karmické vazby, které oni si musí projít, proto se nemusíte obávat, že by něco dopadlo ve váš neprospěch. Ne, ono to dopadne dobře, ale bude pevnější v kramflecích ten, kdo si bude tvořit a budovat svůj vlastní svět na rozdíl od těch, kteří budou neustále řešit, jak se vyvíjí třeba politická scéna.

Podívejte se, jaká byla politická scéna před několika lety, jaká je dnes. To se neustále mění. Proč se to mění? Protože ti lidé jsou tam stejně loutky, ať se vám to líbí nebo ne, oni vám něco naslibují, ale pak na ně někdo zadupe, oni se leknou, protože jsou taky lidé, jsou lidé jako vy, mají své strachy, mají své emoce, kterým podléhají a v okamžiku, když v nich někdo vytvoří emoce strachu nebo nejistoty nebo nějakého zoufalství, tak oni jednají tak, aby se z nich dostali.

Oni nejsou otevřené duchovní bytosti, tedy většina ne. A bohužel to je ta většina, která teď tahá za to vaše pomyslné kormidlo, takže nebojte se, že by to dopadlo špatně. Nebojte se toho, že by se s vámi stalo něco špatného, něco neplánovaného, že byste se najednou jako civilizace zhroutili. Vy se zhroutíte, ale vstane nová civilizace, která bude postavená na nových základech vašeho myšlení, na nových principech.

Vy už nebudete potřebovat, aby vám někdo vládnul, protože vy to dokážete sami, ale vy se potřebujete nastartovat jako vědomé bytosti. Vy potřebujete zredukovat a hlavně přehodnotit svůj život, jaký jste žili doposud. Vy potřebujete ty hodnoty, které teď vyznáváte, odstavit a začít vytvářet nové hodnoty, začít přijímat nové hodnoty nejprve.

To je pro vás to důležité, ale já už jsem dnes rozpovídala tolik, že si myslím, že než to zpracujete, než se nad tímto zamyslíte, tak budete potřebovat mnoho času. Proto bych to asi dnes ukončila toto povídání.

No vidíš a mně teď leze na mysl tolik otázek, který bych ti chtěl položit, no ale dobře, tak já si myslím, že jsi nám toho řekla hodně...

Tak se ptej, jestli tedy máš něco.

Dobře, takže já se tě ještě zeptám na poslední otázku. Doporučuješ se zapojovat do různých aktivit, jako jsou volby, referenda a takovéto kroky?

Můžete, pokud vám to udělá radost. Pokud se budete cítit, že jste přiložili ruku k dílu, tak do toho běžte. Ale nebuďte zklamaní, když to nedopadne ve váš prospěch, protože všechny volby, které se teď dělají v poslední době v tom vašem "skvělém" demokratickém světě, jsou stejně předem připraveny.

To není to, co si myslíte, že vy si zvolíte toho, koho tam chcete mít. Ne, tam musí být někdo, kdo pomáhá tomu, který řídí teď tu vaši společnost. A pokud se to někomu nelíbí a nazve to konspiračními teoriemi, ať si v tom žije, nechte ho v tom, nehádejte se, neodporujte mu, nechte to tak být.

Dělejte jednu věc, která vás nějakým způsobem neomezuje, a to je, udržujte svoje emoce v pozitivním nastavení. To znamená, jestliže cítíte pozitivní emoce když půjdete k volbám, běžte k volbám. Jestliže cítíte pozitivní emoce, když tam nepůjdete, nechoďte. Jestliže cítíte pozitivní emoce, že sledujete ten politický život, to, co se děje, ten chaos kolem vás, tak ho sledujte. Pokud vám to dělá zle, pokud cítíte naopak nějakou frustraci z toho, tak to nesledujte.

Vy si snažte udržet ty pozitivní emoce, protože to je jediné, na čem v tuto chvíli ve vašem životě a ve vašem světě záleží. Když budete udržovat pozitivní emoce, tak se váš mozek bude těm pozitivním emocím podřizovat. Bude vaše tělo doslova hýčkat, bude vaše tělo rekonstruovat. Jakmile budete oddáni těm negativním emocím, tak budete totálně ničit už jenom své tělo, svůj organismus.

Následně budete mít z toho různé choroby, různé problémy, protože všechno pochází z vašeho myšlení. To vám doporučuji. Starejte se v první řadě o to, abyste mysleli pozitivně a jestli bude vaše nové duchovní paradigma nastartováno za 10 let, za 20 let nebo za 100 let, nechte to být. Vy žijte teď, abyste byli šťastní, užívejte si, dělejte to, co děláte, dělejte to rádi, jestli neděláte svoji práci rádi, tak si najděte takovou, kterou budete dělat rádi.

Jestli nechcete pracovat, tak nepracujte. Jestli chcete pracovat, pracujte. Zkrátka rozhodujte se tak, abyste byli šťastni. Nestavte to tak, že musíte se uživit. Věřte tomu, když si nastavíte svoji mysl, a ta mysl bude opravdu čistá v tom smyslu, že si nebudete dávat výčitky, například tím, že nechodíte do práce, ale že si děláte nějakou svojí podnikatelskou činnost jenom tak, aby vás to uživilo, abyste byli spokojený, ale budete si to vyčítat, že nechodíte do práce jako ostatní, tak vám to nemůže fungovat.

V okamžiku, když ale nastavíte svoje emoce tak, že budete mít v každém případě vždy pozitivní emoce, tak vás to bude obrovsky posouvat. A já už se opakuji a já si myslím, Jiří, že už bychom to měli ukončit.

Tamarino, já ti děkuju moc. Já ti děkuju a věřím tomu, že se posuneme.

O tom nepochybuj, to nemusíš věřit, to prostě je, posouváte se.

No, já jsem to možná řekl špatně, věřím tomu, že to dopadne v náš prospěch.

To taky nemusíš říkat, protože to dopadne ve váš prospěch.

Dobře, Tamarino, no, tak už mi dáváš najevo, abych to ukončil, takže já si myslím, že bylo řečeno všechno. Děkuju vám všem. Děkuju za to, že dáváte lajky našim videím a že si zapisujete odběr našich videí, protože když budete odebírat tato videa, jednak vám neunikne žádné a jednak pomůžete růst tomuto kanálu, který předává informace stále širší a širší skupině lidí. Mějte se hezky a zase na slyšenou.

Jiří Lexa

Autor je lektor kvantování a kvantový terapeut. Jeho kurzy prošlo již několik tisíc absolventů. Podobně jako ve světě např. Esther Hicks umí načítat informace z kvantového pole a předává tuto dovednost ostatním. Zde o něm najdete více informací.

Tamarina

Jemnohmotná kvantová bytost, s níž Jiří Lexa komunikuje díky své každodenní práci s kvantovým polem. Pomáhá nám pochopit, jaké zákonitosti ovlivňují naše životy a jak je využít ve svůj prospěch. Více v příspěvku Kdo je Tamarina?

Klub Hovory s Tamarinou

Staňte se součástí naší komunity!

Patříte k fanouškům YouTube kanálu Hovory s Tamarinou a chcete slyšet více témat?

Poslouchejte nové rozhovory každý týden!
Členové klubu mají k dispozici mnohem více obsahu s Tamarinou, než je volně přístupný na YouTube či našem blogu. Navíc máte příležitost klást Tamarině vlastní otázky na témata, která Vás zajímají.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ vyjadřujete souhlas k použití všech cookies. Zobrazit podrobnosti Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti